Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 398 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • New Public Management : ett nyliberalt 90-talsfenomen?

  New Public Management : ett nyliberalt 90-talsfenomen?
  av Tom S. Karlsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144112442

  New Public Management – NPM – är något som nästan alla hört talas om och har en åsikt om. Inte sällan skildras begreppet som omfattande allt som i dag tycks vara ”fel” med den offentliga sektorn. New Public Management –…

 • Att vara ordförande och ledare : handbok för dig som leder möten och människor i kommun och landsting

  Att vara ordförande och ledare : handbok för dig som leder möten och människor i kommun och landsting
  av Conny Brännberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139115632

  Detta är en praktisk handbok om att vara ordförande ikommun och landsting. Boken är ett koncentrat av mångaårs erfarenheter från sammanträden och innehåller godaråd från en rutinerad ordförande. Denna nya upplaga knyter an till den senaste reviderin…

 • Public Management Reform

  Public Management Reform
  av Christopher Pollitt

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198795186

  Since the third edition of this authoritative volume, most of Western Europe and North America have entered an era of austerity which has pervasive effects on programmes of public management reform. Even in Australasia extensive measures of fiscal r…

 • Public Management Reform

  Public Management Reform
  av Christopher Pollitt

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198795179

  Since the third edition of this authoritative volume, most of Western Europe and North America have entered an era of austerity which has pervasive effects on programmes of public management reform. Even in Australasia extensive measures of fiscal r…

 • Leda för kvalitet - hörnstenar för kvalitetsutveckling av offentlig verksamhet

  Leda för kvalitet - hörnstenar för kvalitetsutveckling av offentlig verksamhet
  av Mattias Elg, Marianne Sennehed Petersson, Carina Brofeldt

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172512092

  Kvalitetsutveckling sker inte av sig självt. För att utveckla och förbättra verksamheter krävs systematiska sätt att arbeta med kvalitetshöjande insatser av många individer under lång tid.Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som…

 • Projektledning i offentliga organisationer : om att genomföra förändring i välfärdssektorn

  Projektledning i offentliga organisationer : om att genomföra förändring i välfärdssektorn
  av Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144118789

  Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, e…

 • Professionellt bemötande - Möta kunder i offentlig verksamhet

  Professionellt bemötande - Möta kunder i offentlig verksamhet
  av Katarina Weiner Thordarson

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172512047

  Det interna bemötandet mellan medarbetare och mellan chefer påverkar det externa bemötandet av verksamhetens kunder. Ett bra beteende är nyckeln till det goda bemötandet, och tvärtom. Blir mansom medarbetare och chef illa bemött ger det ringar på va…

 • Principled Agents?

  Principled Agents?
  av Timothy Besley

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9780199283910

  What is good government? Why do some governments fail ? How do you implement political accountability in practice? What incentives do you need to put in place to ensure that politicians and public servants act in the public interest and not their ow…

 • Principled Agents?

  Principled Agents?
  av Timothy Besley

  Inbunden - 2006 - Engelska - ISBN: 9780199271504

  What is good government? Why do some governments fail? How do you implement political accountability in practice? What incentives do you need to put in place to ensure that politicians and public servants act in the public interest and not their own…

 • Välfärdsinnovation

  Välfärdsinnovation
  av Nikolaj Lubanski, Birgitte Klæsøe, Lärke Johns

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144097633

  Behovet av att tänka nytt inom välfärdssamhället är påtagligt. Vi lever allt längre och kan göra allt mer för medborgarna. Samtidigt talar finanskriser och demografiska förändringar sitt tydliga språk: Välfärden måste förmå att möta utmaningar och d…

 • Heltid som norm - ett kamikazeuppdrag?

