Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Thi - Matematisk statistik

Sök i Thi - Matematisk statistik

Statistik för hälsovetenskaperna

av Göran Ejlertsson

Kvantitativ metod från början

av Annika Eliasson
Statistik för hälsovetenskaperna

Statistik för hälsovetenskaperna har tillsammans med sin föregångare Grundläggande statistik under flera decennier varit en uppskattad och flitigt använd kursbok vid många hälsovetenskapliga univer...

Kvantitativ metod från början

Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp kan läsaren genomföra...

Stats: Data and Models, Global Edition

av Richard De Veaux

Grundläggande statistisk analys

av Björn Lantz
Stats: Data and Models, Global Edition

Richard De Veaux, Paul Velleman, and David Bock wrote Stats: Data and Models with the goal that students and instructors have as much fun reading it as they did writing it. Maintaining a conversati...

Grundläggande statistisk analys

Med statistik kan man beskriva insamlad data på många olika sätt. Man kan också använda statistik för att analysera företeelser med hjälp av stickprov. I denna bok beskrivs grunderna för hur detta ...


Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models An Introduction to Medical Statistics Multivariate Observations
Data Analysis Using Regression and Mult... av Andrew GelmanData Analysis Using Regression and Mult... av Andrew GelmanAn Introduction to Medical Statistics av Martin BlandMultivariate Observations av George A. F. Seber

Övningsbok i statistik : för hälsovetenskaperna Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys An Introduction to Decision Theory An Introduction to Decision Theory
Övningsbok i statistik : för hälsoveten... av Göran EjlertssonStatistisk verktygslåda 2 : multivariat... An Introduction to Decision Theory av Martin PetersonAn Introduction to Decision Theory av Martin Peterson