Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språksociologi

Sök i Språksociologi

Sociolingvistik

The Oxford Handbook of Names and Naming

Sociolingvistik

Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definier…

The Oxford Handbook of Names and Naming

In this handbook, scholars from around the world offer an up-to-date account of the state of the art in different areas of onomastics, in a format that is both useful to special…


Uppskattande ledarkonst - Språkets betydelse för ledarskapets utmaningar Introduktion till sociolingvistik Pragmatics An Introduction to Sociolinguistics
Uppskattande ledarkonst - Språkets bety... av Susanne BergmanIntroduktion till sociolingvistik av Gisela HåkanssonPragmatics av George YuleAn Introduction to Sociolinguistics av Ronald Wardhaugh

Sociolingvistik i praktiken Reterritorializing Linguistic Landscapes Colonial and Decolonial Linguistics Language or Dialect?
Sociolingvistik i praktiken Reterritorializing Linguistic Landscapes Colonial and Decolonial Linguistics Language or Dialect? av Raf Van Rooy