Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 4146 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Offentlighetsprincipen

  Offentlighetsprincipen
  av Alf Bohlin

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139207108

  Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låtand…

 • A Clean House? : studies of corruption in Sweden

  A Clean House? : studies of corruption in Sweden
  av Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson, Mats Sjölin, Mats Sjölin, Richard Öhrvall

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9789188168351

  Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kas…

 • Arbete i offentlig förvaltning

  Arbete i offentlig förvaltning
  av Ulrik von Essen

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020325

  I denna bok beskrivs och diskuteras arbetet i offentlig förvaltning och tjänstemannarollen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ärendehandläggningen i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som kommunala. Här förklaras på ett enkelt sätt inte…

 • Ledarskap i offentlighet : allt kommer att granskas

  Ledarskap i offentlighet : allt kommer att granskas
  av Jörgen Rundgren, Karin Semberg

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188489203

  Det finns ingen särskild utbildning för att bli politiker eller chef i offentlig förvaltning. Samtidigt ställer sådana uppdrag krav på kunskaper om ledarskap, medierelationer, mötesteknik med mera. Boken belyser och ger de kunskaper som behövs för c…

 • De effektiva : en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder

  De effektiva : en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder
  av Åsa Plesner, Marcus Larsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151903835

  Varför är så många inom vård, skola och omsorg trötta och slutkörda? Vi lägger väl jättemycket pengar på välfärden?De effektiva berättar om hur i princip alla kommuner och regioner tar till olika typer av effektiviseringskrav för att få ekonomin att…

 • Public Management Reform

  Public Management Reform
  av Christopher Pollitt

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198795186

  Since the third edition of this authoritative volume, most of Western Europe and North America have entered an era of austerity which has pervasive effects on programmes of public management reform. Even in Australasia extensive measures of fiscal r…

 • Public Management Reform

  Public Management Reform
  av Christopher Pollitt

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198795179

  Since the third edition of this authoritative volume, most of Western Europe and North America have entered an era of austerity which has pervasive effects on programmes of public management reform. Even in Australasia extensive measures of fiscal r…

 • Implementing Public Policy

  Implementing Public Policy
  av Michael Hill

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781446266847

  Building on the success of the previous two editions, this book provides students with an exemplary overview of the theory and practice of public policy implementation and how it relates to contemporary public management. In doing so, this new editi…

 • Implementing Public Policy

  Implementing Public Policy
  av Michael Hill

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9781446266830

  Building on the success of the previous two editions, this book provides students with an exemplary overview of the theory and practice of public policy implementation and how it relates to contemporary public management. In doing so, this new editi…

 • Systems Thinking in the Public Sector

  Systems Thinking in the Public Sector
  av John Seddon
  (1 recension)

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780955008184

  The free market has become the accepted model for the public sector. Politicians on all sides compete to spread the gospel. And so, in the UK and elsewhere, there's been massive investment in public sector 'improvement', 'customer choice' has been i…

 • Den kommunala statliga ämbetsmannen

  Den kommunala statliga ämbetsmannen
  av Vicki Johansson, Lena Lindgren, Stig Montin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144121055

  Moderna demokratier är helt beroende av offentliga tjänstemän för sin överlevnad. Samtidigt förutsätts tjänstemän vara demokratins tjänare, inte dess herrar. I en representativ demokrati är tjänstemännen underordnade de folkvalda och de beslut dessa…

 • Network Culture

  Network Culture
  av Tiziana Terranova

  Häftad - 2004 - Engelska - ISBN: 9780745317489

  In an age of email lists and discussion groups, e-zines and weblogs, bringing together users, consumers, workers and activists from around the globe, what kinds of political subjectivity are emerging? What kinds of politics become possible in a time…

 • Kommunal nämndadministration

  Kommunal nämndadministration
  av Axel Danielsson

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173452847

  Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare.Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad s…

 • Implementering i politik och förvaltning

  Implementering i politik och förvaltning
  av Evert Vedung

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144073293

  När folkvalda politiker har formulerat visioner och fattat politiska beslut ska dessa beslut implementeras av förvaltningen. Inte sällan inträffar det dock att den genomförda politiken blir något annat än vad som ursprungligen var avsikten. Vad har…

