Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Dbcc - Kritisk filosofi

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett s…

av Bente Martinsen

Chance, Phenomenology and Aesthetics

av Ian Andrews
Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv

Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologisk…

Chance, Phenomenology and Aesthetics

In drawing upon the work of Jacques Derrida, Edmund Husserl and Martin Heidegger and aligning it with a new trend in interdisciplinary phenomenology, Ian Andrews provides a uniq…


Authorship and Authority in Kierkegaard's Writings Crisis and Husserlian Phenomenology How to be Good Heidegger's Style
Authorship and Authority in Kierkegaard... Crisis and Husserlian Phenomenology av Professor Kenneth KniesHow to be Good av Gary CoxHeidegger's Style av Markus Weidler

Phenomenology and the Social Context of Psychiatry Becoming Beauvoir Becoming Beauvoir Being and Nothingness
Phenomenology and the Social Context of... Becoming Beauvoir av Dr Kate KirkpatrickBecoming Beauvoir av Dr Kate KirkpatrickBeing and Nothingness av Jean-Paul Sartre