Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Em.03 - Gymnasieskolan

Sök i Em.03 - Gymnasieskolan

Språkarbete i alla ämnen

av Gun Hägerfelth

Gymnasiearbetet : En handbok

av Mats Andersson
Språkarbete i alla ämnen

Språkarbete i alla ämnen handlar om språkets roll i skolans ämnesundervisning och lyfter fram olika aspekter på hur viktigt det är att språket uppmärksammas. Författaren grundar…

Gymnasiearbetet : En handbok

En handbok som stöttar eleven genom hela gymnasiearbetet Eleven får hjälp att planera och genomföra sitt gymnasiearbete genom övningar, goda exempel, språkligt stöd och konkreta…


Teach Like a Champion 2.0 Reimagining Childhood Studies Debates in Geography Education Geography Education in the Digital World
Teach Like a Champion 2.0 av Doug LemovReimagining Childhood Studies Debates in Geography Education Geography Education in the Digital World

Cábbámus iditguovssu Tjaebpemes låvnadahke Learning to Teach Geography in the Secondary School Surviving and Thriving in the Secondary School
12-15 årCábbámus iditguovssu av Elle Márjá Vars12-15 årTjaebpemes låvnadahke av Elle Márjá VarsLearning to Teach Geography in the Seco... av Mary BiddulphSurviving and Thriving in the Secondary...