Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkpsykologi

Sök i Språkpsykologi

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensi…

Flerspråkighet som resurs

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdi…

Flerspråkighet som resurs

I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur f…


Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle
Flerspråkiga barns villkor i förskolan... av Anne KulttiMatematik för nyanlända och flerspråkig... av Saman AbdokaFlerspråkiga elever : effektiv undervis... av Jim CumminsEn god fortsättning : nyanländas fortsa...

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum Transspråkande i praktik och teori
Språkstimulera och dokumentera i den fl... av Margareth SandvikTranslanguaging : flerspråkighet som re... av Ofelia GarciaMuntligt berättande i flerspråkiga klas... av Ola HenricssonTransspråkande i praktik och teori av Gudrun Svensson