 • Att skapa helhet i offentlig sektor : tankar om tvärsektoriellt arbete

  Att skapa helhet i offentlig sektor : tankar om tvärsektoriellt arbete
  av Petra Svensson

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188909329

  Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och tvär…

 • Advanced Introduction to Public Policy

  Advanced Introduction to Public Policy
  av B. Guy Peters

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781781955772

  Elgar Advanced Introductions are stimulating and thoughtful introductions to major fields in the social sciences, business and law, expertly written by the world's leading scholars. Designed to be accessible yet rigorous, they offer concise and luci…

 • Advanced Introduction to Public Policy

  Advanced Introduction to Public Policy
  av B. Guy Peters

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781781955765

  Elgar Advanced Introductions are stimulating and thoughtful introductions to major fields in the social sciences, business and law, expertly written by the world's leading scholars. Designed to be accessible yet rigorous, they offer concise and luci…

 • Evidence-Based Policy

  Evidence-Based Policy
  av Nancy Cartwright

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780199841622

  Over the last twenty or so years, it has become standard to require policy makers to base their recommendations on evidence. That is now uncontroversial to the point of triviality-of course, policy should be based on the facts. But are the methods t…

 • Evidence-Based Policy

  Evidence-Based Policy
  av Nancy Cartwright

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9780199841608

  Over the last twenty or so years, it has become standard to require policy makers to base their recommendations on evidence. That is now uncontroversial to the point of triviality-of course, policy should be based on the facts. But are the methods t…

 • Kampen om det allmänna bästa : konflikter om privat och offentlig drift i Stockholm stad under 400 år

  Kampen om det allmänna bästa : konflikter om privat och offentlig drift i Stockholm stad under 400 år
  av Mats Hallenberg

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188661166

  Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatte indrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning?Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa har diskuterats under långa tider. I…

 • Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

  Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende
  av Niklas Gustafsson, Per Lindqvist

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177410973

  Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter, kommuner och offentlig förvaltning. Anställda som möter dessa personer känner sig ofta pressade och or…

 • Democracy in Europe

  Democracy in Europe
  av Vivien A. Schmidt

  Häftad - 2006 - Engelska - ISBN: 9780199266982

  Democracy in Europe is about the impact of European integration on national democracies. It argues that the oft-cited democratic deficit is indeed a problem, but not so much at the level of the European Union per se as at the national level. This is…

 • Democracy in Europe

  Democracy in Europe
  av Vivien A. Schmidt

  Inbunden - 2006 - Engelska - ISBN: 9780199266975

  Democracy in Europe is about the impact of European integration on national democracies. It argues that the oft-cited democratic deficit is indeed a problem, but not so much at the level of the European Union per se as at the national level. This is…

 • Business Process Management

  Business Process Management
  av Mathias Weske

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9783662594315

  Business process management is usually treated from two different perspectives: business administration and computer science. While business administration professionals tend to consider information technology as a subordinate aspect in business pro…

 • Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrning av den svenska förvaltningen

  Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrning av den svenska förvaltningen
  av Patrik Hall

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147112401

  Hur gör regeringen när den styr? På vilket sätt är myndigheterna beroende av politiken? Gör förvaltningen som politikerna vill eller är det annat som spelar in? I den här boken presenteras resultaten från en unik undersökning av fem myndigheter &nda…

 • The Hidden Power of Systems Thinking

  The Hidden Power of Systems Thinking
  av Ray Ison

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781138493995

  The Hidden Power of Systems Thinking: Governance in a Climate Emergency is a persuasive, lively book that shows how systems thinking can be harnessed to effect profound, complex change.In the age of the Anthropocene, the need for new ways of thinkin…

 • Sjukt hus : globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska

  Sjukt hus : globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska
  av Henrik Ennart, Fredrik Mellgren

