Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 398 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Vetenskapsteori för nybörjare

  Vetenskapsteori för nybörjare
  av Torsten Thurén

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147127788

  Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människa som tar livet på allvar!Om författarnaTorsten Thurén är docent i journ…

 • Introduktion till vetenskapsteorin

  Introduktion till vetenskapsteorin
  av Lars-Göran Johansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172351141

  Boken ger en införing i vetenskapsteori utan att kräva några filosofiska förkunskaper, men knyter an till olika vetenskaper. De gemensamma dragen i olika vetenskaper betonas, men läsaren får samtidigt en bred överblick över olika former av vetenskap…

 • Vetenskap, kunskap och praxis

  Vetenskap, kunskap och praxis
  av Magdalene Thomassen

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789140650702

  Vad är teorigrunden för det praktiska arbetet inom vårdyrken och socialt arbete? Vad betyder "forskningsbaserad praxis"? Vad kännetecknar forskning och vetenskap och vad är förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och andra kunskapsformer som använd…

 • Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper

  Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper
  av Carl Martin Allwood, Martin G. Erikson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144114156

  Vad är vetenskap? Vetenskapen påverkar våra liv på många olika sätt och att förstå vetenskapens förutsättningar och begränsningar är en viktig del av all högre utbildning. Denna bok presenterar olika perspektiv på vetenskap och vetenskapliga förhåll…

 • Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  av Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120218

  Vad kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? Denna bok handlar om vetenskapens centrala principer. Författarna visar att grunden för vetenskapen och synen på dess uppgifter i allt väsentligt är geme…

 • Vetenskapsteori för lärarstudenter -

  Vetenskapsteori för lärarstudenter -
  av Ulf Brinkkjaer, Marianne Høyen

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144134536

  Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera öv…

 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

  Vetenskapsteori och forskningsmetodik
  av Göran Wallén

  Häftad - 1996 - Svenska - ISBN: 9789144366524

  Denna bok är skriven främst med tanke på forskningsförberedande kurser inom olika professionella områden som arkitektur, vård och systemering där vetenskap och praktik möts. För studerande på teoreti…

 • Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  av Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147126972

  Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Denn…

 • Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori

  Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
  av Søren Kjørup

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789144054124

  Människovetenskaperna ger en grundlig och lättillgänglig introduktion till humanioras vetenskapsteori i vid mening.Författaren går igenom humanioras historia och belyser en rad grund-läggande teoretiska frågor, som exempelvis:vilket förhållande råde…

 • Vetenskapsteori : grunder och tillämpning

  Vetenskapsteori : grunder och tillämpning
  av Jesper Andreasson, Thomas Johansson

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144133713

  Vetenskapsteori kan ibland uppfattas som abstrakt och komplicerat. Samtidigt utgör den vetenskapsteoretiska reflektionen en grundförutsättning för akademiskt arbete. Vetenskapsteoretiska frågor aktualiseras i varje forskningsprocess, oavsett om skri…

 • En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik

  En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik
  av Bengt Kristensson Uggla

  Flexband - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144130323

  I en tid då vetenskapen förknippas med de mest storslagna förhoppningar – och samtidigt i grunden ifrågasätts – behöver vi åter ställa de grundläggande frågorna: Vad är kunskap? Vad är vetenskap? Hur går det till när man vetenskapar? Vil…

 • Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  Samhällsvetenskapernas förutsättningar
  av Harald Grimen, Nils Gilje

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789171732606

  Det som först och främst och främst skiljer Gilje och Grimens framställning från andra liknande introduktionsböcker är att de använt sig av en problemorienterad form. Vanligtvis har nämligen liknande arbeten skrivits i en historisk, kronologisk och…

 • Sanning och metod

  Sanning och metod
  av Hans-Georg Gadamer

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789171730572

  ... hermeneutiken blir i Gadamers händer till en allmän kulturfilosofi och en reflexion över människans villkor. Avsnitt av detta arbete har tidigare funnits utgivna på svenska, men nu har litteraturvetaren Arne Melberg översatt ett fylligare urval…

 • Vetenskapsteori för samhällsvetare

  Vetenskapsteori för samhällsvetare
  av Jan Holm Ingemann

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140690012

  Hur kan vi som samhällsvetare förstå och använda begrepp som sant/falskt och rimligt/orimligt i den vetenskapliga praktiken? Hur kan vi exempelvis skilja vetenskapligt producerad kunskap från andra former av kunskap och erfarenhet? Hur tänker man si…

 • Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen

  Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen
  av Kirsten Hyldgaard

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789147084722

  Den pedagogiska forskningen och vetenskapen har genom tiderna kopplats till olika vetenskapstraditioner såsom psykologi, sociologi och på senare år även antropologi. Boken tar därför ställning till och är ett resultat av grundläggande problemställni…

 • The Structure of Scientific Revolutions

  The Structure of Scientific Revolutions
  av Thomas S. Kuhn

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780226458120

  A good book may have the power to change the way we see the world, but a great book actually becomes part of our daily consciousness, pervading our thinking to the point that we take it for granted, and we forget how provocative and challenging its…

 • Reflective Lifeworld Research

  Reflective Lifeworld Research
  av Karin Dahlberg, Helena Dahlberg

  Pocket - 2008 - Engelska - ISBN: 9789144049250

  This book explicates a reflective lifeworld research approach, based on phenomenological philosophy. The emphasis is on the lifeworld, the human intentionality and its capacity for seeing meaning and for reflection. The epistemological ideas present…

 • Tolkning, förståelse, vetande : hermeneutik i teori och praktik

  Tolkning, förståelse, vetande : hermeneutik i teori och praktik
  av Per-Johan Ödman

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144118680

  Några få böcker läses och uppskattas av flera generationer och får epitetet »något av en klassiker«. Tolkning, förståelse, vetande är en sådan. Den utkom första gången 1979 och har lästs och uppskattats av studerande och forskare från de mest skilda…

 • Philosophy of Science: Very Short Introduction

  Philosophy of Science: Very Short Introduction
  av Samir Okasha

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780198745587

  How much faith should we place in what scientists tell us? Is it possible for scientific knowledge to be fully 'objective'? What, really, can be defined as science? In the second edition of this Very Short Introduction, Samir Okasha explores the mai…

 • Skapa vetande : vetenskapsteori från grunden

  Skapa vetande : vetenskapsteori från grunden
  av Bengt Hansson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789144070957

  Detta är en ny typ av vetenskapsteoribok som täcker hela fältet från frågan om framväxten av det grundläggande vetenskapliga förhållningssättet under antiken till dagens aktuella frågor. Genom en bred ansats med många autentiska exempel är den särsk…

 • Hermeneutics: A Very Short Introduction

  Hermeneutics: A Very Short Introduction
  av Jens Zimmermann

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9780199685356

  Hermeneutics is the branch of knowledge that deals with interpretation, a behaviour that is intrinsic to our daily lives. As humans, we decipher the meaning of newspaper articles, books, legal matters, religious texts, political speeches, emails, an…

 • Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp

  Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp
  av Joakim Molander

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789144026909

  Vad är vetenskap? Det vill säga, vad är det som gör att en viss teori eller ett visst sätt att förhålla sig till kunskap kallas för vetenskap? Det är vetenskapsteorins grundläggande frågor och b…

 • Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi

  Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi
  av Dagfinn Föllesdal, Lars Wallöe, Jon Elster

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789172350137

 • Fashionable Nonsense

  Fashionable Nonsense
  av Alan Sokal

  Inbunden - 1999 - Engelska - ISBN: 9780312204075

  In 1996, Alan Sokal published an essay in the hip intellectual magazine "Social Text" parodying the scientific but impenetrable lingo of contemporary theorists. Here, Sokal teams up with Jean Bricmont to expose the abuse of scientific concepts in th…

 • What is This Thing Called Science?

  What is This Thing Called Science?
  av Alan Chalmers

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780335262786

  A brand new edition of an internationally-renowned philosophy of science bestseller.Now well into its fourth decade, What is This Thing Called Science? has become something of a classic the world over, available in 19 languages. Each decade, Alan Ch…

 • Vetenskapliga revolutioners struktur

  Vetenskapliga revolutioners struktur
  av Thomas S. Kuhn

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172351073

  Ingen bok har haft större inflytande på vår förståelse av den vetenskapliga utvecklingen än Thomas S. Kuhns Vetenskapliga revolutioners struktur (1962), men det är också en bok som ändrade vår syn på oss själva, och till exempel gav oss begreppet pa…

 • Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen

  Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen
  av Olof Nyrén, Martin Garwicz, Maria Shoshan, Kerstin Nilsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147114009

  Ett vetenskapligt förhållningssätt tar sin utgångspunkt i nyfikenhet, granskande och ifrågasättande, men ställer också krav på färdigheter, metodkunskaper och förståelse för den vetenskapliga kunskapens natur och begränsningar. Grunderna för ett vet…

 • Formulating Research Problems

  Formulating Research Problems
  av Johan Alvehus

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789144134482

  What constitutes a good research problem? And how do you go about formulating one? Whereas the research problem is one of the key components of an academic thesis, formulating research problems has been surprisingly neglected in the literature on re…

 • Vetenskapsteori för sanningssökare

  Vetenskapsteori för sanningssökare
  av Johannes Persson, Nils-Eric Sahlin

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186061869

  Bertrand Russell har sagt att vår värld styrs av de okunniga och inbilska snarare än de kunniga och eftertänksamma. Det är lättare att sprida villfarelse än att sträva efter sanningen i vardagen såväl som i vetenskapen.Detta är en bok om vetenskap,…

 • Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik

  Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik
  av Lise Justesen, Nanna Mik-Meyer

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789144075464

  Detta är en kort, konkret och teoretiskt ambitiös metodbok för studenter. Boken presenterar fyra vanligt förekommande kvalitativa metoder: intervjuerfokusgrupperdeltagande observationdokumentstudier. I Kvalitativa metoder kompletterar flera pedagogi…

 • Poststructuralism: A Very Short Introduction

  Poststructuralism: A Very Short Introduction
  av Catherine Belsey

  Häftad - 2002 - Engelska - ISBN: 9780192801807

  Poststructuralism changes the way we understand the relations between human beings, their culture, and the world. Following a brief account of the historical relationship between structuralism and poststructuralism, this Very Short Introduction trac…

 • Kort om vetenskapsfilosofi

  Kort om vetenskapsfilosofi
  av Samir Okasha

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789186061111

  Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting? Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt v…

 • Svar på frågan : vad var det postmoderna?

  Svar på frågan : vad var det postmoderna?
  av Fredric Jameson, Anders Burman, Sara Danius, Hans Ruin, Jean-François Lyotard

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789186883362

  För drygt trettio år sedan publicerades Jean-François Lyotards La condition postmoderne, där frågan ställdes om innebörden i arvet från upplysningen. Ska det postmoderna förstås som ett brott med dess rationalitet och universalism, eller som en fort…

 • Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål

  Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål
  av Bettina Stenbock Hult

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144115764

  I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den kritiska dialogen utgör grunden för bildning och demokrati. Ett kritiskt förhållningssätt är också centralt för vetenskapligt a…

 • Från nyfikenhet till systematisk kunskap : kvalitativ forskning i praktiken

  Från nyfikenhet till systematisk kunskap : kvalitativ forskning i praktiken
  av Aksel Tjora

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789144077680

  Med utgångspunkt i verkliga forskningsprojekt inom olika ämnesområden introducerar och diskuterar denna bok kvalitativa forskningsmetoder, deras särart och användning. Olika tekniker för datagenerering som t.ex. observation, intervjuer, dokumentstud…

 • Word and Object

  Word and Object
  av Willard Van Orman Quine

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780262518314

  A new edition of Quine's most important work.Willard Van Orman Quine begins this influential work by declaring, "Language is a social art. In acquiring it we have to depend entirely on intersubjectively available cues as to what to say and when." As…

 • Mot metodtvånget : utkast till en anarkistisk vetenskapsteori

  Mot metodtvånget : utkast till en anarkistisk vetenskapsteori
  av Paul K. Feyerabend

  Häftad - 2000 - Svenska - ISBN: 9789179241179

  Paul Feyerabend är 1900-talets mest originelle och kontroversielle vetenskapsteoretiker. Den amerikanske filosofen Richard Rorty har kallat Feyerabend "filosofins Norman Mailer -- briljant, modig, äventyrlig, originell och egensinnig." I denna bok f…

 • The Rule of Metaphor

  The Rule of Metaphor
  av Paul Ricoeur

  Häftad - 2003 - Engelska - ISBN: 9780415312806

  Paul Ricoeur is widely regarded as one of the most distinguished philosophers of our time. In The Rule of Metaphor he seeks 'to show how language can extend itself to its very limits, forever discovering new resonances within itself'. Recognizing th…

