Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 2318 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Rodhes aktiebolagsrätt

  Rodhes aktiebolagsrätt
  av Knut Rodhe, Rolf Skog

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022596

  Aktiebolagslagen ska tillämpas av närmare 700 000 aktiebolag. Lagen ändras fortlöpande. Bland senare, större reformer märks sänkningen av kravet på aktiekapitalets minsta storlek och avskaffandet av revisions…

 • Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok

  Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok
  av Torsten Sandström

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139207573

  I denna bok presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesektorn finns omkring 100 000…

 • Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt

  Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
  av Karin Eklund, Daniel Stattin

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177371076

  Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna oc…

 • Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd

  Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd
  av Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139116165

  Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser…

 • Associationsrätten : En introduktion

  Associationsrätten : En introduktion
  av Svante Johansson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139209607

  Denna bok ger en översikt över den allmänna svenska associationsrätten, dvs. de regler som gäller för bolag och föreningar avseende associationernas interna förhållanden och relationen till utomstå…

 • Kapitalskyddet i aktiebolag

  Kapitalskyddet i aktiebolag
  av Jan Andersson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172237957

  I den nya upplagan av Kapitalskyddet i aktiebolag behandlar författaren frågor om kravet på minsta aktiekapital liksom kapitalskyddets utformning, värdeöverföringsbegreppet, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet, ogilti…

 • Takeover : om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt

  Takeover : om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt
  av Daniel Stattin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139023050

  Den svenska aktiemarknaden är en aktiv transaktionsmarknad och en stor del av juridiken på aktiemarknaden rör transaktioner, så kallade takeover-erbjudanden. I den här boken behandlas rättsreglerna om takeover-erbjuda…

 • Aktiebolagsrätt för revisorer

  Aktiebolagsrätt för revisorer
  av Carl Svernlöv, Peter Åkersten

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139018599

  Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i…

 • The Anatomy of Corporate Law

  The Anatomy of Corporate Law
  av Reinier Kraakman

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198724315

  This is the long-awaited third edition of this highly regarded comparative overview of corporate law. This edition has been comprehensively revised and updated to reflect the profound changes in corporate law and governance practices that have taken…

 • The Anatomy of Corporate Law

  The Anatomy of Corporate Law
  av Reinier Kraakman

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198739630

  This is the long-awaited third edition of this highly regarded comparative overview of corporate law. This edition has been comprehensively revised and updated to reflect the profound changes in corporate law and governance practices that have taken…

 • Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen

  Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen
  av Leif Malmborg

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172235588

  I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även tillämpliga regler i angränsande lagstiftning som blir tillämpl…

 • Stiftelsehandboken

  Stiftelsehandboken
  av Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Peter Aamisepp

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139115359

  Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Detfinns ungefär 19 300 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångaruppgående till ett värde av drygt 359 miljarder kronor. Detta görstiftelser till en positiv och viktig kraft…

 • The Smartest Guys in the Room

  The Smartest Guys in the Room
  av Peter Elkind

  Storpocket - 2004 - Engelska - ISBN: 9780141011455

  What went wrong with American business at the end of the 20th century? Until the spring of 2001, Enron epitomized the triumph of the New Economy. Feared by rivals, worshipped by investors, Enron seemingly could do no wrong. Its profits rose every ye…

 • Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler

  Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler
  av Gösta Nyström, Robert Ohlsson, Erik Sjöman, Rolf Skog

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020974

  I detta uppdaterade verk kommenteras Nasdaq Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s takeover-regler, dvs. reglerna om uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt ges en översikt över motsvarande takeover-regler för Nasdaq First North, Spotlight Sto…

 • Aktieägaravtal i praktiken

  Aktieägaravtal i praktiken
  av Christina Ramberg

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789139205975

  Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande– olika typer av inlösen- och…

 • Börsvolymen 2020/2021

  Börsvolymen 2020/2021

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188735362

  Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU

 • Kommunala aktiebolag - en handbok

  Kommunala aktiebolag - en handbok
  av Patrik Kastberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237544

  En omfattande monografi om kommunala aktiebolag som är uppdaterad per den 1 januari 2019.Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast my…

 • Rodhes aktiebolagsrätt

  Rodhes aktiebolagsrätt
  av Knut Rodhe, Rolf Skog

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208488

  Den svenska aktiebolagslagen ska tillämpas av närmare 550 000 aktiebolag. Lagen, som trädde i kraft år 2006, ändras fortlöpande. Bland senare, större reformer märks sänkningen av kravet på aktiekapitalets minsta storlek och avskaffandet av revisions…

 • Introduktion till aktieägaravtal

  Introduktion till aktieägaravtal
  av Daniel Stattin, Carl Svernlöv

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789139205814

  Aktieägaravtal är vanligt förekommande i aktiebolag med få ägare. I dessa avtal söker aktieägarna obligationsrättsligt reglera frågor som har att göra med bl.a. ägande och ägarförändringar, styrning och aktieägarnas syfte med aktiebolaget. På grund…

