Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Naturvetenskap & Teknik

Sök i Naturvetenskap & Teknik

Samhällsvetenskapliga metoder

av Alan Bryman

Kemiboken 1

av Hans Borén
Samhällsvetenskapliga metoder

Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalita…

Kemiboken 1

Med Kemibokens upplägg med experiment, vardagsanknytningar och ett lättillgängligt språk får alla elever en god grund i kemi. I serien ingår två läroböcker: Kurs 1-boken har fok…


Verkstadshandboken Ingenjörerna Handbok i kvalitativa metoder Att skriva en bra uppsats
Verkstadshandboken av Nils-Olof ErikssonIngenjörerna av Gunnar WetterbergHandbok i kvalitativa metoder av Göran AhrneAtt skriva en bra uppsats av Lotte Rienecker

Studentens skrivhandbok Företagsekonomiska forskningsmetoder M 1a Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Studentens skrivhandbok av Kristina SchöttFöretagsekonomiska forskningsmetoder av Alan BrymanM 1a av Martin HolmströmFriluftslivets pedagogik : en miljö- oc... av Britta Brügge