Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 929 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta

  Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta
  av Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, Iben Ljungmann

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127141452

  Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre personer i särskilda boenden har större behov än tidigare. Många av dem har…

 • Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre

  Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre
  av Jan Florin, Tyra E. O. Graaf, Arne Sjöberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147106646

  I Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre beskrivs arbetssätt med teamet som nav där dokumentation av vård- och omsorgsplaner har en naturlig plats. Författarna vill även underlätta den vård och omsorg som befinner sig i gråzonen mel…

 • Överlevnadsguide för enhetschefer - Edit, en hjälte i ett kommunalt kaos?

  Överlevnadsguide för enhetschefer - Edit, en hjälte i ett kommunalt kaos?
  av Karin Skarin

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172512290

  Enhetschefen Edit har en central roll på Vackerberga äldreboende, men hennes förutsättningar att göra ett kvalitetssäkert jobb och ordna en hållbar arbetsmiljö för sig och sina medarbetare är långt ifrån de bästa. Hon vill naturligtvis klara allt, h…

 • Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap

  Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144122076

  Att världens befolkning är i åldrande är känt sedan länge. Att denna ökning av äldre kommer att få konsekvenser för vård och omsorg anses vara självklart. Denna bok har som utgångspunkt att konkretisera några av de teman som ryms inom detta fält. Lä…

 • Äldre- och funktionshindersomsorg

  Äldre- och funktionshindersomsorg
  av Maria Bennich, Lars Zanderin, Ulrika Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112517

  Äldre- och funktionshindersomsorg beskriver fyra olika områden inom äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledarskap och organisation. De olika delarna är integrerade men författarna presenterar de fyra områdena för sig för at…

 • Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen

  Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen
  av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172059160

  MI har många användningsområden inom äldreomsorgen, inte minst i det praktiska vardagsarbetet. MI engagerar den äldre i lösningen av svårigheterna i sitt eget liv genom att locka fram motivation och resurser. Bokens exempel är hämtade från verkliga…

 • Biståndshandläggning inom äldreomsorgen - Villkor och dilemman

  Biståndshandläggning inom äldreomsorgen - Villkor och dilemman
  av Anna Dunér

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144127354

  Biståndshandläggare inom äldreomsorgen är kommunalt anställda tjänstemän med uppgift att ta emot, utreda, bedöma och besluta kring ansökningar om hjälp från äldreomsorgen. I sin yrkesutövning möter de äldre personer, ansikte mot ansikte, och fattar…

 • Undersköterskan : äldreomsorgens nyckelspelare

  Undersköterskan : äldreomsorgens nyckelspelare
  av Monica Berglund

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177410379

  Äldreomsorgen står och faller med undersköterskans profession. Men samtidigt som fler äldre ställer nya krav på omsorgen, är det ett bristyrke. För att klara utmaningarna krävs att äldreomsorgen kan attrahera, rekrytera och behålla denna nyckelspela…

 • Kulturkrockar i äldreomsorgen

  Kulturkrockar i äldreomsorgen
  av Minna Forsell, Monika Forsman

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411369

  Kulturkrockar i äldreomsorgenBoken Kulturkrockar i äldreomsorgen ger ökad kunskap om värderingar, fördomar, kompetens- och språkfrågor. Den bygger på exempel hämtade från chefer, personal, äldre, anhöriga och läkare, omskrivna till fiktiva frågestäl…

 • Värdegrund i äldreomsorg

  Värdegrund i äldreomsorg
  av Öie Umb Carlsson, Barbro Wadensten

  Board book - 2014 - Svenska - ISBN: 9789187345067

  Med den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen har personal i äldreomsorgen ett tydligt uppdrag att stödja varje person att leva som han eller hon vill. För att värdegrunden inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att all personal är insatta…

 • Som får ditt hjärta att sjunga : en bok om det vackra, det sköna, det sanna och det roliga på en demensavdelning nära dig

  Som får ditt hjärta att sjunga : en bok om det vackra, det sköna, det sanna och det roliga på en demensavdelning nära dig
  av Jannika Häggström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789163773914

  Vad? En djupt personlig, varm och hoppingivande vardagsskildring från en alldeles vanlig demensavdelning. En samling tankar och erfarenheter av att skapa fungerande möten och kärleksfulla relationer till personer med demenssjukdom. För vem? För alla…

 • Äldreomsorgen under pandemin. SOU 2020:80 : Delbetänkande från Coronakommissionen (S 2020:09)

  Äldreomsorgen under pandemin. SOU 2020:80 : Delbetänkande från Coronakommissionen (S 2020:09)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138251324

  Coronakommissionens bedömning avseende de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige.

