Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Dja - Determinism

Sök i Dja - Determinism

Frihet: Makt, kontroll och kampen för vår framtid

av Raoul Martinez

Free Will

av Sam Harris
Frihet: Makt, kontroll och kampen för vår framtid

En fri marknad, fria val, yttrandefrihet, den fria viljan - dessa frihetsord utgör grundbegrepp i vår civilisation. Ändå används de allt mer för att rättfärdiga motsatsen till f…

Free Will

The physiologist Benjamin Libet famously demonstrated that activity in the brain's motor regions can be detected some 300 milliseconds before a person feels that he has decided …


The Will to Power Free Will, Agency, and Meaning in Life Free Will Skepticism in Law and Society The Taming of Chance
The Will to Power av Friedrich NietzscheFree Will, Agency, and Meaning in Life av Derk PereboomFree Will Skepticism in Law and Society The Taming of Chance av Ian Hacking

Free Will Kant's Conception of Freedom A Minimal Libertarianism Thinking about Free Will
Free Will av Michael McKennaKant's Conception of Freedom av Henry E. AllisonA Minimal Libertarianism av Christopher Evan FranklinThinking about Free Will av Peter Van Inwagen