Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 1596 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  av Annika Staaf, Lotta Wendel, Lars Zanderin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147126989

  Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar.Läs merHälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården el…

 • Hälso- och sjukvårdsrätt -

  Hälso- och sjukvårdsrätt -
  av Lena Rönnberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144134185

  Denna bok behandlar översiktligt den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård. De centrala frågeställningarna presenteras överskådligt och tydligt, det gäller såväl skyldigheter för vårdgivarna, det vill säga huvudmännen och den medicinsk…

 • Medicinsk rätt

  Medicinsk rätt

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117148

  Området för medicin och hälsa skapar dagligen nyhetsuppslag rörande dess kvalitet, tillgång, ansvar och konsekvenser för människors liv. De frågor som behandlas inom den medicinska rätten ligger i gr&a…

 • How to Change Your Mind

  How to Change Your Mind
  av Michael Pollan

  Pocket - 2019 - Engelska - ISBN: 9780141985138

  Diving deep into an extraordinary world - from shamans and magic mushroom hunts to the pioneering labs mapping our brains - and putting himself forward as a guinea-pig, Michael Pollan has written a remarkable history of psychedelics and a compelling…

 • Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket

  Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147127740

  Personal inom hälso- och sjukvård möter människor i utsatta situationer i en verksamhet som i sig är riskfylld. Genom att sätta sig in i regelverket fullgör man inte bara sitt uppdrag, utan har också möjlighet att påverka sin egen arbetssituation oc…

 • Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer

  Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer
  av Lars-Åke Johnsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115922

  Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin tionde upplaga. I de föregående upplagorna kommenterades 1982 års hälso- och sjukvårdslag. Denna upplaga behandlar i stället den helt nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2…

 • Psykiatrisk tvångsvård : Kliniska riktlinjer för vård och behandling

  Psykiatrisk tvångsvård : Kliniska riktlinjer för vård och behandling
  av Svenska Psykiatriska Föreningen

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177410683

  Psykiatrisk tvångsvård är så gott som ständigt under utredning, granskad av myndigheter och media. Det är viktigt att den psykiatriska tvångsvården sker både på ett rättssäkert och humant sätt; det handlar om allvarligt psykiskt stördas vård- och om…

 • Psykiatrins Juridik 2020

  Psykiatrins Juridik 2020

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789170660528

 • Hälso- och sjukvårdssekretessen : handbok för hälso- och sjukvårdspersonal

  Hälso- och sjukvårdssekretessen : handbok för hälso- och sjukvårdspersonal
  av Pernilla Krusberg

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789139111696

  Hälso- och sjukvårdssekretessen är en vägledning i frågor som rör sekretess och tystnadsplikt inom den allmänna och den enskilda hälso- och sjukvården. Skyddet för patientens integritet står att finna i offentlighets- och sekretesslagen för offentli…

 • Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning

  Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning
  av Lars Grönwall, Leif Holgersson, Bertil Idarsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139116912

  Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra dagars satsningar på frivillighet och öppenvård och på kortvariga frihetsberövanden…

 • Patientdatalagen : en kommentar

  Patientdatalagen : en kommentar
  av Manólis Nymark

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139018391

  I denna bok kommenteras patientdatalagen. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, är en sammanhållande reglering för behandling av personuppgifter m.m. i hälso- och sjukvården, tandvården, smittskyddet samt viss annan medicinsk verksamhet. Patien…

 • Ethics for Behavior Analysts

  Ethics for Behavior Analysts
  av Jon Bailey

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138949201

  This fully-updated third edition of Jon Bailey and Mary Burch's bestselling Ethics for Behavior Analysts is an invaluable guide to understanding and implementing the newly-revised Behavior Analyst Certification Board (BACB) Professional and Ethical…

 • Ethics for Behavior Analysts

  Ethics for Behavior Analysts
  av Jon Bailey

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138949195

  This fully-updated third edition of Jon Bailey and Mary Burch's bestselling Ethics for Behavior Analysts is an invaluable guide to understanding and implementing the newly-revised Behavior Analyst Certification Board (BACB) Professional and Ethical…

 • Juridik för sjuksköterskor en handbok

  Juridik för sjuksköterskor en handbok
  av Lars-Åke Johnsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176105276

 • Cognitive Errors and Diagnostic Mistakes

  Cognitive Errors and Diagnostic Mistakes
  av Jonathan Howard

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9783319932231

  This case-based book illustrates and explores common cognitive biases and their consequences in the practice of medicine. The book begins with an introduction that explains the concept of cognitive errors and their importance in clinical medicine an…

