Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Tvåspråkiga & flerspråkiga ordböcker

Sök i Tvåspråkiga & flerspråkiga ordböcker

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kom…


Compact Oxford German Dictionary Oxford Essential Arabic Dictionary Berlitz phrase book & dictionary swedish (bilingual dictionary) Oxford Essential Polish Dictionary
Compact Oxford German Dictionary av Oxford LanguagesOxford Essential Arabic Dictionary av Oxford LanguagesBerlitz phrase book & dictionary swedis... av BerlitzOxford Essential Polish Dictionary av Oxford Languages

Oxford Beginner's Japanese Dictionary Robinson's Paradigms and Exercises in Syriac Grammar The Pocket Oxford Greek Dictionary Compact Oxford Russian Dictionary
Oxford Beginner's Japanese Dictionary av Oxford LanguagesRobinson's Paradigms and Exercises in S... av J. F. CoakleyThe Pocket Oxford Greek Dictionary Compact Oxford Russian Dictionary av Oxford Languages