Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019

  Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019
  av Kristina Adolfsson, Sven Boberg

  Spiral - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139020950

  I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda o…

 • Fastighetsindelning och markanvändning

  Fastighetsindelning och markanvändning
  av Barbro Julstad

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139116134

  Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras ä…

 • Logistikrätt : grunder och tillämpning

  Logistikrätt : grunder och tillämpning
  av Göran Stöth

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147113095

  Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.…

 • PBL : en handbok om PBL o samhällsbyggande

  PBL : en handbok om PBL o samhällsbyggande
  av Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789179170271

  Boken förmedlar på ett lättbegripligt sätt PBLs bakgrund och koppling till andra lagar som berör samhällsbyggandet. Ett fylligt register, som kombinerar begreppsförklaringar och sidhänvisningar, bildar en uppslagsdel och snabb ingång till texten.Den…

 • Den svenska miljörätten

  Den svenska miljörätten
  av Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789176789513

  Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den…

 • Miljörätt

  Miljörätt
  av Jonas Ebbesson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176788851

  Miljörättt är en introduktion till miljörätten, det rättsområde som rör skyddet av den yttre miljön och hälsoskydd samt nyttjandet av naturresurser. Detta innefattar bland annat rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark och vatten, föruts…

 • Speciell fastighetsrätt : miljöbalken

  Speciell fastighetsrätt : miljöbalken
  av Bertil Bengtsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177370239

  Denna lärobok behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätte…

 • Väsentliga regler kring markanvändning - En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen

  Väsentliga regler kring markanvändning - En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen
  av Olle Nordberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237780

  Den här boken kom till för att fylla behovet av kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt vid bl.a. Kungliga Tekniska högskolan. Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, vägl…

 • Landscapes and the Law

  Landscapes and the Law
  av Gunnel Cederloef

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780199499748

  Landscapes and the Law is situated at the crossroads of environmental, colonial, and legal history. It examines the role of law in consolidating early colonial rule from the perspective of people's access to nature in forests and hill tracts. This m…

 • Governing the Climate-Energy Nexus

  Governing the Climate-Energy Nexus

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108484817

  Combating climate change and transitioning to fossil-free energy are two central and interdependent challenges facing humanity today. Governing the nexus of these challenges is complex, and includes multiple intergovernmental and transnational insti…

 • Juridik för byggingenjörer - Byggentreprenad- och konsultavtal

  Juridik för byggingenjörer - Byggentreprenad- och konsultavtal
  av Kamill Szeker

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144132921

  Boken ger en översikt över allmänna bestämmelser, gällande branschdokument och författningar som kan vara relevanta i ett byggprojekt. Den beskriver även byggsektorns olika standardavtal och ger de kunskaper som krävs för att se helheten och samband…

 • EU Environmental Law and Policy

  EU Environmental Law and Policy
  av David Langlet

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780198753933

  An accessible and comprehensive resource, EU Environmental Law and Policy explains the structure and logic of EU environmental law and enables readers to quickly gain a thorough understanding of the different areas of EU secondary law pertaining to…

 • EU Environmental Law and Policy

  EU Environmental Law and Policy
  av David Langlet

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9780198753926

  An accessible and comprehensive resource, EU Environmental Law and Policy explains the structure and logic of EU environmental law and enables readers to quickly gain a thorough understanding of the different areas of EU secondary law pertaining to…

 • Paragrafer för praktiker : entreprenadjuridik för byggsektorn

  Paragrafer för praktiker : entreprenadjuridik för byggsektorn
  av Robin Lundgren

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789173334617

  ?Paragrafer för praktiker" är en handbok i grundläggande entreprenadjuridik för mindre entreprenadföretag. Boken passar också den som på ett enkelt sätt vill sätta sig in i vad paragraferna i avtalslagen, AB och ABT med flera innebär för kommersiell…

 • Strandskyddet : så fungerar det i praktiken

  Strandskyddet : så fungerar det i praktiken
  av Mats Ringborg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789198446814

  I denna skrift redovisas konkreta exempel på hur reglerna om strandskydd hanteras av tjänstemän i kommuner och länsstyrelser. Det är skrämmande läsning.Exemplen visar på missförhållanden som inte anstår en rättsstat. Regering och riksdag kan inte lä…

 • Miljöbalken

  Miljöbalken
  av Stefan Rubenson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139114444