 • Labours of Love

  Labours of Love
  av Madeleine Bunting

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781783783793

  LONGLISTED FOR THE BAILLIE GIFFORD PRIZE FOR NON-FICTIONWe're facing a crisis in care likely to affect every one of us over the course of our lives. Care-work is underpaid; its values disregarded. Britain's society lauds economic growth, productivit…

 • Labours of Love

  Labours of Love
  av Madeleine Bunting

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781783783816

  We're facing a crisis in care likely to affect every one of us over the course of our lives. Care-work is underpaid; its values disregarded. Britain's society lauds economic growth, productivity and profit over compassion, kindness and empathy. For…

 • The Psychology of Ageing

  The Psychology of Ageing
  av Ian Stuart-Hamilton

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781849052450

  This well-established and accessible text has been completely revised in this expanded fifth edition. Each chapter has been updated, often extensively, to reflect current thinking, and an important new chapter on death, dying and bereavement has bee…

 • Leadership for Person-Centred Dementia Care

  Leadership for Person-Centred Dementia Care
  av Buz Loveday

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781849052290

  Person-centred dementia care relies on leadership that supports the ongoing process of learning about and valuing individuals, their feelings, strengths and needs, and using this knowledge to enhance wellbeing and create a positive care environment.…

 • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. SOU 2020:70  : Betänkande från kommittén Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02).

  Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. SOU 2020:70 : Betänkande från kommittén Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02).

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138251171

  Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ing&a…

 • Åldras i främmande land

  Åldras i främmande land
  av Anna Melle

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172511859

  Sverige är idag ett mångkulturellt land, med många olika religioner och språk. Så kommer det också att förbli - därför behövs ökad kunskap om likheter och olikheter.Alltfler äldre vårdas inom den kommunala omsorgen. Mötet mellan olika kulturer leder…

 • The Idea Agent

  The Idea Agent
  av Jonas Michanek

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780415824149

  The Idea Agent is a practical idea management handbook, aimed at people who want to take an active role in creative processes across all areas. It combines the creatively wild with the rationally structured techniques for innovation to provide reade…

 • The Ethics of Caring for Older People

  The Ethics of Caring for Older People
  av British Medical Association

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9781405176279

  This book is the British Medical Association's statement on the ethics related to care of the elderly, written and reviewed by a panel of renowned medical ethicists. As such it is an authoritative and considered reference, written in an accessible,…

 • Äldrevård och äldreomsorg

  Äldrevård och äldreomsorg
  av Ann-Marie Hedman, Jansson Wallis, Wallis Jansson

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9780273759126

  Äldrevård och äldreomsorg är viktiga kunskapsområden inom sjuksköterskeprogrammet. Att vårda äldre personer ger en unik möjlighet till personlig utveckling och mognad. Den nära kontakten med människor som levt ett långt liv och har ett rikt kapital…

 • The Family Experience of Dementia

  The Family Experience of Dementia
  av Gary Morris

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781785925740

  Dementia not only affects the person presented with the diagnosis, but their family and friends too. This book provides practitioners with strategies to support the whole family and understand their dementia journey both pre- and post-diagnosis. Thi…

 • Älskade äldreomsorg : ett arbetsmaterial

  Älskade äldreomsorg : ett arbetsmaterial
  av Jan Blomström

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187191213

  "Älskade äldreomsorg - ett arbetsmaterial" är ett studiematerial till boken "Älskade Äldreomsorg - en inspirationsbok för ett värdigt åldrande". Materialet är speciellt framtaget för grupparbeten och studiecirklar ute på lokala arbetsplatser. I häft…

 • Katt på äldreboende

  Katt på äldreboende
  av Susanne Gaje

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188523488

  Kan katter hjälpa sjuka eller sköra människor? Det försökte Susanne Gaje ta reda på genom att göra intervjuer på äldreboende som hade katt. Slutintrycket är att katter på äldreboende ger ett mervärde för såväl boende som personal. Förord av Barbro W…

 • Ageing, health and care

  Ageing, health and care
  av Christina R. Victor

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9781847420879

  The ageing of the population has enormous implications for the provision of, and access to, health care. Christina Victor's important textbook provides comprehensive overview of the experiences of older people, chapters on physical health, mental he…

