Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 3985 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Svensk författningspolitik

  Svensk författningspolitik

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144128689

  Ett fritt samhälle bygger på yttrandefrihet, men hur mycket bör man acceptera när det gäller hets mot folkgrupp och angrepp på demokratin? I en demokrati utgår all offentlig makt från folket, men hur ska väljarna kunna kontrollera sina representante…

 • Politik som organisation - Förvaltningspolitikens grundproblem

  Politik som organisation - Förvaltningspolitikens grundproblem

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144119311

  Politik i den moderna staten är till stor del en fråga om organisation. Den offentliga förvaltningens organisationsform spelar därför en betydelsefull roll för vår förståelse av politik. Detta har särskilt kommit att uppmärksammas inom områden som v…

 • Vår offentliga förvaltning, 2 uppl : Samverkan i välfärdspolitiken

  Vår offentliga förvaltning, 2 uppl : Samverkan i välfärdspolitiken
  av Hans Bengtsson, Anna Melke

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151101958

  Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst medborgarna. I detta ligger…

 • Den kommunala statliga ämbetsmannen

  Den kommunala statliga ämbetsmannen
  av Vicki Johansson, Lena Lindgren, Stig Montin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144121055

  Moderna demokratier är helt beroende av offentliga tjänstemän för sin överlevnad. Samtidigt förutsätts tjänstemän vara demokratins tjänare, inte dess herrar. I en representativ demokrati är tjänstemännen underordnade de folkvalda och de beslut dessa…

 • Arbete i offentlig förvaltning

  Arbete i offentlig förvaltning
  av Ulrik von Essen

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020325

  I denna bok beskrivs och diskuteras arbetet i offentlig förvaltning och tjänstemannarollen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ärendehandläggningen i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som kommunala. Här förklaras på ett enkelt sätt inte…

 • De effektiva : en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder

  De effektiva : en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder
  av Åsa Plesner, Marcus Larsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151903835

  Varför är så många inom vård, skola och omsorg trötta och slutkörda? Vi lägger väl jättemycket pengar på välfärden?De effektiva berättar om hur i princip alla kommuner och regioner tar till olika typer av effektiviseringskrav för att få ekonomin att…

 • Offentlighetsprincipen

  Offentlighetsprincipen
  av Alf Bohlin

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139207108

  Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låtand…

 • Public Management Reform

  Public Management Reform
  av Christopher Pollitt

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198795186

  Since the third edition of this authoritative volume, most of Western Europe and North America have entered an era of austerity which has pervasive effects on programmes of public management reform. Even in Australasia extensive measures of fiscal r…

 • Public Management Reform

  Public Management Reform
  av Christopher Pollitt

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198795179

  Since the third edition of this authoritative volume, most of Western Europe and North America have entered an era of austerity which has pervasive effects on programmes of public management reform. Even in Australasia extensive measures of fiscal r…

 • Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

  Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende
  av Niklas Gustafsson, Per Lindqvist

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177410973

  Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter, kommuner och offentlig förvaltning. Anställda som möter dessa personer känner sig ofta pressade och or…

 • Att skapa helhet i offentlig sektor : tankar om tvärsektoriellt arbete

  Att skapa helhet i offentlig sektor : tankar om tvärsektoriellt arbete
  av Petra Svensson

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188909329

  Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och tvär…

 • Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrning av den svenska förvaltningen

  Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrning av den svenska förvaltningen
  av Patrik Hall

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147112401

  Hur gör regeringen när den styr? På vilket sätt är myndigheterna beroende av politiken? Gör förvaltningen som politikerna vill eller är det annat som spelar in? I den här boken presenteras resultaten från en unik undersökning av fem myndigheter &nda…

 • Kommunal nämndadministration

  Kommunal nämndadministration
  av Axel Danielsson

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173452847

  Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare.Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad s…

 • Från sanningssökande till styrmedel - Moderna utvärderingar i offentlig sek

  Från sanningssökande till styrmedel - Moderna utvärderingar i offentlig sek
  av Björn Rombach, Kerstin Sahlin, Nils Brunsson, Lars Engwall, Rolf A. Lundin, Sten Pettersson, Annika Rabo, Elisabeth Sundin, Anders Söderholm, Evert Vedung, Erik Wallin