  MILJÖBALKEN trädde i kraft 1999 och är en samlad miljölagstiftning som är stefan rubenson sektorsövergripande. Ambitionen med miljöbalken är att utifrån ett modernt hållbarhetsbegrepp åstadkomma en sektorsövergripande miljölagstiftning som kan funge…

 • Sustainability Assessment of Urban Systems

  Sustainability Assessment of Urban Systems

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108471794

  Our world is becoming more urban. More than fifty percent of the global population now lives in cities, which poses new challenges for sustainable development. This book integrates theory and methods of sustainability assessment with concepts from s…

 • Toxic Communities

  Toxic Communities
  av Dorceta Taylor

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781479861781

  Uncovers the systemic problems that expose poor communities to environmental hazards From St. Louis to New Orleans, from Baltimore to Oklahoma City, there are poor and minority neighborhoods so beset by pollution that just living in them can be haza…

 • Toxic Communities

  Toxic Communities
  av Dorceta Taylor

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9781479852390

  Uncovers the systemic problems that expose poor communities to environmental hazards From St. Louis to New Orleans, from Baltimore to Oklahoma City, there are poor and minority neighborhoods so beset by pollution that just living in them can be haza…

 • Hur mår maten? : djurhållning och djurskydd i Sverige

  Hur mår maten? : djurhållning och djurskydd i Sverige
  av Per Jensen

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789127133518

  Äter du mat? Då är du inblandad i lantbruket och tillhör målgruppen för denna bok. De flesta i Sverige idag får sin huvudsakliga information om matproduktionens villkor från sagor, reklam och propaganda. Sagorna berättar om griseknoar och höns som p…

 • Dammägarens handbok

  Dammägarens handbok
  av Ida Dicksson, Viktor Falkenström, Bengt Spade

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151907758

  Dammbyggandet i Sverige har avsatt ett stortantal dammar, de flesta ganska små. Dammarhar anlagts här sedan medeltiden när man önskatutnyttja vattnets kraft till tunga sysslor somatt mala mjöl, såga timmer, stampa ben ochvadmal, länsa gruvor på vatt…

 • Vattentjänstlagen : en handbok

  Vattentjänstlagen : en handbok
  av Jörgen Qviström

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139115250

  I denna andra upplaga av Vattentjänstlagen beskrivs den nya instansordning som gäller från 2016, där Va-nämnden har avvecklats och ersatts av mark- och miljödomstolarna.Boken beskriver hur lagen om allmänna vattentjänster är kopplad till annan lagst…

 • Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon. SOU 2020:22 : Betänkande från Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09)

  Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon. SOU 2020:22 : Betänkande från Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250457

  Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster, s.k. bilpoolstjänster, ska kunna främjas.

 • Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. SOU 2020:25 : Betänkande från Utredningen om ett nationellt biljettsystem för hela Sverige (I 2019:02)

  Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. SOU 2020:25 : Betänkande från Utredningen om ett nationellt biljettsystem för hela Sverige (I 2019:02)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250488

  En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bö…

 • Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. SOU 2020:23 : Delbetänkande från Utredningen Hälsa- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

  Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. SOU 2020:23 : Delbetänkande från Utredningen Hälsa- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250464

  I delbetänkandet redovisas utredningens analys av de förslag till inriktning för hälso- och sjukvården som en del av det civila försvaret som Försvarsberedningen, Försvarsmakten och MSB har lämnat. Utred…

 • Should Trees Have Standing?

  Should Trees Have Standing?
  av Christopher D. Stone

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9780199736072

  Originally published in 1972, Should Trees Have Standing? was a rallying point for the then burgeoning environmental movement, launching a worldwide debate on the basic nature of legal rights that reached the U.S. Supreme Court. Now, in the 35th ann…

 • Climate Change in Practice

  Climate Change in Practice
  av Robert L. Wilby

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781316507773

  Derived from an undergraduate course taught by the author, this accessible book seeks to challenge and provoke readers by posing a series of topical questions concerning climate change and society. Topic summaries provide answers to technical, socio…

 • Climate Change in Practice

  Climate Change in Practice
  av Robert L. Wilby

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781107143456

  Derived from an undergraduate course taught by the author, this accessible book seeks to challenge and provoke readers by posing a series of topical questions concerning climate change and society. Topic summaries provide answers to technical, socio…

 • Regelsamling för hushållning, planering och byggande

  Regelsamling för hushållning, planering och byggande

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789173339872

  Reglerna i Plan- och bygglagen är omfattande och många gånger svårgenomträngliga. I denna skrift finns några lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