 • Äldreassistent : om människosyn, värdegrund och bemötande

  Äldreassistent : om människosyn, värdegrund och bemötande
  av Charlotte Roos

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789197651196

  Den här boken vänder sig till dig som ska arbeta som äldreassistent. Ordet äldreassistent gillas inte av alla. Därför kommer det kanske att kallas något annat i framtiden.Men det arbete du ska utföra innebär att du kommer att vara i den äldres tjäns…

 • Ditt privatliv - min arbetsplats : en kompetensbaserad äldreomsorg

  Ditt privatliv - min arbetsplats : en kompetensbaserad äldreomsorg
  av Bo Eneroth

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789163750212

  "Ditt privatliv Min arbetsplats" ger en levande bild av äldreomsorgsarbetet. Genom konkreta exempel får läsaren en heltäckande bild av alla de olika slags arbetssituationer man som personal måste kunna klara av. Alla de olika privatliv man har som s…

 • Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark

  Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark
  av Kerstin Kärnekull, Ingela Blomberg, Bengt Ahlqvist, Nathan Large

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789173335614

  I ”Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark” beskrivs äldres boende och villkor i fyra länder: Tyskland, England, Nederländerna och Danmark via demografi och bostadspolitik, regeringsinitiativ och forskning, exempel p…

 • Bygga seniorboende tillsammans : en handbok

  Bygga seniorboende tillsammans : en handbok
  av Ingela Blomberg, Kerstin Kärnekull

  Danskt band - 2013 - Svenska - ISBN: 9789173335607

  ”Bygga seniorboende tillsammans” vänder sig till dem som letar efter ett boende tillsammans, en bogemenskap med egna bostäder och gemensamma utrymmen. Hur börjar man och hur formulerar man sina idéer? Finns det några förebilder? Vilka ka…

 • The Privatization of Care

  The Privatization of Care

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781138346024

  Nursing homes are where some of the most vulnerable live and work. In too many homes, the conditions of work make it difficult to make care as good as it can be. For the last eight years an international team from Germany, Sweden, Norway, the UK, th…

 • The Privatization of Care

  The Privatization of Care

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781138346017

  Nursing homes are where some of the most vulnerable live and work. In too many homes, the conditions of work make it difficult to make care as good as it can be. For the last eight years an international team from Germany, Sweden, Norway, the UK, th…

 • Vårdskandaler i perspektiv : debatter om vanvård, övergrepp och andra missförhållanden inom äldreomsorg

  Vårdskandaler i perspektiv : debatter om vanvård, övergrepp och andra missförhållanden inom äldreomsorg
  av Håkan Jönson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789197903943

  Författaren diskuterar problemperspektiv som i olika sammanhang används för att tolka betydelsen av vanvård, övergrepp, och andra missförhålalnden inom äldreomsorg. Analysen bygger på genomgångar av forskning, massmedierapportering, rättsfall och in…

 • Så dödar vi en människa

  Så dödar vi en människa
  av Stefan Gurt

  e-bok - 2012 - Svenska - ISBN: 9789146222057

  Sina sista månader i livet tillbringade Stefan Gurts pappa Sven på ett demensboende i Solna. På kort tid förvandlades han från en rundmagad och lätt förvirrad äldre herre, som kunde föra timslånga samtal om allt från litteratur till fotboll, till en…

 • Katt på äldreboende.

  Katt på äldreboende.
  av Susanne Gaje

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188523457

  Kan katter hjälpa sjuka eller sköra människor? Det försökte Susanne Gaje ta reda på genom att göra intervjuer på äldreboende som hade katt. Slutintrycket är att katter på äldreboende ger ett mervärde för såväl boende som personal. Förord av Barbro W…

 • Existentiella frågor hos äldre

  Existentiella frågor hos äldre
  av Peter Strang

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789187345210

  Existentiella frågor hos äldre vänder sig till vårdnära personal som arbetar inom kommunens vård- ochomsorgsboenden, hemtjänsten eller inom sjukvården, i verksamheter där man ofta träffar på äldre personer.Läsaren får en beskrivning av hur…

 • The Age of Supported Independence

  The Age of Supported Independence
  av Beatrice Hale

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9789048188130

  This book investigates the experiences of older people who remain at home with care. It examines the transition points for the important life changes faced by family members who take on a greater care-giving role.The book draws on demographic analys…

 • Unsere kleine Stadt

  Unsere kleine Stadt
  av Atelier Rauen

  Övrigt - 2014 - Tyska - ISBN: 9783866303645

 • Trink doch einen mit

  Trink doch einen mit
  av Svenja Huth

  Övrigt - 2019 - Tyska - ISBN: 9783748600558

 • The Dependent Elderly

  The Dependent Elderly

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780521061254

  A distinguished team of contributors from the fields of medicine, philosophy and law address some of the issues which arise over the provision of care for dependent elderly patients. Some of the chapters are concerned with the challenge of achieving…

