Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språk & Lingvistik

Sök i Språk & Lingvistik

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensi…

Flerspråkighet som resurs

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdi…

Flerspråkighet som resurs

I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur f…


Sociolingvistik Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering
Sociolingvistik Bygga broar och öppna dörrar : att läsa... av Monica AxelssonFlerspråkiga barns villkor i förskolan... av Anne KulttiProcessinriktad läs- och skrivundervisn... av Catharina Tjernberg

100 svenska dialekter Handbok för språkpoliser Språkdidaktik Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola
100 svenska dialekter av Fredrik LindströmHandbok för språkpoliser av Sara LövestamSpråkdidaktik av Ulrika TornbergAtt skriva sig till läsning : IKT i för... av Arne Trageton