Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vln - Drogberoende och drogmissbruk

Sök i Vln - Drogberoende och drogmissbruk

Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning

av Claudia Fahlke

Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån moder…

av Markus Heilig
Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning

Handbok i missbrukspsykologi är en grundläggande lärobok om alkohol- och narkotikaproblem som utgår från ett psykologiskt perspektiv med såväl biologisk som social kunskap närva…

Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap

Alkohol, droger och hjärnan beskriver framsteg inom hjärnforskningen som gjort det möjligt att bättre förstå alkohol- och drogproblem. Boken är skriven från författarens perspek…


Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behadling vid missbruk och beroende Motiverande samtal och KBT : Att kombinera metoder för att uppnå förändring Alkohol- och narkotikaproblem Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri
Bryta vanor : kognitiv och beteendeinri... av Carl GyllenhammarMotiverande samtal och KBT : Att kombin... av Sylvie NaarAlkohol- och narkotikaproblem av Björn JohnsonRiskbruk och missbruk : alkohol - läkem... av Katarina Johansson

Stödja patienter att sluta röka och snusa : metodbok i tobaksavvänjning Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika Heroinberoende Kidnappad hjärna - En bok om missbruk och beroende
Stödja patienter att sluta röka och snu... Återfallsprevention utifrån KBT och MI... av Liria OrtizHeroinberoende av Johan KakkoKidnappad hjärna - En bok om missbruk o... av Miki Agerberg