 • An outline of transport law : international rules in Swedish context

  An outline of transport law : international rules in Swedish context
  av Svante O. Johansson

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9789172235885

  I denna reviderade andra upplaga ges en modern översikt över hela den svenska transporträtten. Boken omfattar sjö-, järnvägs-, flyg- samt vägtransporter. Genomgående görs jämförelser mellan de olika transportsätten för att peka på både likheter och…

 • Wild Law

  Wild Law
  av Cormac Cullinan

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9781900322904

  Wild Law fuses politics, legal theory, quantum physics and ancient wisdom into a fascinating story. It has been seminal in informing and inspiring the global movement to recognise rights for Nature - a movement destined to shape the twenty-first cen…

 • European Landscapes in Transition

  European Landscapes in Transition
  av Teresa Pinto-Correia

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781107070691

  European rural landscapes as we experience them today are the result of ongoing processes and interactions between nature and society. These are changing fast: the future landscapes will be different from those we know currently. Written for academi…

 • Principles of Ecosystem Stewardship

  Principles of Ecosystem Stewardship

  Inbunden - 2009 - Engelska - ISBN: 9780387730325

  The world is undergoing unprecedented changes in many of the factors that determine its fundamental properties and their in- ence on society. These changes include climate; the chemical c- position of the atmosphere; the demands of a growing human p…

 • The Making of International Environmental Treaties

  The Making of International Environmental Treaties
  av Gerald Nagtzaam

  Inbunden - 2009 - Engelska - ISBN: 9781848444225

  Gerry Nagtzaam contends that in recent decades neoliberal institutionalist scholarship on global environmental regimes has burgeoned, as has constructivist scholarship on the key role played by norms in international politics. In this innovative vol…

 • Urban Climate Politics

  Urban Climate Politics

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108730228

  Since the 1990s, a burgeoning literature has emerged on the politics and governance of urban climate. It is now evident that urban responses to climate change involve a diverse range of actors as well as forms of agency that cross traditional bounda…

 • Urban Climate Politics

  Urban Climate Politics

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108492973

  Since the 1990s, a burgeoning literature has emerged on the politics and governance of urban climate. It is now evident that urban responses to climate change involve a diverse range of actors as well as forms of agency that cross traditional bounda…

 • International Law on Antarctic Mineral Resource Exploitation

  International Law on Antarctic Mineral Resource Exploitation
  av Runyu Wang

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9783631724255

  This book analyzes the legal regime of the exploitation of the mineral resources in the Antarctic. Therefore, it elaborates on the development of the Antarctic Treaty and the Antarctic Treaty System (ATS). The author examines the history and influen…

 • Vägen till en klimatpositiv framtid. SOU 2020:4 : Betänkande från Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07)

  Vägen till en klimatpositiv framtid. SOU 2020:4 : Betänkande från Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250198

  För att nå negativa utsläpp av växthusgaser krävs kompletterande åtgärder, vid sidan av omfattande utsläppsminskningar. Denna strategi innehåller principer och mål för en politik på om…

 • Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws

  Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws
  av Julian Nowag

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9780198753803

  Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws engages in a comprehensive analysis of the obligation of Article 11 TFEU (integration of environmental protection requirements) in the three core areas of EU internal market law: compet…

 • Vattenverksamhet : den rättsliga regleringen

  Vattenverksamhet : den rättsliga regleringen
  av Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139017837

  Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oföränd…

 • Framtidens järnvägsunderhåll. SOU 2020:18 : Betänkande från Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll (N 2018:01)

  Framtidens järnvägsunderhåll. SOU 2020:18 : Betänkande från Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll (N 2018:01)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250396

  Utgångspunkten i utredningsarbetet har varit de transportpolitiska mål som riksdagen beslutat om, där det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt h&ar…

 • Grönt sparande. SOU 2020:17 : Betänkande från Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08)

  Grönt sparande. SOU 2020:17 : Betänkande från Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250372

  Utredningen har haft i uppgift att kartlägga i vilken utsträckning kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor i dag, samt att analysera om projekt som bidrar till miljömålen under nuvarande marknadsföruts&a…

 • Mer biogas - för ett hållbart Sverige! SOU 2019:63 : Betänkande från Biogasmarknadsutredningen (M 2018:06)

