Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sjukdomar & rubbningar

Sök i Sjukdomar & rubbningar

Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresi…

av Göran Hedin

Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1

av Mads U. Werner
Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

Vårdhygien är samlingsnamnet för alla de rutiner och åtgärder som görs för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Enligt forskning borde 30 procent eller fler av de vård…

Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1

Akut och cancerrelaterad smärta - smärtmedicin (Vol. 1) är ett nytt gediget verk med ett omfattande referensmaterial baserat på den senaste evidensen och klinisk praxis och kan …


Pandemi : myterna, fakta, hoten Inflammationssjukdomar När kroppen angriper sig själv : om autoimmuna sjukdomar och en forskares kamp för sin mamma Genetiska sjukdomar
Pandemi : myterna, fakta, hoten av Björn OlsenInflammationssjukdomar av Johan MölneNär kroppen angriper sig själv : om aut... av Anita KåssGenetiska sjukdomar av Magnus Nordenskjöld

Smittans tid : en författares vittnesmål från pandemins frontlinje Lidandets konung : historien om cancer Falsklarm om corona? : coronaviruspandemin 2020 - fakta och analyser The Philosophy of Palliative Care
Provläs
Smittans tid : en författares vittnesmå... av Paolo GiordanoLidandets konung : historien om cancer av Siddhartha MukherjeeFalsklarm om corona? : coronaviruspande... av Sucharit BhakdiThe Philosophy of Palliative Care av Fiona Randall