Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Andra medicinska specialiteter

Sök i Andra medicinska specialiteter

Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien

av Elsy Ericsson

Farmakologi

av Per Norlén
Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien

Klinisk mikrobiologi är en klassisk lärobok i immunologi, infektionssjukdomar och vårdhygien. Denna femte upplaga är helt omarbetad och kraftigt utökad, inte minst när det gälle…

Farmakologi

Farmakologi är ett heltäckande läromedel som spänner över hela ämnesområdet, från basal till klinisk farmakologi. Här ges den grundvetenskapliga bakgrunden till hur läkemedel ve…


Anestesi Palliativ medicin och vård Traumatologi Unified protocol arbetsbok :  diagnosöverskridande psykologisk behandling
Anestesi Palliativ medicin och vård Traumatologi Unified protocol arbetsbok : diagnosöv... av David H. Barlow

Akut psykiatri ACT helt enkelt : En introduktion till Acceptance and Commitment The Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1 Psykiatri, bok med eLabb
Akut psykiatri av Jan-Otto OttossonACT helt enkelt : En introduktion till... av Russ HarrisAkut och cancerrelaterad smärta : smärt... av Mads U. WernerPsykiatri, bok med eLabb av Jan-Otto Ottosson