  Pocket - 2017 - Svenska - ISBN: 9789170379963

  "Boken är välskriven och rafflande [...] Augustprisnominering i fackboksklassen och Stora journalistpriset borde vara inom räckhåll. Författarna rör vid vår tids stora politiska ödesfråga: Hur kapitalet tränger allt längre in i den offentliga sektor…

 • Sjukt hus : globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska

  Sjukt hus : globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska
  av Henrik Ennart, Fredrik Mellgren

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789174417593

  JOURNALISTERNA Henrik Ennart och Fredrik Mellgren har länge följt bygget av Nya Karolinska som är både Sveriges och byggföretaget Skanskas största byggprojekt hittills. Jättesjukhuset som ska bli modernast i världen och fostra framtida Nobelpristaga…

 • The SAGE Handbook of Public Administration

  The SAGE Handbook of Public Administration

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781446295809

  The original Handbook of Public Administration was a landmark publication, the first to provide a comprehensive and authoritative survey of the discipline. The eagerly-awaited new edition of this seminal international handbook continues to provide a…

 • The SAGE Handbook of Public Administration

  The SAGE Handbook of Public Administration

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9781446200506

  The original Handbook of Public Administration was a landmark publication, the first to provide a comprehensive and authoritative survey of the discipline. The eagerly-awaited new edition of this seminal international handbook continues to provide a…

 • The Crisis of Expertise

  The Crisis of Expertise
  av Gil Eyal

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780745665788

  In recent political debates there has been a significant change in the valence of the word "experts" from a superlative to a near pejorative, typically accompanied by a recitation of experts' many failures and misdeeds. In topics as varied as Brexit…

 • The Crisis of Expertise

  The Crisis of Expertise
  av Gil Eyal

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780745665771

  In recent political debates there has been a significant change in the valence of the word "experts" from a superlative to a near pejorative, typically accompanied by a recitation of experts' many failures and misdeeds. In topics as varied as Brexit…

 • Advanced Introduction to Public Management and Administration

  Advanced Introduction to Public Management and Administration
  av Christopher Pollitt

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781784712334

  Elgar Advanced Introductions are stimulating and thoughtful introductions to major fields in the social sciences, business and law, expertly written by the world's leading scholars. Designed to be accessible yet rigorous, they offer concise and luci…

 • Advanced Introduction to Public Management and Administration

  Advanced Introduction to Public Management and Administration
  av Christopher Pollitt

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781784712310

  Elgar Advanced Introductions are stimulating and thoughtful introductions to major fields in the social sciences, business and law, expertly written by the world's leading scholars. Designed to be accessible yet rigorous, they offer concise and luci…

 • Data Action

  Data Action
  av Sarah Williams

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780262044196

  Big data can be used for good-from tracking disease to exposing human rights violations-and for bad-implementing surveillance and control. Data inevitably represents the ideologies of those who control its use; data analytics and algorithms too ofte…

 • Introduction to Comparative Public Administration

  Introduction to Comparative Public Administration
  av Sabine Kuhlmann

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781786436726

  Focusing on the UK, France, Germany, Sweden, Italy and Hungary, countries that represent key variations in European public administration, this textbook explores how the cultural, organizational, personnel and financial dimensions of public administ…

 • Introduction to Comparative Public Administration

  Introduction to Comparative Public Administration
  av Sabine Kuhlmann

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781786436702

  Focusing on the UK, France, Germany, Sweden, Italy and Hungary, countries that represent key variations in European public administration, this textbook explores how the cultural, organizational, personnel and financial dimensions of public administ…

 • Above Politics

  Above Politics
  av Gary J. Miller

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781107401310

  Economic development requires secure contract enforcement and stable property rights. Normal majority-rule politics, such as bargaining over distributive and monetary policies, generate instability and frequently undermine economic development. Abov…

 • Above Politics

  Above Politics
  av Gary J. Miller

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781107008755

  Economic development requires secure contract enforcement and stable property rights. Normal majority-rule politics, such as bargaining over distributive and monetary policies, generate instability and frequently undermine economic development. Abov…

 • India Rising

  India Rising

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780190121167

  This book strives to understand India's approach to global governance by way of systematically considering three potential factors - ideas, interests, and institutions - that have an impact on India's foreign policy-making on the global level. They…