 • Corporate Finance Law

  Corporate Finance Law
  av Professor Louise Gullifer

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781509929177

  The third edition of this acclaimed book continues to provide a discussion of key theoretical and policy issues in corporate finance law. It has been fully updated to reflect developments in the law and the markets. One of the book's distinctive fea…

 • The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron

  The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron
  av Bethany McLean, Peter Elkind

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781591846604

  The tenth-anniversary edition of the definitive account of the Enron scandal, updated with a new chapter The Enron scandal brought down one of the most admired companies of the 1990s. Countless books and articles were written about it, but only The…

 • Mergers and Acquisitions

  Mergers and Acquisitions
  av Edwin L. Miller

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781119265412

  The legal, financial, and business primer to the M&A process Mergers and Acquisitions offers accessible step-by-step guidance through the M&A process to provide the legal and financial background required to navigate these deals successfully. From t…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 11-16

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 11-16
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106846

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 11-16. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete…

 • Swedish Companies Act - Aktiebolagslagen i översättning

  Swedish Companies Act - Aktiebolagslagen i översättning
  av Maxwell Arding

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789176105405

  För första gången på tio år kan Karnov Group, tillsammans med Maxwell Arding, stolt presentera en helt ny översättning av Aktiebolagslagen. Det finns en del “halvofficiella” juridiska översättningar i Sverige som doftar mer Charles Dicke…

 • Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide

  Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide
  av Roland Adrell, Robert Moldén

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020332

  De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en…

 • Business and Human Rights

  Business and Human Rights
  av Dorothee Baumann-Pauly

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138833562

  In a global economy, multinational companies often operate in jurisdictions where governments are either unable or unwilling to uphold even the basic human rights of their citizens. The expectation that companies respect human rights in their own op…

 • Business and Human Rights

  Business and Human Rights
  av Dorothee Baumann-Pauly

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138833586

  In a global economy, multinational companies often operate in jurisdictions where governments are either unable or unwilling to uphold even the basic human rights of their citizens. The expectation that companies respect human rights in their own op…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 25-32

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 25-32
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106884

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 25-32. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete…

 • International Commercial Contracts

  International Commercial Contracts
  av Giuditta Cordero-Moss

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781107684713

  Any practising lawyer and student working with international commercial contracts faces standardised contracts and international arbitration as mechanisms for dispute settlement. Transnational rules may be applicable, but national law is still impor…

 • International Commercial Contracts

  International Commercial Contracts
  av Giuditta Cordero-Moss

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9781107029187

  Any practising lawyer and student working with international commercial contracts faces standardised contracts and international arbitration as mechanisms for dispute settlement. Transnational rules may be applicable, but national law is still impor…

 • Services and Free Movement in EU Law

  Services and Free Movement in EU Law

  Inbunden - 2003 - Engelska - ISBN: 9780198299387

  This book provides a critical analysis of the present state of EU services law. It also provides a contribution to the development of the right to provide services, which is increasingly important.The legal and regulatory foundations of the European…

 • The Predators' Ball: The Inside Story of Drexel Burnham and the Rise of the Junk Bond Raiders

  The Predators' Ball: The Inside Story of Drexel Burnham and the Rise of the Junk Bond Raiders
  av Connie Bruck

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781982144265

  "Connie Bruck traces the rise of this empire with vivid metaphors and with a smooth command of high finance's terminology." --The New York Times "The Predators' Ball is dirty dancing downtown." --New York Newsday From bestselling author Connie Bruc…

 • Corporate Governance

  Corporate Governance
  av Bob Tricker

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198809869

  From the 'father of corporate governance' comes the new edition of this bestselling text, designed to equip students with a sound understanding of the frameworks that govern organizations. It offers comprehensive coverage of key principles combined…

 • The Anatomy of Fraud and Corruption

  The Anatomy of Fraud and Corruption
  av Tomas Brytting

  Inbunden - 2011 - Engelska - ISBN: 9780566091537

  This ground-breaking book explores what happens when the fine line between competitive excellence and fraudulent and corrupt practice is crossed. Whilst most fraud literature focuses on the individual perpetrator, The Anatomy of Fraud and Corruption…

 • Aktieägaravtal : ett symposium

  Aktieägaravtal : ett symposium

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177370307

  Antologin består av bidrag från ett symposium om aktieägaravtal som anordnades av forskargruppen i associations- och kapitalmarknadsrätt vid Uppsalauniversitet under hösten 2015. Till symposiebidragen har fogats några ytterligare uppsatser som bredd…

 • Veiled Power

  Veiled Power
  av Doreen Lustig

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198822097

  Veiled Power conducts a thorough historical study of the relationship between international law and business corporations. It chronicles the emergence of the contemporary legal architecture for corporations in international law between 1886 and 1981…

