Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Introduktion till straffrätten

  Introduktion till straffrätten
  av Suzanne Wennberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209294

  Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätte…

 • Polislagen : en kommentar

  Polislagen : en kommentar
  av Nils-Olof Berggren, Johan Munck

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116813

  Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenhe…

 • Polishandboken

  Polishandboken
  av Andreas Elmebo, Fredrik Kärrholm

  Flexband - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147140084

  Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter: Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och avrapporteras. I den sjätte upplagan har både innehåll och lagtext uppdaterats.Läs merPolisens arbe…

 • Författningssamling i polisrätt : 2020/2021

  Författningssamling i polisrätt : 2020/2021
  av Andreas Anderberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209546

  FÖRFATTNINGSSAMLING I POLISRÄTT 2020/21 samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig r&aum…

 • Trafikförfattningar 2020/21

  Trafikförfattningar 2020/21

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022275

  Trafikförfattningar ges här ut i fyrtioåttonde utgåvan.I årets utgåva, 2020/21, har viktiga ändringar skett i t.ex. förordning (EG) nr 561/2006, som rör bl.a. minimikrav om maximal daglig körtid…

 • Specialstraffrätten : en introduktion

  Specialstraffrätten : en introduktion
  av Josef Zila

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208914

  SPECIALSTRAFFRÄTTEN. EN INTRODUKTION är riktad till dem som söker en grundläggande information om den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken.I boken förklaras uppdelningen av svensk straffrätt i allmän straffrätt och specialstraffrätt. De…

 • Straffrättens påföljdslära

  Straffrättens påföljdslära
  av Josef Zila, Nils Jareborg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209256

  STRAFFRÄTTENS PÅFÖLJDSLÄRA är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen s&au…

 • Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

  Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  av Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209331

  BROTTSBALKEN DEL I (1-12 KAP.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I…

 • Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

  Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
  av Lars Heuman

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139207979

  Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen.Boken behandlar:• domstolsväsendet• tvistemålsförfarandet• reglerna om småmål• summar…

 • Lag och rätt i trafiken

  Lag och rätt i trafiken
  av Håkan Fuhrman

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144118949

  Att skapa trygghet och upprätthålla lag och ordning är Polisens främsta uppgift. Detta gäller på alla områden i samhället, inkluderat landets vägtransportnät. Dagligen färdas tusentals människor på landets vägar och när trafikanter inte följer lagar…

 • Samhället och de unga lagöverträdarna

  Samhället och de unga lagöverträdarna
  av Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116752

  I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolen…

 • Kriminalrättens grunder Provläs

  Kriminalrättens grunder
  av Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789176788585

  Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del. Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras vid bedömande av huruvida brott förövats, dvs. på de ansvarsförutsättningar som ligger inom ramen för det så kallade b…

 • Rättegång. Tredje häftet

  Rättegång. Tredje häftet
  av Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Torleif Bylund, Mikael Pauli, Simon Andersson, Henrik Bellander

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208594

  Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning. Denna åttonde upplaga har, såvit…

 • Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.

  Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.
  av Stefan Johansson, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209348

  BROTTSBALKEN DEL II (13-24 KAP.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. är en studentutgåva av del II av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upp…

 • Förundersökning i brottmål

  Förundersökning i brottmål
  av Ove Bärgman, Stig Danielsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237407

  Då planerna med att uppdatera boken om förundersökning kom på tal, förklarade den ursprunglige författaren Stig Danielsson att han, på grund av sin höga ålder och sviktande hälsa, inte ansåg sig orka med detta. Arbetet med att färdigställa upplagan…

 • Straffprocessuella tvångsmedel

  Straffprocessuella tvångsmedel
  av Gösta Westerlund

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172237582

  Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika straffprocessuella tvångsmedel som användsi brottsutredande syfte och för att man ska kunna få till stånd en rättegång vid misstankeom brott. Mest känt är troligen polisens rätt att gripa en person vilke…

 • Reducing Crime

  Reducing Crime
  av Jerry Ratcliffe

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780815354611

  How do I reduce crime in my police command? How do I tackle chronic crime problems? How do I address the long-term issues that have plagued my community? How do I analyze crime and criminal behaviour? How do I show evidence of success in crime reduc…

