Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eu - Elever med särskilda behov

Sök i Eu - Elever med särskilda behov

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga …

av Ann Ahlberg

Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap

av Bengt Persson
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och te…

Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap

- Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik?- Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år?- Vad har specialpedagogiken för funktion i en inklu…


Specialpedagogik 2 Specialpedagogik 1 Vägval och växande : människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
Specialpedagogik 2 av Monica JohanssonSpecialpedagogik 1 av Sonja Svensson HöstfältVägval och växande : människor i behov... av Ingrid LiljerothAutism och ADHD i skolan : handbok i ty... av Anna Sjölund

Flera vägar mot mål Autism och ADHD i gymnasiet : tydliggörande pedagogik Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö Elever med neuropsykiatriska svårigheter - - vad gör vi och varför?
Flera vägar mot mål av Margunn MossigeAutism och ADHD i gymnasiet : tydliggör... av David EdfeltSpecialpedagogik och funktionsvariation... av Inga-Lill JakobssonElever med neuropsykiatriska svårighete... av Carlsson Kendall, Gunilla