Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 801 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Sveriges Rikes Lag 2020 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2020 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  Sveriges Rikes Lag 2020 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2020 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.
  av Norstedts Juridik

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139021711

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2020.En systematiskt bearbetad sammanställnin…

 • Svensk lag 2020

  Svensk lag 2020

  Klotband - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177370758

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Prom…

 • Sveriges Lag 2020 - (bok + digital produkt)

  Sveriges Lag 2020 - (bok + digital produkt)

  Kartonnage - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144133218

  Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 880 författnin…

 • Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020

  Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020
  av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117186

  Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa f…

 • Skattelagstiftning 20:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2020

  Skattelagstiftning 20:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2020
  av Gunnar Rabe

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022084

  I Skattelagstiftning 2020:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom O…

 • Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801)

  Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801)

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116837

  Boken innehåller lagtexterna till skollagen (2010:800) och lagen om införande av nya skollagen (2010:801).

 • Riggad sanning : en berättelse om kampen för rättvisa och försoning

  Riggad sanning : en berättelse om kampen för rättvisa och försoning
  av Bryan Stevenson

  Pocket - 2020 - Svenska - ISBN: 9789173878470

  Bryan Stevenson är USA:s unge Nelson Mandela en lysande jurist som med modigt och med övertygelse kämpar för att garantera rättvisa för alla. Den är lika fängslande som en kriminalroman, och det är inget annat än ett nations själ som står på spel. D…

 • Författningssamling i polisrätt : 2019/20

  Författningssamling i polisrätt : 2019/20

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209096

  FÖRFATTNINGSSAMLING I POLISRÄTT samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt och socialrätt.Boken riktar sig i fö…

 • Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande

  Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande
  av Christina Ramberg, Alexander Besher, Laura Carlson, Adam Croon, Claes Granmar, David Kleist, Pernilla Leviner, Annika Norée

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208822

  Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.Boken behandlar: • Författningar …

 • UFB 2 VT Skolans författningar 2020

  UFB 2 VT Skolans författningar 2020

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117421

  En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakr…

 • Rättsfallsguiden :173 viktiga avgöranden

  Rättsfallsguiden :173 viktiga avgöranden
  av Maria Andersson, Martin Peterson, Claes Sahlin, Lilian Vo

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173339117

  Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträttens områden. Ibland hänvisas det rakt av till Gotlandsdomen, Bravidafallet, Takkupemålet och Prisavdragsfallet med flera. Men vad handlade rättsfallen egentligen…

 • Författningssamling för Svensk juridik : 2019/2020

  Författningssamling för Svensk juridik : 2019/2020

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209157

  Denna författningssamling innehåller lagar och förordningar, enligt lydelse den 1 juli 2019, för att tillse behovet av lagtext på introduktionskurser och översiktskurser i juridik. Vissa lagar återges endast i utdrag för att bibehålla lättillgänglig…

 • Libers lagtextsamling : för juridiska grundkurser

  Libers lagtextsamling : för juridiska grundkurser

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147139507

  Boken är en samling lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser.Läs merDen är framför allt framtagen för att passa kurser där boken Civilrätt är kurslitteratur, men fungerar utmärkt för alla introduktionskurser, oavsett val av huvudbok. L…

 • Riggad sanning : en berättelse om kampen till rättvisa och försoning

  Riggad sanning : en berättelse om kampen till rättvisa och försoning
  av Bryan Stevenson

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789173878029

  Bryan Stevenson är USA:s unge Nelson Mandela en lysande jurist som med modigt och med övertygelse kämpar för att garantera rättvisa för alla. Den är lika fängslande som en kriminalroman, och det är inget annat än ett nations själ som står på spel. D…

 • Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2, Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

  Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2, Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt
  av Johan Sandstedt, Jori Munukka

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209485

  Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förm&o…

 • Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1, Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

  Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1, Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209478

  Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förm&o…

 • Författningssamling i straffrätt : 2020

  Författningssamling i straffrätt : 2020

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209522

  Författningarna i denna samling har valts ut för att användasvid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna –grundlagar, lagar och förordni…

 • Lagstiftning : rationalitet, teknik, möjligheter

  Lagstiftning : rationalitet, teknik, möjligheter
  av Peter Wahlgren

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172235922

  Kraven på lagarna skärps. Globaliseringen, samhällets tilltagande komplexitet och intensifierad mediabevakning påverkar. Problem som traditionellt har hanterats av lagstiftning kan lösas på andra sätt. Att freda IT mot virusangrepp, att bevaka uppho…

 • Rättsfallssamling i associationsrätt : 2019/20

  Rättsfallssamling i associationsrätt : 2019/20

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209089

  Rättsfallssamling i associationsrätt 2019/20 innehåller centrala rättsfall inom rättsområdet associationsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser i associationsrätt vid universitet och högskola. Avsikten är att boken även ska kunna användas vid a…

