Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vpg - Omvårdnad

Sök i Vpg - Omvårdnad

Klinisk omvårdnad 1

Teoretiska grunder för vårdande

av Maria Arman
Klinisk omvårdnad 1

Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande be…

Teoretiska grunder för vårdande

Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författar…


Pediatrisk omvårdnad Klinisk omvårdnad D. 2 Vård- och omsorgsarbete 1 Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd
Pediatrisk omvårdnad Klinisk omvårdnad D. 2 av Hallbjørg AlmåsVård- och omsorgsarbete 1 av Gudrun ArvidssonVägen till patientens värld och personc...

Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar Praktiska grunder för omvårdnad Vård- och omsorgsarbete 2
Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teo... Omvårdnad på akademisk grund : att utve... av Anna ForsbergPraktiska grunder för omvårdnad av Nina Jahren KristoffersenVård- och omsorgsarbete 2 av Gudrun Arvidsson