Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vha - Neonatalmedicin

Sök i Vha - Neonatalmedicin

Neonatologi

Neonatologi

Nästan ett av fem nyfödda barn är i behov av särskild sjukvård på neonatal­avdelning eller BB. Det innebär att det är den period under livet som är mest sjukvårdskrävande fram t…

Omvårdnad av det nyfödda barnet Familjecentrerad neonatalvård Första året Livet på neo ? berättelser om små och stora kämpar
Omvårdnad av det nyfödda barnet Familjecentrerad neonatalvård Första året av Katerina JanouchLivet på neo ? berättelser om små och s... av Johanna Darnéus