Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Aef - Redigeringsteknik

Sök i Aef - Redigeringsteknik

Att skriva en bra uppsats

av Lotte Rienecker

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Att skriva en bra uppsats

Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som en guide genom uppsatsens a…

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Förskollärarens metod och vetenskapsteori belyser de specifika behov som uppstår då förskolans praktik, lärare eller barn studeras. Författarna tar också upp val av perspektiv, …


Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok Hållbara texter : grunderna i formellt skrivande Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning Skriva för att lära
Skriva uppsats med kvalitativ metod : e... av Johan AlvehusHållbara texter : grunderna i formellt... av Sofia AskForskningsmetodikens grunder - Att plan... av Runa PatelSkriva för att lära av Olga Dysthe

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna Att skriva : en hantverkares memoarer Tag och skriv! : fjorton författare om sitt skrivande Text & Stil : Om konsten att berätta med vetenskap
Forskningshandboken : för småskaliga fo... av Martyn DenscombeAtt skriva : en hantverkares memoarer av Stephen KingTag och skriv! : fjorton författare om... av Majgull AxelssonText & Stil : Om konsten att berätta me... av Magnus Linton