Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 740 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Skadeståndsrätt

  Skadeståndsrätt
  av Jan Hellner, Marcus Radetzki

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208341

  Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättensområde som tidigare utkommit i nio upplagor. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringaroch nytillkommen rättspraxis.…

 • Skadeståndsrätten : en introduktion

  Skadeståndsrätten : en introduktion
  av Jan Hellner, Marcus Radetzki

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789139205401

  En pedagogisk översikt över den utomobligatoriska skadeståndsrätten, dvs. reglerna om skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Genom hänvisningar till rättsfall ges exempel på hur lagen tillämpas. Ger också en översikt av de försäkringar som för nå…

 • Skadeståndslagen : en kommentar

  Skadeståndslagen : en kommentar
  av Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139116387

  Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 §…

 • Recognizing Wrongs

  Recognizing Wrongs
  av John C. P. Goldberg

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780674241701

  Two preeminent legal scholars explain what tort law is all about and why it matters, and describe their own view of tort's philosophical basis: civil recourse theory. Tort law is badly misunderstood. In the popular imagination, it is "Robin Hood" la…

 • Ersättning vid personskada 2020

  Ersättning vid personskada 2020
  av Malin Christensson, Magnus Granlund, Lars Lund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Jimmie Söndergaard, Fredrik Wernheden, Claes Cilgin-Witzell

  Flexband - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144138572

  Fakta, aktuell praxis, tabeller samt expertkommentarer till samtliga ersättningsposter Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt in…

 • Kränkningsersättning : skadestånd för kränkning genom brott Provläs

  Kränkningsersättning : skadestånd för kränkning genom brott
  av Sandra Friberg

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789176787700

  Kränkning har de senaste åren blivit ett allt vanligare ord för att gestalta diverse negativa upplevelser som en människa kan drabbas av. I denna bok ? den första svenska monografin om kränkningsersättning ? söker författaren klargöra kränkningsbegr…

 • Immaterialrett, kontrakter og erstatning

  Immaterialrett, kontrakter og erstatning

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215030081

  Immaterialretten får større betydning for økonomi og samfunn, og den blir stadig mer kompleks. Samtidig må vi ikke miste dens nære sammenheng med annen formuerett, i første rekke kontraktsretten og erstatningsretten, av syne. Det nære forholdet mell…

 • Immaterialrett, kontrakter og erstatning

  Immaterialrett, kontrakter og erstatning

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215030081

  Immaterialretten får større betydning for økonomi og samfunn, og den blir stadig mer kompleks. Samtidig må vi ikke miste dens nære sammenheng med annen formuerett, i første rekke kontraktsretten og erstatningsretten, av syne. Det nære forholdet mell…

 • Revolution and Evolution in Private Law

  Revolution and Evolution in Private Law

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781509938230

  The development of private law across the common law world is typically portrayed as a series of incremental steps, each one delivered as a result of judges dealing with marginally different factual circumstances presented to them for determination.…

 • Skadeserstatningsloven med kommentarer

  Skadeserstatningsloven med kommentarer
  av Bjørn Edvard Engstrøm, Bjørn Edvard Engstrøm

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205541290

  Skadeserstatningsloven med kommentarer gir en redegjørelse for og tolkning av lovens enkelte bestemmelser. Denne boken er en oversiktlig og praktisk orientert kommentarutgave som også kan tjene som et hendig oppslagsverk. Den tar sikte på å være et…

 • Remedies for Torts, Breach of Contract, and Equitable Wrongs

  Remedies for Torts, Breach of Contract, and Equitable Wrongs
  av Andrew Burrows QC FBA

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198705949

  The fourth edition of Andrew Burrows' seminal work Remedies for Torts, Breach of Contract, and Equitable Wrongs (previously Remedies for Torts and Breach of Contract), updates and extends coverage of judicial remedies for civil wrongs in English law…

 • Remedies for Torts, Breach of Contract, and Equitable Wrongs

  Remedies for Torts, Breach of Contract, and Equitable Wrongs
  av Andrew Burrows QC FBA

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198705932

  The fourth edition of Andrew Burrows' seminal work Remedies for Torts, Breach of Contract, and Equitable Wrongs (previously Remedies for Torts and Breach of Contract), updates and extends coverage of judicial remedies for civil wrongs in English law…

