Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 950 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta

  Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta
  av Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, Iben Ljungmann

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127141452

  Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre personer i särskilda boenden har större behov än tidigare. Många av dem har…

 • Som får ditt hjärta att sjunga : en bok om det vackra, det sköna, det sanna och det roliga på en demensavdelning nära dig

  Som får ditt hjärta att sjunga : en bok om det vackra, det sköna, det sanna och det roliga på en demensavdelning nära dig
  av Jannika Häggström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789163773914

  Vad? En djupt personlig, varm och hoppingivande vardagsskildring från en alldeles vanlig demensavdelning. En samling tankar och erfarenheter av att skapa fungerande möten och kärleksfulla relationer till personer med demenssjukdom. För vem? För alla…

 • Överlevnadsguide för enhetschefer - Edit, en hjälte i ett kommunalt kaos?

  Överlevnadsguide för enhetschefer - Edit, en hjälte i ett kommunalt kaos?
  av Karin Skarin

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172512290

  Enhetschefen Edit har en central roll på Vackerberga äldreboende, men hennes förutsättningar att göra ett kvalitetssäkert jobb och ordna en hållbar arbetsmiljö för sig och sina medarbetare är långt ifrån de bästa. Hon vill naturligtvis klara allt, h…

 • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. SOU 2020:70 : Betänkande från kommittén Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)

  Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. SOU 2020:70 : Betänkande från kommittén Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138251171

  Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ing&a…

 • Biståndshandläggning inom äldreomsorgen - Villkor och dilemman

  Biståndshandläggning inom äldreomsorgen - Villkor och dilemman
  av Anna Dunér

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144127354

  Biståndshandläggare inom äldreomsorgen är kommunalt anställda tjänstemän med uppgift att ta emot, utreda, bedöma och besluta kring ansökningar om hjälp från äldreomsorgen. I sin yrkesutövning möter de äldre personer, ansikte mot ansikte, och fattar…

 • Undersköterskan : äldreomsorgens nyckelspelare

  Undersköterskan : äldreomsorgens nyckelspelare
  av Monica Berglund

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177410379

  Äldreomsorgen står och faller med undersköterskans profession. Men samtidigt som fler äldre ställer nya krav på omsorgen, är det ett bristyrke. För att klara utmaningarna krävs att äldreomsorgen kan attrahera, rekrytera och behålla denna nyckelspela…

 • Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen

  Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen
  av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172059160

  MI har många användningsområden inom äldreomsorgen, inte minst i det praktiska vardagsarbetet. MI engagerar den äldre i lösningen av svårigheterna i sitt eget liv genom att locka fram motivation och resurser. Bokens exempel är hämtade från verkliga…

 • Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre

  Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre
  av Jan Florin, Tyra E. O. Graaf, Arne Sjöberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147106646

  I Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre beskrivs arbetssätt med teamet som nav där dokumentation av vård- och omsorgsplaner har en naturlig plats. Författarna vill även underlätta den vård och omsorg som befinner sig i gråzonen mel…

 • Kulturkrockar i äldreomsorgen

  Kulturkrockar i äldreomsorgen
  av Minna Forsell, Monika Forsman

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411369

  Kulturkrockar i äldreomsorgenBoken Kulturkrockar i äldreomsorgen ger ökad kunskap om värderingar, fördomar, kompetens- och språkfrågor. Den bygger på exempel hämtade från chefer, personal, äldre, anhöriga och läkare, omskrivna till fiktiva frågestäl…

 • Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap

  Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144122076

  Att världens befolkning är i åldrande är känt sedan länge. Att denna ökning av äldre kommer att få konsekvenser för vård och omsorg anses vara självklart. Denna bok har som utgångspunkt att konkretisera några av de teman som ryms inom detta fält. Lä…

 • Äldre- och funktionshindersomsorg

  Äldre- och funktionshindersomsorg
  av Maria Bennich, Lars Zanderin, Ulrika Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112517

  Äldre- och funktionshindersomsorg beskriver fyra olika områden inom äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledarskap och organisation. De olika delarna är integrerade men författarna presenterar de fyra områdena för sig för at…

 • Värdegrund i äldreomsorg

  Värdegrund i äldreomsorg
  av Öie Umb Carlsson, Barbro Wadensten

  Board book - 2014 - Svenska - ISBN: 9789187345067

  Med den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen har personal i äldreomsorgen ett tydligt uppdrag att stödja varje person att leva som han eller hon vill. För att värdegrunden inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att all personal är insatta…

