Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eaaa - Differentieringsproblem

Sök i Eaaa - Differentieringsproblem

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Lärande och jämställdhet i förskola och skola

av Mia Heikkilä
Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Lärande och jämställdhet i förskola och skola

Boken handlar om att skapa lika möjligheter till lärande och kunskapsutveckling för varje individ, oavsett om man är född som flicka eller som pojke. Att på olika sätt främja jä…


Jämställdhet - en del av skolans värdegrund Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter Lärares bedömningsarbete : Förutsättningar, villkor, agens Lärandematriser: Att få eleven att förstå
Jämställdhet - en del av skolans värdeg... av Maria HedlinNormkritisk pedagogik - Perspektiv, utm... Lärares bedömningsarbete : Förutsättnin... av Viveca LindbergLärandematriser: Att få eleven att förs... av Johan Alm

Bedömning, betyg och lärande En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman Skolutveckling och jämställdhet Gustav får visst sitta i tjejsoffan! - Etik och genus i förskolebarns världar
Bedömning, betyg och lärande av Alli KlappEn inkluderande skola - möjligheter, hi... av Claes NilholmSkolutveckling och jämställdhet av Mia HeikkiläGustav får visst sitta i tjejsoffan! -... av Eva Johansson