Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ppbcd - Isolering

Fukt : en handbok i anslutning till Boverkets byggregler

Fukt : en handbok i anslutning till Boverkets byggregler

av Lars-Olof Nilsson

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 …