Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Stadsplanering – arkitektoniska aspekter

Sök i Stadsplanering – arkitektoniska aspekter

Svensk bostadsarkitektur : utveckling från 1800-tal till 20…

av Ola Nylander

Form Based Codes

av Daniel G. Parolek
Svensk bostadsarkitektur : utveckling från 1800-tal till 2000-tal

Vad kan vi lära av historien? Svensk bostadsstandard var år 1900 sämst i Europa. Några decennier senare, i slutet av 1960-talet, byggdes det i Sverige flest bostäder i världen, …

Form Based Codes

A comprehensive, illustrative guide to Form-Based Codes "This volume describes in clear argument and significant detail the issues and techniques associated with the design and …


Design with Nature Planning the Twentieth-Century City Att bygga en stad : Stockholm under 800 år Machine Landscapes
Design with Nature av Ian L. McHargPlanning the Twentieth-Century City av Stephen V. WardAtt bygga en stad : Stockholm under 800... av Peter LundevallMachine Landscapes

Smart Cities For Dummies The Death and Life of Great American Cities 99% Invisible City The Language of Cities
Smart Cities For Dummies av Jonathan ReichentalThe Death and Life of Great American Ci... av Jane Jacobs99% Invisible City av Roman MarsThe Language of Cities av Deyan Sudjic