 • Praktisk personskaderätt Provläs

  Praktisk personskaderätt
  av Fredrik Jönsson

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172235014

  Den praktiska personskaderätten anses många gånger som svår och otillgänglig, särskilt för den som har drabbats av en personskada. Till stora delar bestäms den skadeståndsrättsliga ersättningen utifrån praxis från olika försäkringsnämnder och försäk…

 • Advanced Torts in a Nutshell

  Advanced Torts in a Nutshell
  av Peter B. Kutner

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781642427790

  A concise and authoritative text on major areas of tort law typically included in Advanced Torts courses and casebooks. It includes defamation, invasion of privacy torts, malicious prosecution, wrongful death, actions for injuries to family relation…

 • Blackstone's Statutes on Contract, Tort & Restitution 2020-2021

  Blackstone's Statutes on Contract, Tort & Restitution 2020-2021

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198860969

  Unsurpassed in authority, reliability and accuracy; the 2020-2021 edition has been fully revised and updated to incorporate all relevant legislation for contract and tort law courses. Blackstone's Statutes on Contract, Tort & Restitution is an abrid…

 • Torts and Rights

  Torts and Rights
  av Robert Stevens

  Inbunden - 2007 - Engelska - ISBN: 9780199211609

  The law of torts is concerned with the secondary obligations generated by the infringement of primary rights. This work seeks to show that this apparently simple proposition enables us to understand the law of torts as found in the common law. Using…

 • Torts and Rights

  Torts and Rights
  av Robert Stevens

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9780199563845

  The law of torts is concerned with the secondary obligations generated by the infringement of primary rights. This work seeks to show that this apparently simple proposition enables us to understand the law of torts as found in the common law. Using…

 • Kausalitet : studier i skadeståndsrättslig argumentation

  Kausalitet : studier i skadeståndsrättslig argumentation
  av Mårten Schultz

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789172232761

  Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebör…

 • Rättsfallssamling i avtals-, kontrakts- och skadeståndsrätt

  Rättsfallssamling i avtals-, kontrakts- och skadeståndsrätt

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139018940

  Rättsfallssamling i avtalsrätt kan används vid undervisning i avtalsrätt eller som fördjupning för praktiker. Samlingen ger exempel på hur avtalsrätten tillämpas i praktiken.

 • Principles of Tort Law

  Principles of Tort Law
  av Rachael Mulheron

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108727648

  Presenting the law of tort as a body of principles, this authoritative textbook gives an incisive understanding of the subject. Each tort is carefully structured and examined within a consistent analytical framework that guides students through its…

 • Private Wrongs

  Private Wrongs
  av Arthur Ripstein

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9780674659803

  A waiter spills hot coffee on a customer. A person walks on another person's land. A moored boat damages a dock during a storm. A frustrated neighbor bangs on the wall. A reputation is ruined by a mistaken news report. Although the details vary, the…

 • Ersättningsproblem i skadeståndsrätten

  Ersättningsproblem i skadeståndsrätten
  av Håkan Andersson

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789176789322

  Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse a…

 • Ansvarsproblem i skadeståndsrätten Provläs

  Ansvarsproblem i skadeståndsrätten
  av Håkan Andersson

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789176788363

  Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse a…

 • Adekvansläran : vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law

  Adekvansläran : vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law
  av Mårten Schultz

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789172233966

  För tio år sedan tog Jan Kleineman, professor vid Juridiska fakulteten i Stockholm, initiativ till Stockholm Centre for Commercial Law – ”Centret”. Centret skulle bli en mötesplats för akademiker och praktiskt verksamma jurister ve…

 • Skadestånd i skola och privatliv

  Skadestånd i skola och privatliv
  av Erland Strömbäck

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789139113188

  Skador inträffar dagligen och stundligen i vår tillvaro. Med skadorna uppkommer en rad frågor: Finns det någon som är ansvarig för det inträffade?Vem ska ersätta skadan – den ansvarige eller kanske en försäkring? Ofta är svaren på dessa frågor…