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789189449404

  Det talas mycket om utvärdering i den offentliga sektorns organisationer. Många dras in i de allt synligare, vanligare och komplexare utvärderingsprocesserna. Denna bok handlar om hur utvärderingar görs, hur de används och om de kan möta alla förvän…

 • Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerks

  Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerks
  av Jürgen Truckenmüller

  Inbunden - 2020 - Tyska - ISBN: 9783861339489

 • Transcending New Public Management

  Transcending New Public Management
  av Per Laegreid

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9780754671176

  Following on from the success of the editors' previous book, New Public Management: The Transformation of Ideas and Practice, which examined the public reform process up to the end of the last decade, this new volume draws on the previous knowledge…

 • Implementering i politik och förvaltning

  Implementering i politik och förvaltning
  av Evert Vedung

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144073293

  När folkvalda politiker har formulerat visioner och fattat politiska beslut ska dessa beslut implementeras av förvaltningen. Inte sällan inträffar det dock att den genomförda politiken blir något annat än vad som ursprungligen var avsikten. Vad har…

 • De effektiva

  De effektiva
  av Åsa Plesner, Marcus Larsson

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151903859

  Varför är så många inom vård, skola och omsorg trötta och slutkörda? Vi lägger väl jättemycket pengar på välfärden? De effektiva berättar om hur i princip alla kommuner och regioner tar till olika typer av effektiviseringskrav för att få ekonomin at…

 • Advanced Introduction to Public Policy

  Advanced Introduction to Public Policy
  av B. Guy Peters

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781781955772

  Elgar Advanced Introductions are stimulating and thoughtful introductions to major fields in the social sciences and law, expertly written by the world's leading scholars. Designed to be accessible yet rigorous, they offer concise and lucid surveys…

 • Advanced Introduction to Public Policy

  Advanced Introduction to Public Policy
  av B. Guy Peters

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781781955765

  Elgar Advanced Introductions are stimulating and thoughtful introductions to major fields in the social sciences and law, expertly written by the world's leading scholars. Designed to be accessible yet rigorous, they offer concise and lucid surveys…

 • Evidence-Based Policy

  Evidence-Based Policy
  av Nancy Cartwright

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780199841622

  Over the last twenty or so years, it has become standard to require policy makers to base their recommendations on evidence. That is now uncontroversial to the point of triviality-of course, policy should be based on the facts. But are the methods t…

 • Evidence-Based Policy

  Evidence-Based Policy
  av Nancy Cartwright

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9780199841608

  Over the last twenty or so years, it has become standard to require policy makers to base their recommendations on evidence. That is now uncontroversial to the point of triviality-of course, policy should be based on the facts. But are the methods t…

 • Kampen om det allmänna bästa : konflikter om privat och offentlig drift i Stockholm stad under 400 år

  Kampen om det allmänna bästa : konflikter om privat och offentlig drift i Stockholm stad under 400 år
  av Mats Hallenberg

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188661166

  Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatte indrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning?Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa har diskuterats under långa tider. I…

 • Advanced Introduction to Public Management and Administration

  Advanced Introduction to Public Management and Administration
  av Christopher Pollitt

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781784712334

  Elgar Advanced Introductions are stimulating and thoughtful introductions to major fields in the social sciences and law, expertly written by the world's leading scholars. Designed to be accessible yet rigorous, they offer concise and lucid surveys…

 • Advanced Introduction to Public Management and Administration

  Advanced Introduction to Public Management and Administration
  av Christopher Pollitt

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781784712310

  Elgar Advanced Introductions are stimulating and thoughtful introductions to major fields in the social sciences and law, expertly written by the world's leading scholars. Designed to be accessible yet rigorous, they offer concise and lucid surveys…