 • Sjukvårdens Juridik 2020

  Sjukvårdens Juridik 2020

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789170660535

 • God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. SOU 2020:19 : Delbetänkande från utredningen Samordnad utveckling av god och nära vård (S 2017:01)

  God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. SOU 2020:19 : Delbetänkande från utredningen Samordnad utveckling av god och nära vård (S 2017:01)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250402

  Presenterar de centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för omställningsarbetet som utredningen identifierat. Dessutom lämnar utredningen ett antal förslag som syftar till att stärka olika dimensioner…

 • Patientlagen : en kommentar

  Patientlagen : en kommentar
  av Lars-Åke Johnsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117230

  Lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område är omfattande, svåröverskådlig och Inte alltid så lätt att sätta sig in i. De grundläggande och generella bestämmelser, som har s&…

 • Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. SOU 2020:23 : Delbetänkande från Utredningen Hälsa- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

  Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. SOU 2020:23 : Delbetänkande från Utredningen Hälsa- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250464

  I delbetänkandet redovisas utredningens analys av de förslag till inriktning för hälso- och sjukvården som en del av det civila försvaret som Försvarsberedningen, Försvarsmakten och MSB har lämnat. Utred…

 • Etiska vägval vid en pandemi. Smer-rapport 2020:3 :

  Etiska vägval vid en pandemi. Smer-rapport 2020:3 :

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250570

  En översikt över de centrala etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi, med utgångspunkt i den pågående covid-19-pandemin.

 • Läkemedel & immaterialrätt

  Läkemedel & immaterialrätt
  av Marianne Levin, Hanna Nilsson

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789172233119

  Det finns förvånansvärt nog ingen sammanställning över de många rättsliga problem som dyker upp i samband med läkemedel och immaterialrätter. Den här boken råder i viss mån bot på det förhållandet med ett antal uppsatser om en mängd läkemedelsrelate…

 • En sjukförsäkring anpassad efter individen. SOU 2020:26 : Slutbetänkande från Utredningen en tryggsjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)

  En sjukförsäkring anpassad efter individen. SOU 2020:26 : Slutbetänkande från Utredningen en tryggsjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250495

  Föreslår att den som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen, om det kan antas att den försäkrade skulle ha arbetat om han eller hon inte hade varit sjuk. Be…

 • Barn i välfärdsstatens utkant : om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige

  Barn i välfärdsstatens utkant : om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige
  av Kavot Zillén

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370291

  En grundläggande förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle är att alla ska ha tillgång till god vård på lika villkor. De personer som lever i samhället ska med andra ord ges möjlighet att genom olika välfärdsinsatser, såsom hälso- och sjukvå…

 • Psykiatrirätt Intressen, rättigheter & principer

  Psykiatrirätt Intressen, rättigheter & principer
  av Moa Kindström Dahlin

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172235632

  Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Avhandlingen är en kriti…

 • Regulating Reproductive Donation

  Regulating Reproductive Donation

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781107463035

  The emergence of new empirical evidence and ethical debate about families created by assisted reproduction has called into question the current regulatory frameworks that govern reproductive donation in many countries. In this multidisciplinary book…

 • Regulating Reproductive Donation

  Regulating Reproductive Donation

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781107090965

  The emergence of new empirical evidence and ethical debate about families created by assisted reproduction has called into question the current regulatory frameworks that govern reproductive donation in many countries. In this multidisciplinary book…

 • Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser. Ds 2020:15 :

  Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser. Ds 2020:15 :

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250709

  OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Se…

 • Mental Health and Wellbeing in the Workplace

  Mental Health and Wellbeing in the Workplace
  av Gill Hasson

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780857088284

  Provides guidance for both employers and staff on promoting positive mental health and supporting those experiencing mental ill health in the workplaceThe importance of good mental health and wellbeing in the workplace is a subject of increased publ…

 • God och nära vård SOU 2017:53 En gemensam färdplan och målbild : Delbetänkande från Samordnad utveckling för god och nära vård

  God och nära vård SOU 2017:53 En gemensam färdplan och målbild : Delbetänkande från Samordnad utveckling för god och nära vård

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789138246313

  Dagens vårdgaranti i primärvården ska ersättas av en behovsstyrd garanti där en medicinsk bedömning garanteras inom tre dagar istället för dagens sju. Bedömningen kan göras av en läkare eller annan legitimerad vårdpersonal inom primärvården. Utöver…

 • God och nära vård. SOU 2019:29. Vård i samverkan : Delbetänkande från utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

  God och nära vård. SOU 2019:29. Vård i samverkan : Delbetänkande från utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789138249390