 • Författningssamling i statsrätt

  Författningssamling i statsrätt

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209317

  FÖRFATTNINGSSAMLING I STATSRÄTT innehåller svensk och europeisk lagtext somanvänds på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholmsuniversitet.Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar dvs.Regeringsformen,Tryckfrihetsförordnin…

 • Författningssamling i internationell privat- och processrätt

  Författningssamling i internationell privat- och processrätt

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209027

  Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs…

 • Författningssamling i fastighetsrätt : 2020

  Författningssamling i fastighetsrätt : 2020

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209423

  Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder den 1 januari 2020. Boken är främst framtagen för kurser på universitet och högskola. De rättsfa…

 • Swedish Maritime Code

  Swedish Maritime Code
  av Johan Schelin, Hugo Tiberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198263343

  This volume contains a translation of the Swedish Maritime Code to English with Swedish parallell text. The text has been updated with the last amendments of the Code (SFS 2018:801).

 • Blackstone's EU Treaties & Legislation 2020-2021

  Blackstone's EU Treaties & Legislation 2020-2021

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198861010

  Unsurpassed in authority, reliability and accuracy; the 2020-2021 edition has been fully revised and updated to incorporate all relevant legislation for EU law courses. Blackstone's EU Treaties & Legislation is an abridged collection of legislation…

 • Blackstone's International Law Documents

  Blackstone's International Law Documents

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198838784

  Unsurpassed in authority, reliability and accuracy; the 14th edition has been fully revised and updated to incorporate all relevant legislation for criminal law courses. Blackstone's International Law Documents is an abridged collection of legislati…

 • Decisio Juris Provläs

  Decisio Juris
  av Minna Gräns

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789176788400

  Rättskälleläran grundas på att domare och rättsvetare använder likadana metoder och resonemang vid rättslig problemlösning. Boken ifrågasätter denna teoretiska föreställning och tar avstamp i några praktiska fall som visar på markanta strukturella o…

 • Blackstone's International Human Rights Documents

  Blackstone's International Human Rights Documents

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780198818571

  Unsurpassed in authority, reliability and accuracy; the 11th edition has been fully revised and updated to incorporate all relevant legislation for international human rights courses. Blackstone's International Human Rights Documents is an abridged…

 • The Art of Argument

  The Art of Argument
  av Christopher Kee

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9780521685139

  The Art of Argument guides readers through the process of developing, defending and presenting a compelling argument. Primarily aimed at students who are about to undertake or participate in an international mooting competition, The Art of Argument…

 • Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2, Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

  Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2, Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209041

  Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå, men kan med fördel användas av andra so…

 • Helselover

  Helselover

  Spiral - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202670696

  Helselover - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2019 nr. 103 (i kraft 1. januar 2020). Med historiske og faglige noter Innhold: Helsepersonellov, Helse- og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlov, Spesialis…

 • Helselover

  Helselover

  Spiral - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202670696

  Helselover - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2019 nr. 103 (i kraft 1. januar 2020). Med historiske og faglige noter Innhold: Helsepersonellov, Helse- og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlov, Spesialis…

 • Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1, Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

  Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1, Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209034

  Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå, men kan med fördel användas av andra som…

 • Sveriges Rikes Lag 2020 (skinnband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2020 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  Sveriges Rikes Lag 2020 (skinnband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2020 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.
  av Norstedts Juridik

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139021728

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2020.En systematiskt bearbetad sammanställnin…

 • Rättsfallssamling för Svensk juridik :

  Rättsfallssamling för Svensk juridik :
  av Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman, Mats Persson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208945

  Rättsfallssamling för Svensk juridik/ är primärt avsedd att användas som komplement och fördjupning vid undervisning med Övningsbok för Svensk juridik och läroboken Svensk juridik, men kan även användas som ett komplement till andra läroböcker. Rätt…

 • Gymnasieskolans regelbok 2019/20 : bestämmelser om gymnasieskolan

  Gymnasieskolans regelbok 2019/20 : bestämmelser om gymnasieskolan

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116868

  En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna i utdrag för den nya gymnasieskolan, även de som gäller för fritsående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, gymnasieförordningen…

 • Skattelagstiftning 19:2 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2019

  Skattelagstiftning 19:2 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2019
  av Gunnar Rabe

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139021612

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtionionde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äl…

 • Författningssamling i rättsinformatik : 2019/20

  Författningssamling i rättsinformatik : 2019/20
  av Gustaf Johnssén, Johan Mörlin

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209133

  Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Författningssamlingen…

 • Forskrift om skipsmedisin av 9. august 2001 nr. 439

  Forskrift om skipsmedisin av 9. august 2001 nr. 439

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202439897

  Forskrift om skipsmedisin - med endringer, sist ved forskrift av 14. februar 2013 nr. 199

 • Forskrift om skipsmedisin av 9. august 2001 nr. 439

  Forskrift om skipsmedisin av 9. august 2001 nr. 439

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202439897

  Forskrift om skipsmedisin - med endringer, sist ved forskrift av 14. februar 2013 nr. 199