  Mer biogas - för ett hållbart Sverige! SOU 2019:63 : Betänkande från Biogasmarknadsutredningen (M 2018:06)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250020

  Biogasmarknadsutredningens uppdrag har varit att kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila…

 • Hållbar terrängkörning. SOU 2019:67 : Betänkande från Utredningen om hållbar terrängkörning (M 2018:05)

  Hållbar terrängkörning. SOU 2019:67 : Betänkande från Utredningen om hållbar terrängkörning (M 2018:05)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250112

  Utredningen lämnar författningsförslag och andra förslag som sammantaget ger förutsättningar för en hållbar terrängkörning. Avvägningar har gjorts mellan olika allmänna och enskilda intres…

 • Commoning the City

  Commoning the City

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780367076566

  This collection seeks to expand the limits of current debates about urban commoning practices that imply a radical will to establish collaborative and solidarity networks based on anti-capitalist principles of economics, ecology and ethics. The chap…

 • Environmental Governance

  Environmental Governance
  av Arild Vatn

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781785363627

  Environmental governance encompasses our relations to nature, spanning institutions and policies in fields such as biodiversity loss, climate change, land use and pollution. This book offers tools for the study of environmental conflicts, analyzes t…

 • Environmental Governance

  Environmental Governance
  av Arild Vatn

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781781007242

  Environmental governance encompasses our relations to nature, spanning institutions and policies in fields such as biodiversity loss, climate change, land use and pollution. This book offers tools for the study of environmental conflicts, analyzes t…

 • Hållbar slamhantering. SOU 2020:3 : Betänkande från Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)

  Hållbar slamhantering. SOU 2020:3 : Betänkande från Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250174

  Utredningen har redovisat dagens tekniska möjligheter för slamhantering med fosforåtervinning samt utifrån olika scenarier om en utfasning av framtida slamspridning utformat två alternativ till reglering m.m.

 • Brott mot djur - skärpta straff och ett effektivare sanktionssystem. SOU 2020:7 : Betänkande från Utredningen om sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)

  Brott mot djur - skärpta straff och ett effektivare sanktionssystem. SOU 2020:7 : Betänkande från Utredningen om sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250235

  Den särskilda utredaren har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om brott mot djur, i brottsbalken och djurskyddslagen, för att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor vid brott mot djur.

 • Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet: ingen övergödning. SOU 2020:10 : Betänkande från Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02)

  Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet: ingen övergödning. SOU 2020:10 : Betänkande från Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250280

  Förslagen rör i huvudsak:nya etappmål i miljömålssystemet,samordning av lokalt åtgärdsarbete,åtgärder för att stärka lokalt åtgärdsarbete,en stärkt finansiering och uppfö…

 • En ny växtskyddslag. Ds 2020:8

  En ny växtskyddslag. Ds 2020:8

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250426

  Föreslår en ny växtskyddslag för att anpassa svensk lagstiftning till den nya EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och den nya EU-förordningen om offentlig kontroll. Den nya lagen…

 • Selfless Intervention

  Selfless Intervention
  av Cedric Ryngaert

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198851783

  Should states intervene in situations outside of their own territory in order to safeguard or promote the common good? In this book, Cedric Ryngaert addresses this key question, looking at how the international law of state jurisdiction can be harne…

 • The Human Right to a Healthy Environment

  The Human Right to a Healthy Environment

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781108431583

  The absence of a globally recognized right to a healthy environment has not prevented the development of human rights norms relating to the environment. Indeed, one of the most noteworthy aspects of human rights law over the last twenty years is tha…

 • The Human Right to a Healthy Environment

  The Human Right to a Healthy Environment

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781108421195

  The absence of a globally recognized right to a healthy environment has not prevented the development of human rights norms relating to the environment. Indeed, one of the most noteworthy aspects of human rights law over the last twenty years is tha…

 • This Land Is Our Land: The Struggle for a New Commonwealth

  This Land Is Our Land: The Struggle for a New Commonwealth
  av Jedediah Purdy

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780691195643

  From one of our finest writers and leading environmental thinkers, a powerful book about how the land we share divides us--and how it could unite us Today, we are at a turning point as we face ecological and political crises that are rooted in confl…

 • Climate Casino

  Climate Casino
  av William D. Nordhaus

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9780300212648

  The 2018 Nobel laureate for economics analyzes the politics and economics of the central environmental issue of today and points the way to real solutionsClimate change is profoundly altering our world in ways that pose major risks to human societie…