Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Be - Allmän idéhistoria och lärdomshistoria

Sök i Be - Allmän idéhistoria och lärdomshistoria

Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och fo…

av Peter Sohlberg

Kultur- och idéhistoria

av Eva Nord
Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder…

Kultur- och idéhistoria

I Kultur- och idéhistoria presenteras huvuddragen och de stora linjerna i den västerländska kultur- och idéhistoriska utvecklingen. Den tredje upplagan har anpassats så att den …


Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tillsammans Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning Orientalism The Myth of Religious Violence
Till bildningens försvar : den svåra ko... av Sverker SörlinBildning och praktisk klokhet : I skola... av Ruhi TysonOrientalism av Edward W. SaidThe Myth of Religious Violence av William T Cavanaugh

Thus Spoke Zarathustra The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West 2 Volume Hardback Set Philosophical Letters of David K. Lewis Narratives of Disenchantment and Secularization
Thus Spoke Zarathustra av Friedrich NietzscheThe Cambridge History of Medieval Monas... Philosophical Letters of David K. Lewis av David K. LewisNarratives of Disenchantment and Secula...