 • Dementia Reconsidered: The Person Comes First

  Dementia Reconsidered: The Person Comes First
  av Tom Kitwood, T. M. Kitwood, Kitwood Tom

  Häftad - 1997 - Engelska - ISBN: 9780335198559

  "For some years now, Tom Kitwood's work on dementia care has stood out as the most important, innovative and creative development in a field that has for too long been neglected. This book is a landmark in dementia care; it brings together, and elab…

 • The Ethics of Caring for Older People

  The Ethics of Caring for Older People
  av British Medical Association

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9781405176279

  This book is the British Medical Association's statement on the ethics related to care of the elderly, written and reviewed by a panel of renowned medical ethicists. As such it is an authoritative and considered reference, written in an accessible,…

 • Katt på äldreboende

  Katt på äldreboende
  av Susanne Gaje

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188523488

  Kan katter hjälpa sjuka eller sköra människor? Det försökte Susanne Gaje ta reda på genom att göra intervjuer på äldreboende som hade katt. Slutintrycket är att katter på äldreboende ger ett mervärde för såväl boende som personal. Förord av Barbro W…

 • Äldrevård och äldreomsorg

  Äldrevård och äldreomsorg
  av Wallis Jansson, Jansson Wallis, Ann-Marie Hedman

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9780273759126

  Äldrevård och äldreomsorg är viktiga kunskapsområden inom sjuksköterskeprogrammet. Att vårda äldre personer ger en unik möjlighet till personlig utveckling och mognad. Den nära kontakten med människor som levt ett långt liv och har ett rikt kapital…

 • Salutogen hemtjänst och hemsjukvård

  Salutogen hemtjänst och hemsjukvård
  av Peter Westlund

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172059191

  Boken Salutogen hemtjänst och hemsjukvård är resultatet av arbetet i tidningen Äldreomsorgs salutogena nätverk för hemtjänst och hemsjukvård. Peter Westlund har i den här boken sammanställt materialet och de samtal som förts kring frågan om hur hemt…

 • Älskade äldreomsorg : ett arbetsmaterial

  Älskade äldreomsorg : ett arbetsmaterial
  av Jan Blomström

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187191213

  "Älskade äldreomsorg - ett arbetsmaterial" är ett studiematerial till boken "Älskade Äldreomsorg - en inspirationsbok för ett värdigt åldrande". Materialet är speciellt framtaget för grupparbeten och studiecirklar ute på lokala arbetsplatser. I häft…

 • Ageing, health and care

  Ageing, health and care
  av Christina R. Victor

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9781847420879

  The ageing of the population has enormous implications for the provision of, and access to, health care. Christina Victor's important textbook provides comprehensive overview of the experiences of older people, chapters on physical health, mental he…

 • Ditt privatliv - min arbetsplats : en kompetensbaserad äldreomsorg

  Ditt privatliv - min arbetsplats : en kompetensbaserad äldreomsorg
  av Bo Eneroth

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789163750212

  "Ditt privatliv Min arbetsplats" ger en levande bild av äldreomsorgsarbetet. Genom konkreta exempel får läsaren en heltäckande bild av alla de olika slags arbetssituationer man som personal måste kunna klara av. Alla de olika privatliv man har som s…

 • Vårdskandaler i perspektiv : debatter om vanvård, övergrepp och andra missförhållanden inom äldreomsorg

  Vårdskandaler i perspektiv : debatter om vanvård, övergrepp och andra missförhållanden inom äldreomsorg
  av Håkan Jönson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789197903943

  Författaren diskuterar problemperspektiv som i olika sammanhang används för att tolka betydelsen av vanvård, övergrepp, och andra missförhålalnden inom äldreomsorg. Analysen bygger på genomgångar av forskning, massmedierapportering, rättsfall och in…

 • Äldreassistent : om människosyn, värdegrund och bemötande

  Äldreassistent : om människosyn, värdegrund och bemötande
  av Charlotte Roos

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789197651196

  Den här boken vänder sig till dig som ska arbeta som äldreassistent. Ordet äldreassistent gillas inte av alla. Därför kommer det kanske att kallas något annat i framtiden.Men det arbete du ska utföra innebär att du kommer att vara i den äldres tjäns…

 • Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark

  Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark
  av Kerstin Kärnekull, Ingela Blomberg, Bengt Ahlqvist, Nathan Large

