Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Socialrätt

Sök i Socialrätt

Skoljuridik

Författningshandbok 2021, bok med onlinetjänst - För person…

Skoljuridik

Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion t…

Författningshandbok 2021, bok med onlinetjänst - För personal inom hälso- och sjukvård

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk …


Juridisk metod i skolan : en handbok för rektorer Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning Skolans dokumentation : ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv
Juridisk metod i skolan : en handbok fö... av Nina Nilsson RådeströmHälso- och sjukvårdsrätt : en introdukt... av Annika StaafSocialtjänstlagarna : bakgrund och till... av Gunnar FahlbergSkolans dokumentation : ur ett pedagogi... av Åsa Hirsh

Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket Socialrätt under omvandling : om solidaritet och välfärdsstatens gränser Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Skolans arbete mot kränkningar juridifieringens konsekvenser
Juridik för hälso- och sjukvård : grund... Socialrätt under omvandling : om solida... Etik och juridik för psykologer och psy... av Ebba Sverne ArvillSkolans arbete mot kränkningar juridifi... av Joakim Lindgren