  Heltid som norm - ett kamikazeuppdrag?
  av Karin Skarin

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172512085

  Det har nu blivit dags för kommunsverige att införa heltid som norm inom samtliga verksamheter, såsom parterna överenskommit.DET FÖRVÄNTAS LEDA TILL:• att bemanning och kompetens på arbetsplatserna tryggas• att kommunala arbetsgivare bli…

 • Allmännyttan och jämlikheten : svensk bostadspolitik vid vägskäl?

  Allmännyttan och jämlikheten : svensk bostadspolitik vid vägskäl?
  av Martin Grander

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188637406

  Utmärkande för den svenska bostadspolitiken sedan 1945 är att den har varit generell, det vill säga riktat sig till alla i stället för till specifika grupper. De kommunala bostadsbolagen allmännyttan har varit en hörnsten i denna politik under motto…

 • Vad är problemet? : Om effektiv styrning av offentlig sektor

  Vad är problemet? : Om effektiv styrning av offentlig sektor

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177853657

  Vad är det faktiska problemet med dagens styrning av offentlig sektor och hur blev det så här?Lars Stigendal belyser på ett lättläst sätt den komplexa frågan om hur styrningen av offentlig sektor har utvecklats och varför. Boken lyfter fram betydels…

 • Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater

  Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater
  av Martin Fransson, Johan Quist

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147116843

  Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer relevant och ändamålsenlig? I den här boken introduceras den nya tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och utveckla offentliga tjänster. Att skillnaden är stor mot den varulogik…

 • Managing Sport Events

  Managing Sport Events
  av T. Christopher Greenwell

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781492570950

  Textbook for introductory courses in sport event management and facility management; reference for academic libraries and sport event professionals.

 • Reframing Public Policy

  Reframing Public Policy
  av Frank Fischer

  Häftad - 2003 - Engelska - ISBN: 9780199242641

  In recent years a set of radical new approaches to public policy has been developing. Frank Fischer brings together this new work and critically examines it. He describes the theoretical, methodological and political requirements and implications of…

 • Reframing Public Policy

  Reframing Public Policy
  av Frank Fischer

  Inbunden - 2003 - Engelska - ISBN: 9780199242634

  New approaches to public policy, drawing on discursive analysis and participatory deliberative practices, have come to challenge the dominant technocratic, empiricist models in policy analysis. In his major new book Frank Fischer examines approaches.

 • In Tension Between Organization and Profession: Professionals in Nordic Public Service

  In Tension Between Organization and Profession: Professionals in Nordic Public Service

  Inbunden - 2008 - Engelska - ISBN: 9789185509027

  Vad innebär det egentligen att arbeta inom offentlig sektor i Norden idag? I antologin In Tension between Organization and Profession diskuterar en rad svenska och skandinaviska forskare olika vardagsproblem som individer i offentlig verksamhet uppl…

 • How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities

  How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities
  av John Cassidy

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780312430047

  For fifty years, economists have been developing elegant theories or how markets facilitate innovation, create wealth, and allocate society's resources efficiently. But what about when they fail, when they lead us to stock market bubbles, glaring in…

 • Lean och systemsyn i stat och kommun - förutsättningar, hinder och möjligheter

  Lean och systemsyn i stat och kommun - förutsättningar, hinder och möjligheter

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789138236864

  Toyota visar vägen! Kan en verksamhetsfilosofi utvecklad för biltillverkning i Japan bidra till att Sverige utvecklar bättre offentliga tjänster? Diskuterar hur begreppet lean kan tillämpas i stat och kommun för att leva upp till regeringens förvalt…

 • Power, Inc.: The Epic Rivalry Between Big Business and Government--And the Reckoning That Lies Ahead

  Power, Inc.: The Epic Rivalry Between Big Business and Government--And the Reckoning That Lies Ahead
  av David Rothkopf

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780374533670

  "The world's largest company, Wal-Mart Stores, has revenues higher than the GDP of all but twenty-five of the world's countries. Its employees outnumber the populations of almost a hundred nations. The world's largest asset manager, a secretive New…