 • Intermediation and Beyond

  Intermediation and Beyond

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781509919901

  The global shift from the direct holding of securities by investors to the current intermediated holding system raises many important legal issues. These include the impact of the intermediated holding system on the rights of investors, and the enfo…

 • The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance

  The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance
  av Jeffrey N. Gordon

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198743699

  Corporate law and corporate governance have been at the forefront of regulatory activities across the world for several decades now, and are subject to increasing public attention following the Global Financial Crisis of 2008. The Oxford Handbook of…

 • The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance

  The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9780198743682

  Corporate law and corporate governance have been at the forefront of regulatory activities across the world for several decades now, and are subject to increasing public attention following the Global Financial Crisis of 2008. The Oxford Handbook of…

 • Carve-out M&A Transactions

  Carve-out M&A Transactions

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781787422407

  A carve-out in the M&A context is a partial sale of a business unit from a company. It is different from a straightforward M&A in that it is more complex with many more issues involved.With the rise of activist investors and the search for bigger re…

 • Corporate Governance Matters

  Corporate Governance Matters
  av David Larcker

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780136660026

  The Definitive Guide to High-Performance Corporate GovernanceFully updated for the latest research, trends, and regulations, Corporate Governance Matters, Third Edition, offers comprehensive and objective information for everyone seeking to improve…

 • Samarbete i bolag : om personbolag

  Samarbete i bolag : om personbolag
  av Rolf Dotevall

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139207047

  Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag och enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt förvaltningen av verksamheten.Vidare uppmärksammas bo…

 • The Inside Counsel Revolution: Resolving the Partner-Guardian Tension

  The Inside Counsel Revolution: Resolving the Partner-Guardian Tension
  av Benjamin W. Heineman Jr, Ben W. Heineman Jr

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781634252799

  In the past 25 years, there has been a revolution in the legal profession. General Counsel and other inside lawyers have risen in quality, responsibility, power and status. Once second class citizens in corporations and the legal profession, they ha…

 • Company Laws of the EU

  Company Laws of the EU

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781509923991

  This book aims to fill a gap in the process of confrontation between the disciplines, case laws and literature of the central EU member states. In particular it aims to address the difficulty of finding sources for scholars and professionals explain…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 1-6

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 1-6
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106563

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 1-6. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete so…

 • Company Law

  Company Law
  av Alan Dignam

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198848455

  The Core Text series takes the reader straight to the heart of the subject, providing a reliable and invaluable guide for students of law at all levels. Written by leading academics and renowned for their clarity, these concise texts explain the int…

 • Company Law

  Company Law
  av Janet Dine

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781352010008

  The new edition of this popular textbook offers an in-depth analysis of the legal framework in which companies operate. Updated with the latest developments in law and case-law, it goes beyond black letter analysis to explain important concepts such…

 • Särskild granskning enligt aktiebolagslagen

  Särskild granskning enligt aktiebolagslagen
  av Stefan Lindskog

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789139015758

  En aktieägarminoritet kan få till stånd en särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper för en viss tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Granskningen ska utföras av en särskild granskare och bestämmelserna om dett…

 • Corporate Governance in Nigeria

  Corporate Governance in Nigeria
  av Junaidu Bello Marshall

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789785739787

  Corporate Governance in Nigeria: Current Practices and Emerging Trends examines in a detailed approach the current status and structure of corporate governance in Nigeria. It outlines the basis for sound corporate governance as it relates to interna…

 • The Law and Finance of Related Party Transactions

  The Law and Finance of Related Party Transactions

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108429283

  A globe-spanning group of leading law and finance scholars bring together cutting-edge research to comprehensively examine the challenges legislators face in regulating related party transactions in a socially beneficial way. Combining theoretical a…

 • European Developments in Corporate Criminal Liability

  European Developments in Corporate Criminal Liability

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781138019874

  When corporations carry on their business in a grossly negligent manner, or take a cavalier approach to risk management, the consequences can be catastrophic. The harm may be financial, as occurred when such well-regarded companies as Enron, Lehman…

 • Sarbanes-Oxley For Dummies

  Sarbanes-Oxley For Dummies
  av Jill Gilbert Welytok

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780470223130

  You may not believe that there's a fun and easy way to comply with Sarbanes -Oxley, but once you have Sarbanes-Oxley For Dummies, Second Edition in front of you, you're sure to change your mind. This friendly guide gets you quickly up to speed with…

 • Governance of Financial Institutions

  Governance of Financial Institutions

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198799979

  This book examines the topical issue of governance of financial institutions, covering banks, investment firms, asset management, pension funds and insurance firms. It comprehensively analyses the impact and practice of the new and more robust requi…

 • Dress Codes: Fashioning Intellectual Property

  Dress Codes: Fashioning Intellectual Property
  av Johanna Gibson

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781472470072

  This book addresses the social, commercial, legal and cultural relationship between fashion and its protection through an interdisciplinary approach to the application of the law, not only in terms of the relevance of the law and the management and…