 • Reducing Crime

  Reducing Crime
  av Jerry Ratcliffe

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9780815354604

  How do I reduce crime in my police command? How do I tackle chronic crime problems? How do I address the long-term issues that have plagued my community? How do I analyze crime and criminal behaviour? How do I show evidence of success in crime reduc…

 • Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om Brottsbalken

  Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om Brottsbalken
  av Mats Dahlström, Anette Strand, Gösta Westerlund

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238022

  Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin sjunde reviderade upplaga.I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brot…

 • Straffrätt för ekonomer

  Straffrätt för ekonomer
  av Petter Asp, Magnus Ulväng

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176788974

  Straffrätt för ekonomer behandlar den straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer. I boken presenteras de allmänna förutsättningarna för straffansvar. Det redogörs också för de särskilda regler och principer som gör sig gällande när ett bro…

 • Straffrätt : en kortfattad översikt

  Straffrätt : en kortfattad översikt
  av Petter Asp, Magnus Ulväng

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370659

  Straffrätt – en kortfattad översikt är en introduktion till straffrätten som med hjälp av två konkreta exempel tydligt visar hur man går till väga för att lösa straffrättsliga problem. Boken syftar, genom att fokusera på tillvägagångssättet sn…

 • I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma

  I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma
  av Lisa Lundberg, Maria Eriksson, Josefin Grände

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177411260

  Vad gör man som yrkesverksam om man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga om våld och vad kan man göra när kvinnor berättar.Detta är den tredje omarbetade upplagan. Boken tar upp hur man uppmärksammar signaler p…

 • Offentlighet och sekretess inom polisen

  Offentlighet och sekretess inom polisen
  av Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237810

  Offentlighet och sekretess inom polisen behandlar lagstiftningen kring offentlighet och sekretess med fokus på polisiär verksamhet. Författarna kommenterar och förklarar tillämpliga lagrum i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslage…

 • Om straff och fängelser ? Om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område

  Om straff och fängelser ? Om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område
  av Bo Wennström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238169

  Inget land i världen har den defensiva straffrätt som Sverige har. 1989 genomfördes en straffrättsreform vars uttalade syfte var att så få som möjligt skulle sitta i fängelse. Reformen hade sina rötter i det radikala 1970-talet. Det allmänna sades i…

 • Brott och straff : en grundbok i straffrätt

  Brott och straff : en grundbok i straffrätt
  av Jack Ågren

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208525

  "Brott och straff. En grundbok i straffrätt" är en lärobok som i första hand riktar sig till dem som aldrig tidigare, eller endast i begränsad omfattning, studerat straffrätt. Den är avsedd att användas främst på introduktionskurser. Framställningen…

 • Dömda : om rättssäkerheten i Sverige

  Dömda : om rättssäkerheten i Sverige
  av Thérèse Juel

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789186293659

  Allt började när en vän till Thérèse Juel blev dömd för ett sexualbrott. När hon granskade fakta i målet upptäckte hon mängder av motsägelser och orimligheter. Det skapade ett engagemang som 2010 resulterade i boken Fällda för sexövergrepp – o…

 • Evidence-Based Policing

  Evidence-Based Policing
  av Cynthia Lum

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198719946

  Today's police agencies are in a period of both crisis and reform as they try to improve their ability to deliver public safety to citizens in ways that are effective, legitimate, and sustainable. Evidence-based policing offers one such solution - a…

 • A Song for the Dark Times

  A Song for the Dark Times
  av Ian Rankin

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781409176978

  From the iconic Number One bestseller Ian Rankin, comes one of the must-read books of the year: A SONG FOR THE DARK TIMES 'Genius ... Only great novels capture the spirit of the age. This is one of them.' THE TIMES * * * * * 'He's gone...' When h…

 • Psychological Science and the Law

  Psychological Science and the Law

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781462538300

  Psychological research can provide constructive explanations of key problems in the criminal justice system--and can help generate solutions. This state-of-the-art text dissects the psychological processes associated with fundamental legal questions…

 • Specialstraffrätt

  Specialstraffrätt
  av Erik Svensson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177371304

  Specialstraffrätten omfattar alla straffrättsliga bestämmelser utanför brottsbalken. Flera av dessa bestämmelser tillämpas ofta i domstolarna. I boken kommenteras de centrala, särskilda strafflagarna: trafikbrottslagen, narkotikastrafflagen, skatteb…

