Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Management

Börja göra - en handbok i ledarskap, medarbetarskap och me…

av Niklas Delmar

Ekonomi för chefer

av Mikael Carlson
Börja göra - en handbok i ledarskap, medarbetarskap  och medarbetarkommunikation

Det här är en bok om att göra! Att börja göra rätt saker för att öka engagemang, välmående och prestation på arbetsplatsen. Utifrån perspektiven medarbetarskap, ledarskap och me…

Ekonomi för chefer

Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den innehåller just de kunskaper…


Reinventing organizations : en guide till att skapa kreativa organisationer Marknadsföring i butik : om forskning och branschkunskap i detaljhandeln Chefen som coach : en praktisk handbok i det nya ledarskapet Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl.
Reinventing organizations : en guide ti... av Frederic LalouxMarknadsföring i butik : om forskning o... av Jens NordfältChefen som coach : en praktisk handbok... av Søren HolmAtt leda mot skolans mål vägval och möj... av Johansson (red.)

Aktivt medarbetarskap : ta ansvar och utvecklas på jobbet Impact Företagsekonomi 100 : faktabok Företagsekonomiska forskningsmetoder
Aktivt medarbetarskap : ta ansvar och u... av Anna TufvessonImpact av Sir Ronald CohenFöretagsekonomi 100 : faktabok av Per-Hugo SkärvadFöretagsekonomiska forskningsmetoder av Alan Bryman