Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Em - Allmänt

Sök i Em - Allmänt

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt ar…

av Ann Åberg

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum

av Maria Jarl
Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver förf…

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum

Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika aktörerna och hur för de fram sina krav? Den här boken skildr…


Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan Att bli lärare Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lä... av Karin AlnervikAtt bli lärare Lärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts DahlkwistLära till lärare - Att utveckla läraryr...

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet Skolans dokumentation : ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv
Respekt för lärarprofessionen : om lära... av Gunnel ColnerudLärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinBarns lärande : fokus i kvalitetsarbetet av Sonja SheridanSkolans dokumentation : ur ett pedagogi... av Åsa Hirsh