 • Straffansvar

  Straffansvar
  av Jack Ågren, Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208457

  "Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutnin…

 • Hets mot folkgrupp

  Hets mot folkgrupp
  av Hans-Olof Sandén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139023180

  Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp infördes i svensk rätt som en följd av andra världskrigets förföljelser. Sedan dess har den kommit att omfatta alltfler situationer och grupper av personer. Syftet är a…

 • Narkotikabrotten : en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott Provläs

  Narkotikabrotten : en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott
  av Malou Andersson, Petter Asp, Per Swenson Claréus, Anna Hempel, Emelie Kankaanpää, Karin Lundqvist, Ida Salomonsson, Fredrik Zanetti

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789176788158

  Denna bok är avsedd att fungera som en grundläggande läro- och handbok avseende narkotikastrafflagen och viss därtill anslutande lagstiftning. I boken behandlas: - narkotikabrottet och andra brott enligt narkotikastrafflagen,- brott enligt viss anna…

 • Och han sparkade mamma ... : trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld

  Och han sparkade mamma ... : trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld
  av Ami Arnell, Inger Ekbom

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177412526

  Varje år upplever många barn att deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Denna bok presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn: Trappanmodellen. Metoden har under de senaste åren fått stor spridning i Sverige.…

 • Polisens användning av våld : en juridisk lärobok

  Polisens användning av våld : en juridisk lärobok
  av Johan Boucht

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370468

  Detta är en lärobok om den rättsliga grunden för polisens användning av våld enligt svensk rätt. Vid sidan av att analysera de rättsliga regler som gäller är bokens övergripande ambition tudelad. För det första framhålls de konstitutionella rättssta…

 • An Introduction to International Criminal Law and Procedure

  An Introduction to International Criminal Law and Procedure
  av Robert Cryer

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108741613

  Written by a team of international lawyers with extensive academic and practical experience of international criminal law, the fourth edition of this leading textbook offers readers comprehensive coverage and a high level of academic rigour while ma…

 • An Introduction to International Criminal Law and Procedure

  An Introduction to International Criminal Law and Procedure
  av Robert Cryer

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108481922

  Written by a team of international lawyers with extensive academic and practical experience of international criminal law, the fourth edition of this leading textbook offers readers comprehensive coverage and a high level of academic rigour while ma…

 • The Invisible Rainbow

  The Invisible Rainbow
  av Arthur Firstenberg

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781645020097

  Electricity has shaped the modern world. But how has it affected our health and environment?Over the last 220 years, society has evolved a universal belief that electricity is 'safe' for humanity and the planet. Scientist and journalist Arthur First…

 • Processens ram i brottmål : om gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal m.m.

  Processens ram i brottmål : om gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal m.m.
  av Roberth Nordh

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370031

  Bokserien Praktisk process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till st…

 • Ordningsstörande brott ? En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen

  Ordningsstörande brott ? En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen
  av Gösta Westerlund, Maria Emanuelsson, Magnus Wahlund

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238114

  Ordningsstörningar – ofta i förening med våld och skadegörelse – sker ibland av deltagare i folksamlingar. Olika persongrupper, där deltagarna inte alltid är nyktra, väljer att störa allmän ordning genom att tillgripa våld för att protes…

 • Criminology

  Criminology
  av Tim Newburn

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138643130

  Comprehensive and accessible, Tim Newburn's bestselling Criminology provides an introduction to the fundamental themes, concepts, theories, methods and events that underpin the subject and form the basis for all undergraduate degree courses and modu…

 • Criminology

  Criminology
  av Tim Newburn

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138643123

  Comprehensive and accessible, Tim Newburn's bestselling Criminology provides an introduction to the fundamental themes, concepts, theories, methods and events that underpin the subject and form the basis for all undergraduate degree courses and modu…

 • Polisdatalagen : en kommentar

  Polisdatalagen : en kommentar
  av Monica Nebelius, Hans-Olof Sandén

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139114949

  Inom Polismyndigheten behandlas ett stort antal personuppgifter och myndighetens uppdrag innebär att uppgifterna i sig många gånger är att beteckna som känsliga. Personuppgifter behandlas såväl i underrättelse- som utredningsarbete, men också i det…