 • The Dependent Elderly

  The Dependent Elderly

  Inbunden - 1992 - Engelska - ISBN: 9780521415316

  A distinguished team of contributors from the fields of medicine, philosophy, and law address some of the pressing issues which arise over the provision of care for dependent elderly patients. Some of the chapters are concerned with the challenge of…

 • Intimacy and Ageing

  Intimacy and Ageing
  av Torbjoern Bildtgard

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781447326502

  To begin new relationships in later life is increasingly common in large parts of the Western world. This timely book addresses the gap in knowledge about late life repartnering and provides a comprehensive map of the changing landscape of late life…

 • Kostenrechnung und Vergütungsverhandlungen

  Kostenrechnung und Vergütungsverhandlungen
  av Andreas Heiber

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783748603061

 • Les Bougies sur le gâteau

  Les Bougies sur le gâteau
  av Catherine Chatelain, Catherine Chatelain

  Häftad - 2020 - Franska - ISBN: 9782343062099

 • Behandlungspflege 2020/21

  Behandlungspflege 2020/21
  av Ronald Richter

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783748603030

 • Duftgeschichten für Senioren

  Duftgeschichten für Senioren
  av Birgit Ebbert, Steffi Klöpper

  Häftad - 2016 - Tyska - ISBN: 9783834630834

 • Effective Management in Long-term Care Organisations

  Effective Management in Long-term Care Organisations
  av Dr Janet Scott

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9781906052027

  A unique combination of management theory and practice designed for students and new care managers.Effective Management in Long-term Care Organisations is an accessible text that covers relevant theory and practice for students and new care managers…

 • Dignity in Care for Older People

  Dignity in Care for Older People

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9781405183420

  The notion of quality of life has for several decades been well-established in ethical debate about health care and the care of older people. Dignity in Care for Older People highlights the notion of dignity within the care of the elderly, focusing…

 • Social Work Practice with Older People

  Social Work Practice with Older People
  av Rory Lynch

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9781446201831

  Older people are the biggest service user group for social workers and an increasing proportion of the population. In this refreshingly positive and practical textbook, Rory Lynch draws on years of practice and teaching experience to show how to ach…

 • Social Work Practice with Older People

  Social Work Practice with Older People
  av Rory Lynch

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781446201848

  Older people are the biggest service user group for social workers and an increasing proportion of the population. In this refreshingly positive and practical textbook, Rory Lynch draws on years of practice and teaching experience to show how to ach…

 • Professionelles Schmerzassessment Bei Menschen Mit Demenz: Ein Leitfaden Fur Die Pflegepraxis

  Professionelles Schmerzassessment Bei Menschen Mit Demenz: Ein Leitfaden Fur Die Pflegepraxis
  av Markus Munch, Meike Schwermann

  Häftad - 2015 - Tyska - ISBN: 9783170221994

  Dieser handlungsorientierte Leitfaden bietet neben einer theoretischen Einfuhrung in das Thema Hinweise und Hilfen zur Einfuhrung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines professionellen Schmerzassessments fur Menschen mit Demenz. Pflegefachkrafte erh…

 • Leistungskataloge und Vergütungen SGB XI 2018

  Leistungskataloge und Vergütungen SGB XI 2018
  av Andreas Heiber

  Häftad - 2019 - Tyska - ISBN: 9783866307391

 • Es liegt mir auf der Zunge ...

  Es liegt mir auf der Zunge ...
  av Gabriele Helms

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783751953177

  In meiner T tigkeit als Betreuungskraft spielt Kommunikation eine wichtige Rolle. T glich werden viele W rter gewechselt, l sen Emotionen aus und geben viele Informationen preis. In den Gespr chen mit den Senioren zeigt sich, wie sich die Sprache im…

 • Aged Care

  Aged Care
  av Diane Gibson

  Häftad - 1998 - Engelska - ISBN: 9780521559577

  The ageing of the population is a demographic phenomenon, a social problem and a policy issue. The increase in the numbers of aged and in the costs of supporting and caring for them have also brought increases in family care, in deinstitutionalisati…

 • Geriatric Residential Care

  Geriatric Residential Care

  Häftad - 2002 - Engelska - ISBN: 9780805838473

  This book's main goal is to examine the concept of residential care from a psychological perspective. The chapter authors espouse a psychological approach to long-term residential care and an effort is made throughout the text to present a model of…