 • Gränsproblem i skadeståndsrätten

  Gränsproblem i skadeståndsrätten
  av Håkan Andersson

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789176788554

  ”Gränsproblem” är den andra boken i trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer”. Den behandlar på ett mångfacetterat sätt de olika frågeställningar som traditionellt ses som problem avseende kausalitet, adekvans etc. Ka…

 • Produktansvar - en introduktion

  Produktansvar - en introduktion
  av Björn Forssén

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172235076

  I denna bok ges en introduktion till det strikta produktansvaret som gäller i Sverige sedan 1993 och bygger på EU:s produktansvarsdirektiv (85/374/EEG). Lydelserna av produktansvarslagen 1992:18) och direktivet återges till fullo. I boken berörs lag…

 • Judge and Jury

  Judge and Jury
  av Eric Helland

  Häftad - 2004 - Engelska - ISBN: 9780945999997

  Is the U.S. tort system in crisis? CBS television's 60 Minutes has said the tort system metes out ""jackpot justice,"" and Newsweek has called America a ""Lawsuit Hell."" Other observers of the legal system, however, argue that the tort crisis is a…

 • European Tort Law

  European Tort Law
  av C. C. Van Dam

  Inbunden - 2006 - Engelska - ISBN: 9780199290710

  This is the first textbook on European tort law. It provides insight into the differences and commonalities between the tort law systems of various European jurisdictions, bringing together national tort law, comparative law, Community law and human…

 • Torts and Personal Injury Law for the Paralegal

  Torts and Personal Injury Law for the Paralegal
  av Richard Jeffries

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9780132919845

  Written by a trial lawyer who has had 37 years of practical experience in torts and personal injury law and moving beyond traditional torts textbooks, Tort and Personal Injury Law for the Paralegal covers the topics that help win and lose cases. In…

 • Winfield and Jolowicz on Tort

  Winfield and Jolowicz on Tort
  av James Goudkamp, Professor Donal Nolan

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9780414066212

 • Hepple and Matthews' Tort Law

  Hepple and Matthews' Tort Law
  av David Howarth

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781849465557

  New to Hart Publishing, this is the seventh edition of the classic casebook on tort, the first of its kind in the UK, and for many years now a bestselling and very popular text for students. This new edition retains all the features that have made i…

 • Emanuel Law in a Flash for Torts

  Emanuel Law in a Flash for Torts
  av Steven L. Emanuel

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9781454809234

 • Torts

  Torts
  av Steven L. Emanuel

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781454840954

 • The Borderlines of Tort Law: Interactions with Contract Law

  The Borderlines of Tort Law: Interactions with Contract Law

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781780682488

  All European legal systems recognise a boundary between the domains of tort and contract. While there have been voices contending that this distinction is no longer valid or at least that there should be a unification of the two sets of rules in par…

 • Rights, Wrongs, and Injustices

  Rights, Wrongs, and Injustices
  av Stephen A. Smith

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780199229772

  Rights, Wrongs, and Injustices is the first comprehensive account of the scope, foundations, and structure of remedial law in common law jurisdictions. The rules governing the kinds of complaints that common law courts will accept are generally well…

 • A Practical Guide to Cosmetic Surgery Claims

  A Practical Guide to Cosmetic Surgery Claims
  av Victoria Handley

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781911035275

 • The Theory and Principles of Tort Law

  The Theory and Principles of Tort Law
  av Thomas Atkins Street

  Häftad - 1999 - Engelska - ISBN: 9781893122178

 • A Practical Guide to Holiday Sickness Claims, 2nd Edition

  A Practical Guide to Holiday Sickness Claims, 2nd Edition
  av Andrew Mckie

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781911035534

 • Early Assistance from Potentially Responsible Parties After Human-Made Disasters

  Early Assistance from Potentially Responsible Parties After Human-Made Disasters
  av Nicholas M Pace

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781977403803

  The authors describe illustrative instances of human-made disasters in which the potentially responsible party (PRP) offered early assistance to the affected community. The authors also explore the benefits and drawbacks of such assistance in stakeh…

 • Compulsory Liability Insurance from a European Perspective

  Compulsory Liability Insurance from a European Perspective

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9783110484694

  Statutory obligations to take out liability insurance are, in practice, the most important means to ensure compensability of damage arising from dangerous activities. However, in contrast to the significant practical impact, academic research on the…

