Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

C:do - Religionspsykologi

Sök i C:do - Religionspsykologi

Den religiösa människan : en introduktion till religionspsy…

av Antoon Geels

A Sociology of Religious Emotion

av Ole Riis
Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin

Hur ska man på ett vetenskapligt sätt kunna förstå och diskutera religiösa upplevelser? Varför uppkommer religiösa föreställningar över huvud taget? Och hur nära hör religiösa u…

A Sociology of Religious Emotion

This timely book aims to change the way we think about religion by putting emotion back onto the agenda. It challenges a tendency to over-emphasise rational aspects of religion,…


Fundamentalism och helig terror Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango Inspiration till religionspsykologin: kultur, hälsa och mening Det bländande mörkret : Att upptäcka den stora glädjen
Fundamentalism och helig terror av Tomas LindgrenTill längtans försvar eller vemodet i f... av Owe WikströmInspiration till religionspsykologin: k... av Lennart BelfrageDet bländande mörkret : Att upptäcka de... av Owe Wikström

Människa - vem är du? En illusion och dess utveckling : om synen på religion i psykoanalytisk teori The Religious Function of the Psyche Culture and the Cognitive Science of Religion
Människa - vem är du? av Antoon GeelsEn illusion och dess utveckling : om sy... av Göran BergstrandThe Religious Function of the Psyche av Lionel CorbettCulture and the Cognitive Science of Re... av James Cresswell