 • Introduction to Comparative Public Administration

  Introduction to Comparative Public Administration
  av Sabine Kuhlmann

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781786436726

  Focusing on the UK, France, Germany, Sweden, Italy and Hungary, countries that represent key variations in European public administration, this textbook explores how the cultural, organizational, personnel and financial dimensions of public administ…

 • Introduction to Comparative Public Administration

  Introduction to Comparative Public Administration
  av Sabine Kuhlmann

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781786436702

  Focusing on the UK, France, Germany, Sweden, Italy and Hungary, countries that represent key variations in European public administration, this textbook explores how the cultural, organizational, personnel and financial dimensions of public administ…

 • Implementing Public Policy

  Implementing Public Policy
  av Michael Hill

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781446266847

  Building on the success of the previous two editions, this book provides students with an exemplary overview of the theory and practice of public policy implementation and how it relates to contemporary public management. In doing so, this new editi…

 • Implementing Public Policy

  Implementing Public Policy
  av Michael Hill

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9781446266830

  Building on the success of the previous two editions, this book provides students with an exemplary overview of the theory and practice of public policy implementation and how it relates to contemporary public management. In doing so, this new editi…

 • The Marketization of Employment Services

  The Marketization of Employment Services
  av Ian Greer

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198785446

  Across Europe, market mechanisms are spreading into areas where they did not exist before. In public administration, market governance is displacing other ways of coordinating public services. In social policy, the welfare state is retreating from i…

 • Den nya staten : ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

  Den nya staten : ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900
  av Erik Nydahl, Jonas Harvard, Ragnar Björk, Stefan Dalin, Per Hammarström, Sofi Qvarnström, Mats Rolén, Glenn Svedin, Rolf Torstendahl

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188168641

  Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat? Den moderna välfärdsstat…

 • The SAGE Handbook of Public Administration

  The SAGE Handbook of Public Administration

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781446295809

  The original Handbook of Public Administration was a landmark publication, the first to provide a comprehensive and authoritative survey of the discipline. The eagerly-awaited new edition of this seminal international handbook continues to provide a…

 • The SAGE Handbook of Public Administration

  The SAGE Handbook of Public Administration

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9781446200506

  The original Handbook of Public Administration was a landmark publication, the first to provide a comprehensive and authoritative survey of the discipline. The eagerly-awaited new edition of this seminal international handbook continues to provide a…

 • A Clean House? : studies of corruption in Sweden

  A Clean House? : studies of corruption in Sweden
  av Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson, Mats Sjölin, Mats Sjölin, Richard Öhrvall

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9789188168351

  Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kas…

 • The Crisis of Expertise

  The Crisis of Expertise
  av Gil Eyal

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780745665788

  In recent political debates there has been a significant change in the valence of the word "experts" from a superlative to a near pejorative, typically accompanied by a recitation of experts' many failures and misdeeds. In topics as varied as Brexit…

 • The Crisis of Expertise

  The Crisis of Expertise
  av Gil Eyal

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780745665771

  In recent political debates there has been a significant change in the valence of the word "experts" from a superlative to a near pejorative, typically accompanied by a recitation of experts' many failures and misdeeds. In topics as varied as Brexit…

 • A Theory of International Organization

  A Theory of International Organization
  av Liesbet Hooghe

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198845072

  Why do international organizations (IOs) look so different, yet so similar? The possibilities are diverse. Some international organizations have just a few member states, while others span the globe. Some are targeted at a specific problem, while ot…

 • A Theory of International Organization

  A Theory of International Organization
  av Liesbet Hooghe

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198766988

  Why do international organizations (IOs) look so different, yet so similar? The possibilities are diverse. Some international organizations have just a few member states, while others span the globe. Some are targeted at a specific problem, while ot…

 • The Public Policy Primer

  The Public Policy Primer
  av Xun Wu

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138651548

  Fully revised for a second edition, this essential guide provides a concise and accessible overview of the public policy process: agenda-setting, policy formulation, decision-making, implementation, and evaluation.The book provides an introduction t…

 • The Public Policy Primer

  The Public Policy Primer
  av Xun Wu

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138651531

  Fully revised for a second edition, this essential guide provides a concise and accessible overview of the public policy process: agenda-setting, policy formulation, decision-making, implementation, and evaluation.The book provides an introduction t…

