Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ohc - Bostäder

Nyttan med allmännyttan

Bostadsrätt - en handbok för styrelsen

av Martina Slorach
Nyttan med allmännyttan

Den här boken handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmänn…

Bostadsrätt - en handbok för styrelsen Provläs

Att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening ställer stora krav. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen - men vad innebär det egentligen? Bostadsrätt - en…


Housing and Domestic Abuse The Tenants' Movement The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning Bostadsojämlikhet
Housing and Domestic Abuse av Yoric Irving-ClarkeThe Tenants' Movement av Quintin BradleyThe Routledge Handbook of Housing Polic... Bostadsojämlikhet av Camilla Listerborn

Paradoxes of Segregation Den svenska fastighetskrisen 13 myter om bostadsfrågan Gör hyresrätt! : idéer för en utvecklad hyresmarknad
Paradoxes of Segregation av Sonia ArbaciDen svenska fastighetskrisen av Dwight M. Jaffee13 myter om bostadsfrågan Gör hyresrätt! : idéer för en utvecklad... av Henrik Bredberg