 • EU:s grundfördrag och annan primärrätt

  EU:s grundfördrag och annan primärrätt
  av Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789144092539

  Kunskap om EU:s grundläggande rättskällor, den s.k. primär­rätten, har avgörande betydelse för förståelsen av EU-rätten. Genom primärrätten skapas ramen för EU:s rättssystem och de konstitutionella regler slås fast som styr EU:s maktbefogenheter och…

 • Mariestads lagbok 1597

  Mariestads lagbok 1597
  av Per-Axel Wiktorsson

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789186681432

  Mariestads lagbok från år 1597 är unik. Bara från fyra svenska städer finns det handskrivna lagböcker bevarade. Handskriften återfinns idag på Kungliga biblioteket. En viss proveniens kan spåras av den på pärmen nästan bortnötta texten ”Maries…

 • Directives in EC Law

  Directives in EC Law
  av Sacha Prechal

  Häftad - 2006 - Engelska - ISBN: 9780199207596

  This fully revised and updated new edition offers a detailed exposition of EC Directives, individual rights, and the protection of those rights in national courts. Three central themes are investigated: the characteristics of EC Directives; the role…

 • Directives in EC Law

  Directives in EC Law
  av Sacha Prechal

  Inbunden - 2004 - Engelska - ISBN: 9780198268321

  This fully revised and updated new edition offers a detailed exposition of EC Directives, individual rights, and the protection of those rights in national courts. Three central themes are investigated: the characteristics of EC Directives; the role…

 • UFB 3 Universitet och högskolor 2019 / 20

  UFB 3 Universitet och högskolor 2019 / 20

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116943

  Författningssamling med regler och föreskrifter som styr universitet och högskola.–

 • Ferieloven

  Ferieloven

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202629618

  Ferieloven (lov om ferie) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 98 (i kraft 1. januar 2019)

 • Ferieloven

  Ferieloven

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202629618

  Ferieloven (lov om ferie) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 98 (i kraft 1. januar 2019)

 • Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten

  Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten
  av Christina Ramberg

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115946

  Många svenskar ser på svensk rätt som ett tjockt istäcke av lagstiftning med smala sprickor vari det flyter prejudikat. Det är inte en rättvisande bild. En bättre liknelse är en stor ocean av prejudikatskapad rätt med utspridda enstaka oljeriggar i…

 • Nytt Juridiskt Arkiv, avd. II, inbunden årgång 2014 : Tidskrift för lagstiftning m.m.

  Nytt Juridiskt Arkiv, avd. II, inbunden årgång 2014 : Tidskrift för lagstiftning m.m.

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139018445

  I NJA II publiceras förarbeten till lagstiftning inom civilrätten, straffrätten och processrätten. Varje årgång redovisar förarbeten till ett urval av kalenderårets lagar. Förarbeten till central lagstiftning behandlas utförligt av utgivaren justiti…

 • Gjeldsordningsloven

  Gjeldsordningsloven
  av Ernst Moe, Ernst Moe

  Inbunden - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202549282

  Gjeldsordningslovens formål er å gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å gjenvinne kontrollen over sin økonomi. Denne boken inneholder forklarende kommentarer til alle lovens bestemmelser. I kommentarene er det henvist til…

 • Inkomstskattelagen : en kommentar (Vol.1-2)

  Inkomstskattelagen : en kommentar (Vol.1-2)
  av Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139021636

  Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inrik…

 • Blackstone's EU Treaties & Legislation 2019-2020

  Blackstone's EU Treaties & Legislation 2019-2020

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198838692

  Unsurpassed in authority, reliability and accuracy; the 2019-2020 edition has been fully revised and updated to incorporate all relevant legislation for EU law courses. Blackstone's EU Treaties & Legislation is an abridged collection of legislation…

 • Skattelagstiftning 18:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2018

  Skattelagstiftning 18:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2018
  av Gunnar Rabe

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020738

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiosjunde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äl…

 • Regelsamling for politiet

  Regelsamling for politiet

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205486904

  Denne boken er en samling av det sentrale regelverk for politiet, og retter seg mot politiets tjenestemenn, advokater, domstoler og andre som må forholde seg til politiets arbeid. Forfatterne av denne boken har satt sammen.forskrifter, rundskriv og…

 • Regelsamling for politiet

  Regelsamling for politiet

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205486904

  Denne boken er en samling av det sentrale regelverk for politiet, og retter seg mot politiets tjenestemenn, advokater, domstoler og andre som må forholde seg til politiets arbeid. Forfatterne av denne boken har satt sammen.forskrifter, rundskriv og…

 • Författningssamling i polisrätt : 2020/2021

  Författningssamling i polisrätt : 2020/2021
  av Andreas Anderberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209546

  FÖRFATTNINGSSAMLING I POLISRÄTT 2020/21 samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig r&aum…