 • White House, Inc.: How Donald Trump Turned the Presidency Into a Business

  White House, Inc.: How Donald Trump Turned the Presidency Into a Business
  av Dan Alexander

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780593188521

  An in-depth investigation into Donald Trump's business--and how he used America's top job to service it. White House, Inc. is a newsmaking expos that details President Trump's efforts to make money off of politics, taking us inside his exclusive cl…

 • In Praise of Bureaucracy

  In Praise of Bureaucracy
  av Paul Du Gay

  Häftad - 2000 - Engelska - ISBN: 9780761955047

  In this provocative study, Paul du Gay makes a compelling case for the continuing importance of bureaucracy. Taking inspiration from the work of Max Weber, du Gay launches a staunch defence of `the bureaucratic ethos' and highlights its continuing r…

 • The Government-Industrial Complex

  The Government-Industrial Complex
  av Paul C. Light

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780190851798

  In his 1961 Farewell Address, President Eisenhower famously referred to the emergence of a "military-industrial complex" so powerful that it threatened to warp America's political institutions and economy. However, the military was not the only part…

 • The Values of Bureaucracy

  The Values of Bureaucracy

  Häftad - 2005 - Engelska - ISBN: 9780199275465

  "This book describes and analyzes the impact of contemporary programmes of organizational reform in the public and private sectors on bureaucratic structures. It aims to show how and why bureaucratic forms of organization have a vital role in orderi…

 • The Values of Bureaucracy

  The Values of Bureaucracy

  Inbunden - 2005 - Engelska - ISBN: 9780199275458

  The end of bureaucracy has been anticipated many times throughout the history of management science as well as in modern social and political theory. This book sets out to show why bureaucracy persists and what values it embodies and upholds. Thus t…

 • The Governor's Dilemma

  The Governor's Dilemma

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198855064

  The Governor's Dilemma develops a general theory of indirect governance based on the tradeoff between governor control and intermediary competence; the empirical chapters apply that theory to a diverse range of cases encompassing both international…

 • The Governor's Dilemma

  The Governor's Dilemma

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198855057

  The Governor's Dilemma develops a general theory of indirect governance based on the tradeoff between governor control and intermediary competence; the empirical chapters apply that theory to a diverse range of cases encompassing both international…

 • The Politics of Adapting to Climate Change

  The Politics of Adapting to Climate Change
  av Leigh Glover

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9783030462048

  This book examines the political themes and policy perspectives related to, and influencing, climate change adaptation. It provides an informed primer on the politics of adaptation, a topic largely overlooked in the current scholarship and literatur…

 • Processual Perspectives on the Co-Production Turn in Public Sector Organizations, 1 volume

  Processual Perspectives on the Co-Production Turn in Public Sector Organizations, 1 volume

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781799858850

 • Processual Perspectives on the Co-Production Turn in Public Sector Organizations, 1 volume

  Processual Perspectives on the Co-Production Turn in Public Sector Organizations, 1 volume

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781799849759

 • The Blame Game

  The Blame Game
  av Christopher Hood

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780691162126

  The blame game, with its finger-pointing and mutual buck-passing, is a familiar feature of politics and organizational life, and blame avoidance pervades government and public organizations at every level. Political and bureaucratic blame games and…

 • Transcending New Public Management

  Transcending New Public Management
  av Per Laegreid

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9780754671176

  Following on from the success of the editors' previous book, New Public Management: The Transformation of Ideas and Practice, which examined the public reform process up to the end of the last decade, this new volume draws on the previous knowledge…

 • Public Participation for 21st Century Democracy

  Public Participation for 21st Century Democracy
  av Tina Nabatchi

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781118688403

  A comprehensive text on the theory and practice of public participation Written by two leaders in the field, Public Participation for 21st Century Democracy explores the theory and practice of public participation in decision-making and problem-solv…

