Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Brb - Cybernetik och informationsteori

Sök i Brb - Cybernetik och informationsteori

Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper

av Jonas Löwgren

Systems Thinking, Systems Practice

av Peter Checkland
Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper

Boken tar upp designteoretiska frågor som designprocessens natur, begreppet designförmåga och vad det omfattar, samt metodernas roll i design.Vidare diskuteras designmaterial oc…

Systems Thinking, Systems Practice

Systems Thinking, Systems Practice "Whether by design, accident or merely synchronicity, Checkland appears to have developed a habit of writing seminal publications near the sta…


Elements of Information Theory Surreptitious Software Networks Chaos: A Very Short Introduction
Elements of Information Theory av Thomas M. CoverSurreptitious Software av Christian CollbergNetworks av Mark NewmanChaos: A Very Short Introduction av Leonard Smith

System Engineering Analysis, Design, and Development Soft Systems Methodology in Action Principles of Object-Oriented Modeling and Simulation with Modelica 3.3 Routledge International Handbook of Participatory Design
System Engineering Analysis, Design, an... av Charles S. WassonSoft Systems Methodology in Action av Peter ChecklandPrinciples of Object-Oriented Modeling... av Peter FritzsonRoutledge International Handbook of Par...