 • Polisers rätt till våld

  Polisers rätt till våld
  av Annika Norée

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139109075

  Kännetecknande för poliser är att de har en särskild rätt att använda våld för att fullgöra sina uppgifter, en laga befogenhet som det heter. Denna rätt till våld står till buds när smidigare utvägar att lösa uppgifterna saknas. Dessutom har poliser…

 • Shades of Deviance

  Shades of Deviance

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780415733236

  Written in a unique format, Shades of Deviance is a turbo-driven guide to crime and deviance, offering 56 politically engaged, thought-provoking and accessibly written accounts of a wide range of socially and legally prohibited acts. This book will…

 • Shades of Deviance

  Shades of Deviance

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9780415733229

  Written in a unique format, Shades of Deviance is a turbo-driven guide to crime and deviance, offering 56 politically engaged, thought-provoking and accessibly written accounts of a wide range of socially and legally prohibited acts. This book will…

 • Polisens brottsbekämpning

  Polisens brottsbekämpning
  av Martin Nordh

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139114802

  Polisens brottsbekämpande uppdrag är inte okomplicerat, då flera problem måste prioriteras samtidigt och nya frågor ständigt dyker upp. Till sitt förfogande har polisen ett antal verktyg i form av olika arbetsmetoder för att förhindra och förebygga…

 • Just Mercy: A Story of Justice and Redemption

  Just Mercy: A Story of Justice and Redemption
  av Bryan Stevenson

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9780812984965

  #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER - NOW A MAJOR MOTION PICTURE STARRING MICHAEL B. JORDAN AND JAMIE FOXX - A powerful true story about the potential for mercy to redeem us, and a clarion call to fix our broken system of justice--from one of the most bril…

 • Brotten i näringsverksamhet

  Brotten i näringsverksamhet
  av Rolf Holmquist

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115304

  Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolags verksamhet? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? När föreligger obestånd i ett straffrättsligt sammanhang?Förutom svaren på de…

 • Författningssamling i straffrätt : 2020

  Författningssamling i straffrätt : 2020

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209522

  Författningarna i denna samling har valts ut för att användasvid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna –grundlagar, lagar och förordni…

 • The Culture of Control

  The Culture of Control
  av David Garland

  Häftad - 2002 - Engelska - ISBN: 9780199258024

  This work charts the dramatic changes in crime control and criminal justice in the UK and US since the 1970s. It presents an in-depth analysis of contemporary crime control, revealing its underlying logics and rationalities, and the cultural sensibi…

 • The Culture of Control

  The Culture of Control
  av David Garland

  Häftad - 2002 - Engelska - ISBN: 9780226283845

  The U.S. and the U.K. have become nations of stringent social control, from surveillance to curtailment of civil liberties. "The culture of control" charts the evolution of this approach to law and order.

 • The Culture of Control

  The Culture of Control
  av David Garland

  Inbunden - 2001 - Engelska - ISBN: 9780198299370

  The Culture of Control charts the dramatic changes in crime control and criminal justice that have occurred in Britain and America over the last 25 years. It then explains these transformations by showing how the social organization of late modern s…

 • Ordningsvakter och väktare samt annan bevakningspersonal

  Ordningsvakter och väktare samt annan bevakningspersonal
  av Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Lars Tonneman

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139116707

  Behovet av ordningsvakter, väktare och andra vakttyper har ökat i samhället under lång tid, men har accelererat de senaste åren. Det finns inga tecken på att behovet av vakter kommer att avta, snarare tvärtom.De…

 • Stalling For Time

  Stalling For Time
  av Gary Noesner

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780525511281

  The FBI's chief hostage negotiator recounts harrowing standoffs, including the Waco siege with David Koresh and the Branch Davidians, in a memoir that serves as a basis for the upcoming series Waco. In Stalling for Time, the FBI's chief hostage nego…

 • Cassese's International Criminal Law

  Cassese's International Criminal Law
  av Antonio Cassese

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780199694921

  The third edition of Cassese's International Criminal Law provides a clear account of the main substantive and procedural aspects of international criminal law. Adopting a combination of the classic common law and more theoretical approaches to the…