Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

E - Uppfostran och undervisning

Sök i E - Uppfostran och undervisning

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoret…

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …


Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar
Utbildning och undervisning i förskolan... av Christian EidevaldLyssnandets pedagogik : etik och demokr... av Ann ÅbergFriluftslivets pedagogik : en miljö- oc... av Britta BrüggeSpecialpedagogik i ideologi, teori och... av Ann Ahlberg

Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap Att bli lärare Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
Det värderande ögat : observation, utvä... av Cato R. P. BjørndalElevers olikheter : och specialpedagogi... av Bengt PerssonAtt bli lärare Det sociala livet i skolan : socialpsyk... av Robert Thornberg