Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Tvåspråkiga & flerspråkiga ordböcker

Sök i Tvåspråkiga & flerspråkiga ordböcker

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Oxford Chinese Dictionary

av Oxford Languages
Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kom…

Oxford Chinese Dictionary

By far the largest and most up-to-date single-volume English-Chinese and Chinese-English dictionary available and endorsed by academics worldwide, the Oxford Chinese Dictionary …


Ord Och Termer Inom Sjukvård för Tolkar Oxford Beginner's Japanese Dictionary Oxford Essential Arabic Dictionary Oxford Elementary Learner's Dictionary
Ord Och Termer Inom Sjukvård för Tolkar av Sam SamamiOxford Beginner's Japanese Dictionary av Oxford LanguagesOxford Essential Arabic Dictionary av Oxford LanguagesOxford Elementary Learner's Dictionary

Compact Oxford German Dictionary Compact Oxford Russian Dictionary Compact Oxford Spanish Dictionary Italian-English Bilingual Visual Dictionary
Compact Oxford German Dictionary av Oxford LanguagesCompact Oxford Russian Dictionary av Oxford LanguagesCompact Oxford Spanish Dictionary av Oxford LanguagesItalian-English Bilingual Visual Dictio... av DK