 • Public Administration in Transition

  Public Administration in Transition

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9788757413588

  Public administration has changed radically over the last 30 years in organizational forms, role perceptions, practice, and the relevant research questions. Skillfully mastered public administration makes a difference in resolving conflicts, providi…

 • The Next Public Administration

  The Next Public Administration
  av B. Guy Peters

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781446252895

  Written by two of the leading scholars in the field, this book explores public administration in the past, present and future, critically reviewing the modernization of public management reform. It reasserts public administration as an integral comp…

 • The Next Public Administration

  The Next Public Administration
  av B. Guy Peters

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781446252833

  Written by two of the leading scholars in the field, this book explores public administration in the past, present and future, critically reviewing the modernization of public management reform. It reasserts public administration as an integral comp…

 • Handbook of Public Affairs

  Handbook of Public Affairs

  Inbunden - 2005 - Engelska - ISBN: 9780761943938

  'When the next generation of public affairs practitioners look back to the beginning of the 21st century they will recognise the Handbook of Public Affairs as the cornerstone text on which global practice came to be based' - Tom Spencer, Executive D…

 • Den socialdemokratiska staten : reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik

  Den socialdemokratiska staten : reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik
  av Bo Rothstein

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789179242299

  Bo Rothstein är idag en av Sveriges ledande stats­vetare. Hans avhandling, Den socialdemokratiska staten, blev startskottet för hans tre uppmärksammade arbeten om den moderna staten. I denna bok, som Arkiv förlag nu återutger, finns utgångspunkten f…

 • The Ethics of Dissent

  The Ethics of Dissent
  av Rosemary O'Leary

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781506346359

  From "constructive contributors"" to "deviant destroyers," government guerrillas work clandestinely against the best wishes of their superiors. These public servants are dissatisfied with the actions of the organizations for which they work, but oft…

 • In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

  In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

  e-bok - 2016 - Engelska - ISBN: 9789187351983

  What is it like to be a professional in today’s Nordic Public sector organisations? In Tension between Organization and Profession describes everyday problems experienced by individuals in offical positions. The authors’ analyses are set…

 • In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

  In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

  e-bok - 2016 - Engelska - ISBN: 9789187351983

  What is it like to be a professional in today’s Nordic Public sector organisations? In Tension between Organization and Profession describes everyday problems experienced by individuals in offical positions. The authors’ analyses are set…

 • Understanding Street-Level Bureaucracy

  Understanding Street-Level Bureaucracy
  av Peter Hupe, Michael Hill, Aurélian Buffat

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781447313267

  Understanding street-level bureaucracy gathers internationally acclaimed scholars to provide a state of the art account of theory and research on modern street-level bureaucracy, filling an important gap in the literature on public policy delivery a…

 • Älskade hatade kommunikationsavdelning : en handbok i myndighetskommunikation

  Älskade hatade kommunikationsavdelning : en handbok i myndighetskommunikation
  av Gustav Rydén Gramner

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198349610

  "Med boken Älskade hatade kommunikationsavdelning - en handbok i myndighetskommunikation beskriver vetenskapsjournalisten Gustav Rydén Gramner hur myndigheternas kommunikation fungerar och då framförallt vetenskapskommunikation. Författaren varvar e…

 • 15 Minutes of Power

  15 Minutes of Power
  av Peter Riddell

  Storpocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9781788162197

  Aside for the secretaries of state, those lofty roles at the Home Office, MOD, Exchequer, and Foreign office, the ministers of the UK are a cast of roles that expand, and contract based on the whims and political needs of the Prime Minister. Within…

 • 15 Minutes of Power

  15 Minutes of Power
  av Peter Riddell

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781788162180

 • Using evidence

  Using evidence
  av Sandra M. Nutley

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9781861346643

  This book provides a timely and novel contribution to understanding and enhancing evidence use. It builds on and complements the popular and best-selling "What Works?: Evidence-based policy and practice in public services" (Davies, Nutley and Smith,…

