Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vla - Psykiska sjukdomar

Sök i Vla - Psykiska sjukdomar

Hantera, utvärdera och förändra : Med lågaffektivt bemötand…

av Bo Hejlskov Elvén

Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn o…

av Inga-Lill Jakobsson
Hantera, utvärdera och förändra : Med lågaffektivt bemötande och tydliggöra

Äntligen kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet. Verktygen är uppdelade i tre olika verktygslådor: hantera, utvärde…

Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö

Specialpedagogik och funktionsvariationer?är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv. Boken ger rikligt me…


Akut psykiatri Motiverande samtal vid autism och adhd Monster i terapi : Skräcklitteraturens ikoner hos psykologen Ärr för livet
Akut psykiatri av Jan-Otto OttossonMotiverande samtal vid autism och adhd av Liria OrtizMonster i terapi : Skräcklitteraturens... av Mats StrandbergÄrr för livet av Sofia Åkerman

KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin Neurovetenskaplig psykiatri Haja ADHD : Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagd Självskadebeteende : Upptäcka, förstå och behandla
KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin av Lars-Göran ÖstNeurovetenskaplig psykiatri av Christoffer RahmHaja ADHD : Om nuets förbannelse, hjärn... av Björn RoslundSjälvskadebeteende : Upptäcka, förstå o... av Jonas Bjärehed