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789173335614

  I ”Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark” beskrivs äldres boende och villkor i fyra länder: Tyskland, England, Nederländerna och Danmark via demografi och bostadspolitik, regeringsinitiativ och forskning, exempel p…

 • Bygga seniorboende tillsammans : en handbok

  Bygga seniorboende tillsammans : en handbok
  av Ingela Blomberg, Kerstin Kärnekull

  Danskt band - 2013 - Svenska - ISBN: 9789173335607

  ”Bygga seniorboende tillsammans” vänder sig till dem som letar efter ett boende tillsammans, en bogemenskap med egna bostäder och gemensamma utrymmen. Hur börjar man och hur formulerar man sina idéer? Finns det några förebilder? Vilka ka…

 • The Idea Agent

  The Idea Agent
  av Jonas Michanek

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780415824149

  The Idea Agent is a practical idea management handbook, aimed at people who want to take an active role in creative processes across all areas. It combines the creatively wild with the rationally structured techniques for innovation to provide reade…

 • The Privatization of Care

  The Privatization of Care

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781138346024

  Nursing homes are where some of the most vulnerable live and work. In too many homes, the conditions of work make it difficult to make care as good as it can be. For the last eight years an international team from Germany, Sweden, Norway, the UK, th…

 • The Privatization of Care

  The Privatization of Care

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781138346017

  Nursing homes are where some of the most vulnerable live and work. In too many homes, the conditions of work make it difficult to make care as good as it can be. For the last eight years an international team from Germany, Sweden, Norway, the UK, th…

 • Katt på äldreboende.

  Katt på äldreboende.
  av Susanne Gaje

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188523457

  Kan katter hjälpa sjuka eller sköra människor? Det försökte Susanne Gaje ta reda på genom att göra intervjuer på äldreboende som hade katt. Slutintrycket är att katter på äldreboende ger ett mervärde för såväl boende som personal. Förord av Barbro W…

 • Så dödar vi en människa

  Så dödar vi en människa
  av Stefan Gurt

  e-bok - 2012 - Svenska - ISBN: 9789146222057

  Sina sista månader i livet tillbringade Stefan Gurts pappa Sven på ett demensboende i Solna. På kort tid förvandlades han från en rundmagad och lätt förvirrad äldre herre, som kunde föra timslånga samtal om allt från litteratur till fotboll, till en…

 • The Age of Supported Independence

  The Age of Supported Independence
  av Beatrice Hale

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9789048188130

  This book investigates the experiences of older people who remain at home with care. It examines the transition points for the important life changes faced by family members who take on a greater care-giving role.The book draws on demographic analys…

 • Unsere kleine Stadt

  Unsere kleine Stadt
  av Atelier Rauen

  Övrigt - 2014 - Tyska - ISBN: 9783866303645

 • Trink doch einen mit

  Trink doch einen mit
  av Svenja Huth

  Övrigt - 2019 - Tyska - ISBN: 9783748600558

 • The Dependent Elderly

  The Dependent Elderly

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780521061254

  A distinguished team of contributors from the fields of medicine, philosophy and law address some of the issues which arise over the provision of care for dependent elderly patients. Some of the chapters are concerned with the challenge of achieving…

 • The Dependent Elderly

  The Dependent Elderly

  Inbunden - 1992 - Engelska - ISBN: 9780521415316

  A distinguished team of contributors from the fields of medicine, philosophy, and law address some of the pressing issues which arise over the provision of care for dependent elderly patients. Some of the chapters are concerned with the challenge of…

 • Intimacy and Ageing

  Intimacy and Ageing
  av Torbjoern Bildtgard

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781447326502

  To begin new relationships in later life is increasingly common in large parts of the Western world. This timely book addresses the gap in knowledge about late life repartnering and provides a comprehensive map of the changing landscape of late life…

 • Kostenrechnung und Vergütungsverhandlungen

  Kostenrechnung und Vergütungsverhandlungen
  av Andreas Heiber

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783748603061

 • Les Bougies sur le gâteau

  Les Bougies sur le gâteau
  av Catherine Chatelain, Catherine Chatelain

  Häftad - 2020 - Franska - ISBN: 9782343062099

 • Behandlungspflege 2020/21

  Behandlungspflege 2020/21
  av Ronald Richter

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783748603030

 • Effective Management in Long-term Care Organisations

  Effective Management in Long-term Care Organisations
  av Dr Janet Scott

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9781906052027

  A unique combination of management theory and practice designed for students and new care managers.Effective Management in Long-term Care Organisations is an accessible text that covers relevant theory and practice for students and new care managers…