 • Die Produzentenhaftung Im Internationalen Rechtsvergleich: Eine Rechtsvergleichende Untersuchung Ihrer Strukturen in Den Landern Deutschland, England,

  Die Produzentenhaftung Im Internationalen Rechtsvergleich: Eine Rechtsvergleichende Untersuchung Ihrer Strukturen in Den Landern Deutschland, England,
  av Susanne Wesch

  Häftad - 1994 - Tyska - ISBN: 9783161462764

 • Risk and Negligence in Wills, Estates, and Trusts

  Risk and Negligence in Wills, Estates, and Trusts
  av Martyn Frost

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780199672929

  Risk and Negligence in Wills, Estates, and Trusts provides essential guidance for all will draftsmen. It offers in-depth analysis of negligence and wills, together with commentary on safe practice and the avoidance of risk. Together the areas covere…

 • Happily Ever After

  Happily Ever After
  av Jack Zipes

  Inbunden - 1997 - Engelska - ISBN: 9780415918503

  First Published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

 • Happily Ever After

  Happily Ever After
  av Jack Zipes

  Häftad - 1997 - Engelska - ISBN: 9780415918510

  First Published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

 • Philosophy and the Law of Torts

  Philosophy and the Law of Torts

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9780521041751

  When accidents occur and people suffer injuries, who ought to bear the loss? Tort law offers a complex set of rules to answer this question, but up to now philosophers have offered little by way of analysis of these rules. In eight essays commission…

 • Philosophy and the Law of Torts

  Philosophy and the Law of Torts

  Inbunden - 2001 - Engelska - ISBN: 9780521622820

  When accidents occur and people suffer injuries, who ought to bear the loss? Tort law offers a complex set of rules to answer this question, but up to now philosophers have offered little by way of analysis of these rules. In eight essays commission…

 • Personality Rights in European Tort Law

  Personality Rights in European Tort Law

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9780521194914

  This volume provides a comprehensive analysis of civil liability for invasion of personality interests in Europe. It is the final product of the collaboration of twenty-seven scholars and includes case studies of fourteen European jurisdictions, as…

 • Tort Law

  Tort Law
  av Keith N. Hylton

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781107563421

  Tort Law: A Modern Perspective is an advanced yet accessible introduction to tort law for lawyers, law students, and others. Reflecting the way tort law is taught today, it explains the cases and legal doctrines commonly found in casebooks using mod…

 • Tort Law

  Tort Law
  av Keith N. Hylton

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781107125322

  Tort Law: A Modern Perspective is an advanced yet accessible introduction to tort law for lawyers, law students, and others. Reflecting the way tort law is taught today, it explains the cases and legal doctrines commonly found in casebooks using mod…

 • The Tort Liability of Public Authorities in European Law

  The Tort Liability of Public Authorities in European Law

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198867555

  This series argues that there is a common administrative core to European legal systems that can be better understood in comparative terms. This volume examines government liability in tort, using case studies to explore different government respons…

 • Die Ausservertragliche Haftung Des Herstellers Autonomer Fahrzeuge Bei Unfallen Im Strassenverkehr

  Die Ausservertragliche Haftung Des Herstellers Autonomer Fahrzeuge Bei Unfallen Im Strassenverkehr
  av Tim Hey

  Häftad - 2018 - Tyska - ISBN: 9783658239565

 • Frontiers of Liability: Volume 1

  Frontiers of Liability: Volume 1

  Häftad - 1994 - Engelska - ISBN: 9780198259022

  The 'Frontiers of Liability' is the title of a series of high-level seminars held in All Souls College, Oxford during 1993 and 1994. Drawing together top academics, practitioners and judges, these seminars have sought to identify current trends in E…

 • Out of Balance

  Out of Balance
  av Jonathan B Wilson

  Häftad - 2005 - Engelska - ISBN: 9780595347179

 • Cases and Materials on Torts

  Cases and Materials on Torts
  av David Robertson, William, Jr. Powers, David Anderson

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781634608671

 • The Law of Torts

  The Law of Torts
  av Francis M. Burdick

  Häftad - 2000 - Engelska - ISBN: 9781587980008