 • Systems Thinking in the Public Sector

  Systems Thinking in the Public Sector
  av John Seddon
  (1 recension)

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780955008184

  The free market has become the accepted model for the public sector. Politicians on all sides compete to spread the gospel. And so, in the UK and elsewhere, there's been massive investment in public sector 'improvement', 'customer choice' has been i…

 • Dåliga kunder gör bra affärer! - ett dilemma i offentlig upphandling

  Dåliga kunder gör bra affärer! - ett dilemma i offentlig upphandling
  av Staffan Furusten

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147111886

  Årligen genomförs offentliga upphandlingar till ett värde av 500–600 miljarder kronor. Alla upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU), oavsett vilken typ av vara eller tjänst det rör sig om.Läs merLOU bygger på idén att inkö…

 • Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032932

  Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser har vokst frem som en viktig strategi i offentlig sektor for å utnytte samfunnets samlede ressurser. Interkommunale samarbeid, samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og samarbeid mellom kommuner og eks…

 • Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032932

  Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser har vokst frem som en viktig strategi i offentlig sektor for å utnytte samfunnets samlede ressurser. Interkommunale samarbeid, samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og samarbeid mellom kommuner og eks…

 • Understanding Sport Organizations

  Understanding Sport Organizations

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781492500803

  Textbook for graduate and upper-undergraduate courses in organizational theory and organizational behavior as it relates to sport and sport/recreation management degree programs; reference for practicing sport managers around the world.

 • I medborgarnas tjänst : essäer om förvaltningspolitik

  I medborgarnas tjänst : essäer om förvaltningspolitik

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789186069889

  Är medborgarna verkligen i fokus när staten organiserar sina verksamheter? Hur har nya och förändrade styrformer påverkat skolan? Hur hanterar man att den finansiella revisionen inom statsförvaltningen hämtat mycket av regler från ett näringsliv som…

 • Nyttan med allmännyttan

  Nyttan med allmännyttan

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147112395

  Den här boken handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmännyttan för med sig, inte bara för de kommunala bostadsföretagen utan ocks…

 • Goliath: The 100-Year War Between Monopoly Power and Democracy

  Goliath: The 100-Year War Between Monopoly Power and Democracy
  av Matt Stoller

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781501183089

  A startling look at how concentrated financial power and consumerism transformed American politics, resulting in the emergence of populism and authoritarianism, the fall of the Democratic Party--while also providing the steps needed to create a new…

 • Disruption in the Audit Market

  Disruption in the Audit Market
  av Krish Bhaskar

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780367220662

  Focussing on the dominance of the Big Four auditing firms - PwC, EY, Deloitte and KPMG - this concise volume provides an authoritative critical assessment of the state and future of the audit market, currently the subject of much debate and the focu…

 • Syns inte men finns ändå... : Ett seminarium om förvaltningspolitik

  Syns inte men finns ändå... : Ett seminarium om förvaltningspolitik

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789187843044

  Ska skolan och sjukvården förstatligas? Hur utses och avskedas myndighetschefer? Vad är egentligen New Public Management? Frågor om hur offentliga åtaganden organiseras och styrs står i centrum för samhällsdebatten. Men varför gör förvaltningspoliti…

 • Verksamma verksamheter : att bättre förstå, hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning

  Verksamma verksamheter : att bättre förstå, hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning
  av Ingrid Liljeroth, Tone Engen, Jerry Larsson, Per Skoglund, Charlie Öfverholm

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789171733399

  Media diskuterar ständigt tillkortakommanden i verksamheter som sjukvård, äldreomsorg och habilitering. Verksamhetschefer som får kritik säger sig ofta vilja ?se över rutinerna?, men steget från en sådan (kanske välbehövlig) översyn ? och från att f…

 • Innovation Bureaucracies

  Innovation Bureaucracies
  av Rainer Kattel

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9780300227277

  Rainer Kattel is Estonian academy research professor, Wolfgang Drechsler is professor of governance, and Erkki Karo is director and senior research fellow at the Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance at Tallinn University of Technolo…