  Utredningen redovisar centrala begrepp och lyfter avgörande områden för hur den ser att en ny hälso- och sjukvård ska byggas. Utredningen beskriver prioriteringar och dess avgörande betydelse för såväl utformningen av hälso- och sjukvården som medbo…

 • The Zyprexa Papers

  The Zyprexa Papers
  av Jim Gottstein

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780578627267

 • Reliable Design of Medical Devices

  Reliable Design of Medical Devices
  av Richard C. Fries

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138075191

  As medical devices become even more intricate, concerns about efficacy, safety, and reliability continue to be raised. Users and patients both want the device to operate as specified, perform in a safe manner, and continue to perform over a long per…

 • Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet

  Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet
  av Kavot Zillén

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789150625240

  Rätten till religions- och samvetsfrihet har av Europadomstolen beskrivits som en av grunderna i ett demokratiskt samhälle, men hur långt sträcker sig egentligen denna rätt för hälso- och sjukvårdspersonal? Har läkare, sjuksköterskor och annan sjukv…

 • Windows Internals, Part 2

  Windows Internals, Part 2
  av Mark Russinovich

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780135462409

  Drill down into Windows architecture and internals, discover how core Windows components work behind the scenes, and master information you can continually apply to improve architecture, development, system administration, and support. Led by three…

 • Drug Wars

  Drug Wars
  av Robin Feldman

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781107168480

  While the shockingly high prices of prescription drugs continue to dominate the news, the strategies used by pharmaceutical companies to prevent generic competition are poorly understood, even by the lawmakers responsible for regulating them. In thi…

 • Diagnosing from a Distance

  Diagnosing from a Distance
  av John Martin-Joy

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108707985

  Ever since the rise of Adolf Hitler, mental health professionals have sought to use their knowledge of human psychology to understand - and intervene in - political developments. From Barry Goldwater to Donald Trump, psychiatrists have commented, so…

 • Diagnosing from a Distance

  Diagnosing from a Distance
  av John Martin-Joy

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108486583

  Ever since the rise of Adolf Hitler, mental health professionals have sought to use their knowledge of human psychology to understand - and intervene in - political developments. From Barry Goldwater to Donald Trump, psychiatrists have commented, so…

 • Drugs, Money, and Secret Handshakes

  Drugs, Money, and Secret Handshakes
  av Robin Feldman

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108482455

  In the warped world of prescription drug pricing, generic drugs can cost more than branded ones, old drugs can be relaunched at astronomical prices, and low-cost options are shut out of the market. In Drugs, Money and Secret Handshakes, Robin Feldma…

 • Autonomy, Informed Consent and Medical Law

  Autonomy, Informed Consent and Medical Law
  av Alasdair Maclean

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781107625419

  Alasdair Maclean analyses the ethical basis for consent to medical treatment, providing both an extensive reconsideration of the ethical issues and a detailed examination of English law. Importantly, the analysis is given a context by situating cons…

 • Autonomy, Informed Consent and Medical Law

  Autonomy, Informed Consent and Medical Law
  av Alasdair Maclean

  Inbunden - 2009 - Engelska - ISBN: 9780521896931

  Alasdair Maclean analyses the ethical basis for consent to medical treatment, providing both an extensive reconsideration of the ethical issues and a detailed examination of English law. Importantly, the analysis is given a context by situating cons…

 • The Generosity of the Dead

  The Generosity of the Dead
  av Graciela Nowenstein

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9780754674320

  There has been a general assumption in the international debate surrounding organ procurement that Presumed Consent (opting-out) systems produce better results than Express Consent (opting-in) systems. This study uses the French case to challenge th…

 • The Generosity of the Dead

  The Generosity of the Dead
  av Graciela Nowenstein

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138260085

  There has been a general assumption in the international debate surrounding organ procurement that Presumed Consent (opting-out) systems produce better results than Express Consent (opting-in) systems. This study uses the French case to challenge th…

 • Gesetzessammlung für Pflegeberufe

  Gesetzessammlung für Pflegeberufe
  av Winfried Kunz

  Häftad - 2011 - Tyska - ISBN: 9783899937664

 • Principles and Practice in Biobank Governance

  Principles and Practice in Biobank Governance
  av Mark Stranger

  Inbunden - 2009 - Engelska - ISBN: 9780754678250

  Rapid technological advances, the establishment of large-scale biobanks, and the exchange of data across international boundaries raise a variety of questions for regulators struggling with the problem of how to govern such stores of information and…

 • Principles and Practice in Biobank Governance

  Principles and Practice in Biobank Governance
  av Mark Stranger

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138276932

  Rapid technological advances, the establishment of large-scale biobanks, and the exchange of data across international boundaries raise a variety of questions for regulators struggling with the problem of how to govern such stores of information and…

