Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ea - Pedagogik

Sök i Ea - Pedagogik

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckli…

av Cato R. P. Bjørndal
Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

Hur kan jag bli en bättre lärare? Den frågan har du säkert ställt dig - oavsett om du har erfarenhet som lärare eller handledare, eller om du i framtiden kan tänka dig ett sådan…


Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet Idrott och hälsa 7-9 Likabehandling i förskola och skola
Det sociala livet i skolan : socialpsyk... av Robert ThornbergFriluftslivets pedagogik : en miljö- oc... av Britta BrüggeIdrott och hälsa 7-9 av Mikael Gardestrand BengtssonLikabehandling i förskola och skola av Kajsa Svaleryd

Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik
Lärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts DahlkwistLära till lärare - Att utveckla läraryr... Läraryrkets etik och värdepedagogiska p... av Gunnel ColnerudEstetiska uttrycksformer i teori och pr...