 • The Selection of Ministers around the World

  The Selection of Ministers around the World

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138238190

  Governing cabinets are composed of ministers who come and go even as governments march on. They work for the chief executive, the prime minister or the president, for their parties and for the constituent groups from which they come. They are chosen…

 • The Selection of Ministers around the World

  The Selection of Ministers around the World

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9780415633468

  Governing cabinets are composed of ministers who come and go even as governments march on. They work for the chief executive, the prime minister or the president, for their parties and for the constituent groups from which they come. They are chosen…

 • Interactive Political Leadership

  Interactive Political Leadership
  av Eva Sorensen

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198777953

  Building on recent theories of interactive governance and political leadership, Interactive Political Leadership develops a concept of interactive political leadership and a theoretical framework for studying the role of elected politicians in the a…

 • Local Public Sector Reforms in Times of Crisis

  Local Public Sector Reforms in Times of Crisis

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781137525475

  This book compares the trajectories and effects of local public sector reform in Europe and fills a research gap that has existed so far in comparative public administration and local government studies. Based on the results of COST research entitle…

 • The Handbook of West European Pension Politics

  The Handbook of West European Pension Politics

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9780199562473

  The Handbook of West European Pension Politics provides scholars, policy-makers and students with a complete overview of the political and policy issues involved in pension policy, and well as case studies of contemporary pension politics (1980 to p…

 • The Handbook of West European Pension Politics

  The Handbook of West European Pension Politics

  Inbunden - 2007 - Engelska - ISBN: 9780199291472

  The Handbook of West European Pension Politics provides scholars, policy-makers and students with a complete overview of the political and policy issues involved in pension policy, and well as case studies of contemporary pension politics (1980 to p…

 • Ethics, Government, and Public Policy

  Ethics, Government, and Public Policy

  Inbunden - 1988 - Engelska - ISBN: 9780313251924

  [T]his is much more than a conventional reference guide. The 12 carefully written chapters examine significant issues and contemporary views of many of the basic problems in the field. Topics are approaches to the study of ethics in government, ethi…

 • Multicultural Odysseys

  Multicultural Odysseys
  av Will Kymlicka

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9780199562558

  We are currently witnessing the global diffusion of multiculturalism, both as a political discourse and as a set of international legal norms. States today are under increasing international scrutiny regarding their treatment of ethnocultural groups…

 • Multicultural Odysseys

  Multicultural Odysseys
  av Will Kymlicka

  Inbunden - 2007 - Engelska - ISBN: 9780199280407

  We are currently witnessing the global diffusion of multiculturalism, both as a political discourse and as a set of international legal norms. States today are under increasing international scrutiny regarding their treatment of ethnocultural groups…

 • Interactive Governance

  Interactive Governance
  av Jacob Torfing

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198846048

  Governance has become one of the most commonly used concepts in contemporary political science. It is, however, often used to mean a variety of different things. This book helps to clarify this conceptual muddle by concentrating on one variety of go…

 • Interactive Governance

  Interactive Governance
  av Jacob Torfing

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9780199596751

  Governance has become one of the most commonly used concepts in contemporary political science. It is, however, often used to mean a variety of different things. This book helps to clarify this conceptual muddle by concentrating on one variety of go…

 • Classics of Public Administration

  Classics of Public Administration
  av Jay Shafritz

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781305639034

  With this newly expanded eighth edition of CLASSICS OF PUBLIC ADMINISTRATION, authors Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde introduce students to the principles of public administration via the most significant scholarly writings on the topic. Straight…

 • Handbook on Policy, Process and Governing

  Handbook on Policy, Process and Governing

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781784714864

  This Handbook covers the accounts, by practitioners and observers, of the ways in which policy is formed around problems, how these problems are recognized and understood, and how diverse participants come to be involved in addressing them. H.K. Col…

 • La Nueva Rusia

  La Nueva Rusia
  av Peter Pomerantsev

  Inbunden - 2017 - Spanska - ISBN: 9788490566657