 • Dignity in Care for Older People

  Dignity in Care for Older People

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9781405183420

  The notion of quality of life has for several decades been well-established in ethical debate about health care and the care of older people. Dignity in Care for Older People highlights the notion of dignity within the care of the elderly, focusing…

 • Social Work Practice with Older People

  Social Work Practice with Older People
  av Rory Lynch

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9781446201831

  Older people are the biggest service user group for social workers and an increasing proportion of the population. In this refreshingly positive and practical textbook, Rory Lynch draws on years of practice and teaching experience to show how to ach…

 • Social Work Practice with Older People

  Social Work Practice with Older People
  av Rory Lynch

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781446201848

  Older people are the biggest service user group for social workers and an increasing proportion of the population. In this refreshingly positive and practical textbook, Rory Lynch draws on years of practice and teaching experience to show how to ach…

 • Elder Law

  Elder Law
  av Sue Field

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781760021825

  Elder Law is a book for the legal practitioners, financial advisors, allied health professionals and medical practitioners working with older Australians. It is also a comprehensive and practical book for academics teaching the elder law advisors of…

 • Professionelles Schmerzassessment Bei Menschen Mit Demenz: Ein Leitfaden Fur Die Pflegepraxis

  Professionelles Schmerzassessment Bei Menschen Mit Demenz: Ein Leitfaden Fur Die Pflegepraxis
  av Markus Munch, Meike Schwermann

  Häftad - 2015 - Tyska - ISBN: 9783170221994

  Dieser handlungsorientierte Leitfaden bietet neben einer theoretischen Einfuhrung in das Thema Hinweise und Hilfen zur Einfuhrung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines professionellen Schmerzassessments fur Menschen mit Demenz. Pflegefachkrafte erh…

 • 100 Fragen zur Kommunikation mit Menschen mit Demenz

  100 Fragen zur Kommunikation mit Menschen mit Demenz
  av Katja Pape-Raschen

  Häftad - 2012 - Tyska - ISBN: 9783899937855

 • Leistungskataloge und Vergütungen SGB XI 2018

  Leistungskataloge und Vergütungen SGB XI 2018
  av Andreas Heiber

  Häftad - 2019 - Tyska - ISBN: 9783866307391

 • Services to the Aging and Aged

  Services to the Aging and Aged

  Häftad - 1995 - Engelska - ISBN: 9780815322757

  First published in 1995. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

 • Es liegt mir auf der Zunge ...

  Es liegt mir auf der Zunge ...
  av Gabriele Helms

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783751953177

  In meiner T tigkeit als Betreuungskraft spielt Kommunikation eine wichtige Rolle. T glich werden viele W rter gewechselt, l sen Emotionen aus und geben viele Informationen preis. In den Gespr chen mit den Senioren zeigt sich, wie sich die Sprache im…

 • Aged Care

  Aged Care
  av Diane Gibson

  Häftad - 1998 - Engelska - ISBN: 9780521559577

  The ageing of the population is a demographic phenomenon, a social problem and a policy issue. The increase in the numbers of aged and in the costs of supporting and caring for them have also brought increases in family care, in deinstitutionalisati…

 • Geriatric Residential Care

  Geriatric Residential Care

  Häftad - 2002 - Engelska - ISBN: 9780805838473

  This book's main goal is to examine the concept of residential care from a psychological perspective. The chapter authors espouse a psychological approach to long-term residential care and an effort is made throughout the text to present a model of…

 • Aktivierungsblitz II - Gesprächsimpulse

  Aktivierungsblitz II - Gesprächsimpulse
  av Maria Metzger

  Pocket - 2018 - Tyska - ISBN: 9783866306691

 • The Assisted Living Residence

  The Assisted Living Residence

  Inbunden - 2008 - Engelska - ISBN: 9780801888175

  Assisted living is a vital component of long-term care in the United States. In this volume, care providers, researchers, and decision makers from the private and public sectors examine the intersecting societal forces that are profoundly changing h…

 • Religion in Aging and Health

  Religion in Aging and Health

  Häftad - 1993 - Engelska - ISBN: 9780803954397

  This book brings together key scholars and practitioners from a range of fields in order to advance epidemiological and gerontological research into the role of religion in physical, psychosocial and mental health.Part One addresses such issues as h…