 • Contestants, Profiteers, and the Political Dynamics of Marketization

  Contestants, Profiteers, and the Political Dynamics of Marketization
  av Helen Callaghan

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9780198815020

  Since the early 1980s, governments worldwide have taken many measures to expand the role of markets. Recent political events reflect widespread disenchantment with neoliberal policies, but it remains doubtful whether populist leaders will deliver th…

 • Eastern Customs

  Eastern Customs
  av Derek Mackay

  Inbunden - 2005 - Engelska - ISBN: 9781850438441

  Generations of young Britons made their careers in Malaya. Some scaled the heights of the administrative service and are well recorded in the formal histories. Others served in less high profile but equally challenging departments, carrying out the…

 • Co-production

  Co-production

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9780415568562

  Public management research has in recent years paid increasing attention to the third sector, especially to its role in the provision of public services. Evidence of this is the rising number of publications on the topic, as well as a growing number…

 • Co-production

  Co-production

  Inbunden - 2007 - Engelska - ISBN: 9780415439633

  Public management research has in recent years paid increasing attention to the third sector, especially to its role in the provision of public services. Evidence of this is the rising number of publications on the topic, as well as a growing number…

 • Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 : vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster

  Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 : vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789173334051

  ?Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10? är ett hjälpmedel i processen inför och i genomförandet av en upphandling med hjälp av Aff-dokumenten. Dessutom finns två mallar för upprättande av upphandlingsföreskrifter inför en upphandling: ?Upphandl…

 • Der Einstellungstest zur Ausbildung im öffentlichen Dienst

  Der Einstellungstest zur Ausbildung im öffentlichen Dienst
  av Kurt Guth, Marcus Mery, Andreas Mohr

  Häftad - 2017 - Tyska - ISBN: 9783941356214

 • Regulating Competition in Oil

  Regulating Competition in Oil
  av E. Anthony Copp

  Inbunden - 2000 - Engelska - ISBN: 9780890960141

  The full cost of the failing energy policies of the United States can be measured by out vulnerability to the dictates of foreign oil-producing countries. U.S. government policy has traditionally been aligned in support of independent oil refiners a…

 • Cutback Management in Public Bureaucracies

  Cutback Management in Public Bureaucracies
  av Andrew Dunsire

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780521130752

  Bureaucratic cutbacks are in the air all over the world. Many people appear sure that taxes are too high and that there are too many bureaucrats. The British government under Margaret Thatcher is generally seen as having been most successful in this…

 • Globalization and Business Politics in Arab North Africa

  Globalization and Business Politics in Arab North Africa
  av Melani Claire Cammett

  Inbunden - 2007 - Engelska - ISBN: 9780521869508

  Can production for global markets help business groups to mobilize collectively? Under what conditions does globalization enable the private sector to develop independent organizational bases and create effective relationships with the state? Focusi…

 • The Wealth of Nations

  The Wealth of Nations
  av Adam Smith

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781640320901

  The complete five unabridged books of The Wealth of Nations by Adam Smith. This epic collection of economic ideas show that people and free markets drive improvements, not governments and regulation.First published the same year as the Declaration o…

 • The Wealth of Nations

  The Wealth of Nations
  av Adam Smith

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781640320918

  The complete five unabridged books of The Wealth of Nations by Adam Smith. This epic collection of economic ideas show that people and free markets drive improvements, not governments and regulation.First published the same year as the Declaration o…

 • Cyber Security

  Cyber Security
  av Michael P. Gallaher

  Inbunden - 2008 - Engelska - ISBN: 9781847203557

  Cyberspace is the nervous system of today's advanced economies, linking critical infrastructures across public and private institutions. The authors of this book comprehensively explore the many issues surrounding this unique system, including priva…