 • In Tension Between Organization and Profession

  In Tension Between Organization and Profession

  Inbunden - 2008 - Engelska - ISBN: 9789185509027

  Focusing primarily on the individual professional in today's Nordic public-sector organizations, this book describes everyday problems experienced by individuals in official positions. The analysis examines current trends such as rising rates of sic…

 • Smart Communities

  Smart Communities
  av Suzanne W. Morse

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9781118427002

  The new edition of the acclaimed guide to strategic decision-making in community planning, development, and collaborationBased on the results of more than a decade of research by the Pew Partnership for Civic Change, Smart Communities provides direc…

 • Transformations of the Swedish Welfare State

  Transformations of the Swedish Welfare State

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781349332854

  Using an analytical framework based on Foucault's concept of governmentality and through unique case-studies, this volume explores the ongoing transformations taking place in the Swedish welfare state.

 • In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

  In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

  e-bok - 2016 - Engelska - ISBN: 9789187351983

  What is it like to be a professional in today’s Nordic Public sector organisations? In Tension between Organization and Profession describes everyday problems experienced by individuals in offical positions. The authors’ analyses are set…

 • In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

  In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

  e-bok - 2016 - Engelska - ISBN: 9789187351983

  What is it like to be a professional in today’s Nordic Public sector organisations? In Tension between Organization and Profession describes everyday problems experienced by individuals in offical positions. The authors’ analyses are set…

 • De effektiva

  De effektiva
  av Åsa Plesner, Marcus Larsson

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151903859

  Varför är så många inom vård, skola och omsorg trötta och slutkörda? Vi lägger väl jättemycket pengar på välfärden? De effektiva berättar om hur i princip alla kommuner och regioner tar till olika typer av effektiviseringskrav för att få ekonomin at…

 • Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies

  Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies
  av Nils Karlson

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9783319877549

  This book explains how advanced democracies and welfare states can achieve welfare-enhancing, liberal institutional reform. It develops a general theory based on an extended comparative case study of Sweden and Australia over the last 25 years, and…

 • An Introduction to the Policy Process

  An Introduction to the Policy Process
  av Thomas A. Birkland

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781138495616

  Now in a thoroughly revised Fifth Edition, An Introduction to the Policy Process provides students at all levels with an accessible, readable, and affordable introduction to the field of public policy. In keeping with prior editions, author Tom Birk…

 • The Fourth Revolution

  The Fourth Revolution
  av Adrian Wooldridge

  Storpocket - 2015 - Engelska - ISBN: 9780141975245

  In The Fourth Revolution, John Micklethwait and Adrian Wooldridge ask: what is the state actually for? Their remarkable book describes the three great revolutions in its history, and the fourth which is happening now In most of the states of the Wes…

 • För digitalisering i tiden. SOU 2016:89 : Slutbetänkande från Digitaliseringskommissionen

  För digitalisering i tiden. SOU 2016:89 : Slutbetänkande från Digitaliseringskommissionen

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789138245408

  Digitaliseringskommissionen har under drygt fyra år följt Sveriges utveckling mot det it-politiska målet, utrett och analyserat omvärldsutvecklingen och fört fram totalt 28 enskilda förslag för att Sverige ska nå det it-politiska målet.Digitaliserin…

 • De samhälleliga institutionernas kvalitet : slutrapport från ett forskningsprogram

  De samhälleliga institutionernas kvalitet : slutrapport från ett forskningsprogram
  av Bo Rothstein

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789170611827

  Det statsvetenskapliga forskningsprogrammet The Quality of Government Institute at University of Gothenburg tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2007. Programmets forskare kan visa att korrupta, inkompetenta och på annat sät…

 • Explaining Institutional Change

  Explaining Institutional Change

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9780521134323

  This book contributes to emerging debates in political science and sociology on institutional change. Its introductory essay proposes a new framework for analyzing incremental change that is grounded in a power-distributional view of institutions an…

 • Explaining Institutional Change

  Explaining Institutional Change

  Inbunden - 2009 - Engelska - ISBN: 9780521118835

  This book contributes to emerging debates in political science and sociology on institutional change. Its introductory essay proposes a new framework for analyzing incremental change that is grounded in a power-distributional view of institutions an…