Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Konst: allmänt

Sök i Konst: allmänt

Bildundervisning och lärande genom bilder

De skapande maskinerna : hur AI lär sig koda mänsklig kreat…

av Marcus Du Sautoy
Bildundervisning och lärande genom bilder

Den här boken handlar om bildpedagogik och hur man kan lära genom bilder. Begreppet bildpedagogik brukar knytas till bildämnet och bildundervisningen – det utrymme i skola…

De skapande maskinerna : hur AI lär sig koda mänsklig kreativitet

Kan en maskin måla, komponera musik eller skriva en roman, och göra det på ett sätt som lyfter, vidgar och omvandlar innebörden i att vara människa? Ännu verkar sublima höjdpunk…


Practices of Looking Av kärlek Barns möte med konst Japanese Art
Practices of Looking av Marita SturkenAv kärlek av Mattias AlkbergBarns möte med konst av Marie Bendroth KarlssonJapanese Art

Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text The Psychology of Visual Art Grove Encyclopedia of Islamic Art & Architecture: Three-Volume Set Non-Designer's Design Book, The
Bildens tysta budskap : interaktion mel... av Yvonne ErikssonThe Psychology of Visual Art av George MatherGrove Encyclopedia of Islamic Art & Arc... Non-Designer's Design Book, The av Robin Williams