 • Falkblick : strategi, ledningskraft och handlingskraft i den offentliga sektorn

  Falkblick : strategi, ledningskraft och handlingskraft i den offentliga sektorn
  av Martin Lundkvist

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789187817229

  FALKBLICK är den första boken om STRATEGI som går väldigt nära de offentliga ledarnas tillämpande av strategi. Den är baserad på 5 års forskning av den strategiska prestationsförmågan hos över 200 ledare i mer än 100 stora och mellanstora offentliga…

 • Så enkelt som möjligt för så många som möjligt (SOU 2011:27) : En bit på väg

  Så enkelt som möjligt för så många som möjligt (SOU 2011:27) : En bit på väg

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789174372007

  Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken.

 • Dog Park Design, Development, and Operation

  Dog Park Design, Development, and Operation
  av Marilynn R. Glasser

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780736091558

  In Dog Park Design, Development, and Operation you'll learn how to make your dog park a reality from concept to opening celebration and beyond. Find step-by-step guidance plus information on location considerations, community benefits, maintenance…

 • Caught Between the Dog and the Fireplug, or How to Survive Public Service

  Caught Between the Dog and the Fireplug, or How to Survive Public Service
  av Kenneth Ashworth

  Häftad - 2001 - Engelska - ISBN: 9780878408474

  Replete with practical advice for anyone considering a career in federal, state, or local government, "Caught between the Dog and the Fireplug, or How to Survive Public Service" conveys what life is really like in a public service job. The book is w…

 • Public Sector Leadership for the 21st Century

  Public Sector Leadership for the 21st Century
  av OECD: Organisation for Economic Co-Operation and Development

  Häftad - 2001 - Engelska - ISBN: 9789264195295

  In an era of globalization, decentralization, and knowledge-based economies, governments are having to reshape public sector leadership to cope with new challenges. This environment requires new roles for public sector leaders, including change agen…

 • Public Servants as Partners for Growth: Toward a Stronger, Leaner and More Equitable Workforce

  Public Servants as Partners for Growth: Toward a Stronger, Leaner and More Equitable Workforce
  av OECD Publishing

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9789264166691

 • The Triple Challenge for Europe

  The Triple Challenge for Europe

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9780198747413

  Europe is confronted by an intimidating triple challenge - economic stagnation, climate change, and a governance crisis. This book demonstrates how these three challenges are closely inter-related. A return to economic growth cannot come at the expe…

 • Contracting for Health

  Contracting for Health

  Inbunden - 1997 - Engelska - ISBN: 9780198290223

  Sweeping changes have taken place in many parts of the world in the provision and organisation of health care, welfare and other 'public' services. The UK's National Health Service (NHS) has been a prime example of this. This multi-disciplinary coll…

 • Political Authority and the Nigerian Civil Service

  Political Authority and the Nigerian Civil Service
  av Humphrey N. Nwosu

  Häftad - 1977 - Engelska - ISBN: 9789781560064

 • Regulatory Governance in Developing Countries

  Regulatory Governance in Developing Countries

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9781847206213

  The past decade has seen a quickening of the pace and extent of privatisation reforms in developing countries. An associated set of post-privatisation policies has seen the introduction of new and changed regulatory institutions. This book criticall…

 • Creating Effective Rules in Public Sector Organizations

  Creating Effective Rules in Public Sector Organizations
  av Leisha DeHart-Davis

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781626164468

  The creation of rules that govern processes or behavior is essential to any organization, but these rules are often maligned for creating inefficiencies. This book provides the first comprehensive portrait of rules in public organizations and seeks…

 • Creating Effective Rules in Public Sector Organizations

  Creating Effective Rules in Public Sector Organizations
  av Leisha DeHart-Davis

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781626164475

  The creation of rules that govern processes or behavior is essential to any organization, but these rules are often maligned for creating inefficiencies. This book provides the first comprehensive portrait of rules in public organizations and seeks…