Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Doka - Arbetspsykologi

Sök i Doka - Arbetspsykologi

Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

av Erik Rautalinko

Pedagogiskt ledarskap Elevbok 2:a uppl

av Tove Phillips
Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

Samtalsfärdigheter riktar sig till dig som vill kunna hantera konkreta verktyg för att vägleda, ge stöd och lösa konflikter både i yrkeslivet och privat. Innehållet fokuserar på…

Pedagogiskt ledarskap Elevbok 2:a uppl

Pedagogiskt ledarskap är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Pedagogiskt ledar…


Stressbalansen : omstart för kropp, sinne, relationer & livsglädje Konstruktiva stödsamtal Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
Stressbalansen : omstart för kropp, sin... av Rangan ChatterjeeKonstruktiva stödsamtal av Cato R.P. BjørndalAtt förstå sin egen utsatthet : stöd fö... av Jakob CarlanderAtt skapa effektiva team : en handledni... av Susan A. Wheelan

Självledarskap : konsten att hitta rätt i livet och på jobbet Pojken under bron Konflikthantering i skolan : den andra baskunskapen Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik i socialt arbete
Självledarskap : konsten att hitta rätt... av Nicolas Jacquemot15+Pojken under bron av Katarina WennstamKonflikthantering i skolan : den andra... av Roger EllminKommunikation i praktiken - relationer,... av Tom Eide