 • Direito, raca e politicas afirmativas

  Direito, raca e politicas afirmativas
  av Leandro Reinaldo Da Cunha

  Häftad - 2018 - Portugisiska - ISBN: 9786139727476

 • Rechtliche Rahmenbedingungen Biomedizinischer Forschung am Menschen

  Rechtliche Rahmenbedingungen Biomedizinischer Forschung am Menschen
  av Hans-Christoph Kandler

  Häftad - 2008 - Tyska - ISBN: 9783540755159

  Der Autor untersucht und kommentiert die einzelnen forschungsbezogenen Regelungen des Zusatzprotokolls zum UEbereinkommen des Europarats uber Menschenrechte und Biomedizin uber biomedizinische Forschung. Bestehende nationale und internationale Besti…

 • Assisted Dying

  Assisted Dying
  av Sheila McLean

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9781844720545

  Assisted Dying explores the law relating to euthanasia and assisted suicide, tracing its development from prohibition through to the laissez faire attitude adopted in a number of countries in the 21st Century. This book provides an in-depth critique…

 • The Law of Assisted Reproduction

  The Law of Assisted Reproduction
  av Seamus Burns

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781526508195

  The Law of Assisted Reproduction, Second Edition examines the impact of the Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (HFEA 2008) and the ongoing controversial issues that surround it from legal, ethical, moral, social and medical points of view.…

 • Mental Health Law 2E                         A Practical Guide

  Mental Health Law 2E A Practical Guide
  av Basant Puri

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781444117141

  Completely updated to reflect current changes in the law and in practice, Mental Health Law: A Practical Guide is a concise and approachable handbook to mental health law for students and professionals working in psychiatric settings. Easy-to-read,…

 • Forensic Psychology 101

  Forensic Psychology 101
  av Linda Gomberg

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780826140746

  This is a concise, engaging overview of forensic psychology, spanning its origins as a discipline through the many varied opportunities for employment today. In easy-to-understand language, the book describes federal and state legal systems as they…

 • Disability, Health, Law, and Bioethics

  Disability, Health, Law, and Bioethics

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108725408

  Historically and across societies people with disabilities have been stigmatized and excluded from social opportunities on a variety of culturally specific grounds. In this collection, the authors explore the impact that the philosophical framing of…

 • Disability, Health, Law, and Bioethics

  Disability, Health, Law, and Bioethics

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108485975

  Historically and across societies people with disabilities have been stigmatized and excluded from social opportunities on a variety of culturally specific grounds. In this collection, the authors explore the impact that the philosophical framing of…

 • Nobody's Child: A Tragedy, a Trial, and a History of the Insanity Defense

  Nobody's Child: A Tragedy, a Trial, and a History of the Insanity Defense
  av Susan Vinocour

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780393651928

  When a three-year-old child was found with a head wound and other injuries, it looked like an open-and-shut case of second-degree murder. Psychologist and attorney Susan Vinocour agreed to evaluate the defendant, the child's mentally ill and impover…

 • Futures of Reproduction

  Futures of Reproduction
  av Catherine Mills

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9789400736337

  Issues in reproductive ethics, such as the capacity of parents to 'choose children', present challenges to philosophical ideas of freedom, responsibility and harm. This book responds to these challenges by proposing a new framework for thinking abou…

 • Law, Legitimacy and the Rationing of Health Care

  Law, Legitimacy and the Rationing of Health Care
  av Keith Syrett

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9780521674454

  Dr Keith Syrett argues for a reappraisal of the role of public law adjudication in questions of healthcare rationing. As governments worldwide turn to explicit rationing strategies to manage the mismatch between demand for and supply of health servi…

 • Law, Legitimacy and the Rationing of Health Care

  Law, Legitimacy and the Rationing of Health Care
  av Keith Syrett

  Inbunden - 2007 - Engelska - ISBN: 9780521857734

  Dr Keith Syrett argues for a reappraisal of the role of public law adjudication in questions of healthcare rationing. As governments worldwide turn to explicit rationing strategies to manage the mismatch between demand for and supply of health servi…

 • Thrombosen und Embolien: Arzthaftung

  Thrombosen und Embolien: Arzthaftung

  Häftad - 1993 - Tyska - ISBN: 9783540568261

  Im Rahmen der Karlsruher Symposien "Probleme der operativen Medizin" werden gebiets- und teilgebietsubergreifend Probleme aus der operativen Medizin dargestellt und interdisziplinar diskutiert. Themen des vorliegenden Buches sind Entstehungsrisiken…