 • Den sociala världens fenomenologi

  Den sociala världens fenomenologi
  av Alfred Schütz

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789171730824

  Alfred Schütz (1899?1959) räknas som grundläggaren av den fenomenologiskariktningen i modern samhällsvetenskap. I denna antologi har ett antal centralatexter i hans författarskap samlats. Urvalet består av dels samhällsfilosofiskaoch vetenskapsfilos…

 • Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv

  Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv
  av Carola Skott

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789144033365

  Människan framställer världen och sig själv i de berättelser hon skapar tillsammans med andra. Narrativ forskning undersöker berättandets villkor och berättelsens struktur och innehåll. Syftet med denna bok är att ge en djupare förståelse för berätt…

 • Hur låter åskan : förstudium till en vetenskapsteori

  Hur låter åskan : förstudium till en vetenskapsteori
  av Johan Asplund

  Kartonnage - 2004 - Svenska - ISBN: 9789173744096

  Förra året utkom överraskande två nya böcker av Johan Asplund: ”Genom huvudet” och ”Avhandlingens språkdräkt”. Då hade han under tio år avstått från att publicera sig, men alls inte slutat att skriva. Nu kommer ännu en ny bok…

 • Philosophy of Language

  Philosophy of Language
  av Chris Daly

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781441180513

  Philosophy of Language is an accessible yet detailed introduction to the major issues and thinkers in the subject.Thematically structured, Philosophy of Language introduces the work of leading thinkers whohave contributed to the discipline, includin…

 • Philosophy of Language

  Philosophy of Language
  av Chris Daly

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9781441173508

  Philosophy ofLanguageprovides students with an accessible yet detailed introduction to the majorissues and thinkers in the subject. Ideal for use on undergraduate courses, butalso of value for postgraduate students, the structure and content of this…

 • Den skapande läsaren : hermaneutik och tolkningskompetens

  Den skapande läsaren : hermaneutik och tolkningskompetens
  av Björn Vikström

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789144038469

  Vad händer när vi läser en text? Varför kan samma text tolkas på så många olika sätt – men ändå inte hur som helst? I den här boken vill författaren ge en helhetsbild av texttolkningsproblematiken. Tolkningen beskrivs som en ”hermeneutis…

 • Förnuftet i vetenskapens tidsålder

  Förnuftet i vetenskapens tidsålder
  av H-G Gadamer

  Pocket - 1989 - Svenska - ISBN: 9789186320409

  Hans-Georg Gadamer är utan tvekan en av seklets stora filosofer. Man kan hitta texter av honom i några antologier, men Daidalos utgåva av Förnuftet i vetenskapens tidsålder är den första boken av honom jag sett på svenska. Den är en förträfflig intr…

 • Science as Social Knowledge

  Science as Social Knowledge
  av Helen E. Longino

  Häftad - 1990 - Engelska - ISBN: 9780691020518

  Conventional wisdom has it that the sciences, properly pursued, constitute a pure, value-free method of obtaining knowledge about the natural world. In light of the social and normative dimensions of many scientific debates, Helen Longino finds that…

 • Naturalistic Inquiry

  Naturalistic Inquiry
  av Dr. Yvonna S. Lincoln

  Inbunden - 1985 - Engelska - ISBN: 9780803924314

  Social scientists with an interest in theory and research, particularly those involved in educational research, sociologists whose interest are sociology of science, organizational theory, research and methodology (both quantitative and qualitative)…

 • Icarus Fallen

  Icarus Fallen
  av Chantal Delsol

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9781935191698

  With style and lucidity, Delsol likens contemporary Western man to the mythical figure Icarus, fallen back to earth after trying to reach the sun, alive but badly shaken and confused. During the twentieth century, Delsol argues, man flew too closely…

 • Vetenskapsfilosofi - En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan

  Vetenskapsfilosofi - En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan
  av Bengt Molander

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789172350410

  Vetenskapsfilosofin är kritisk, den försöker dra fram tysta förutsättningar och antaganden i ljuset. Därför är denna bok, med dess kritiska granskning av begreppet vetenskap och våra föreställningar om vetenskap, ett bra komplement till den ”v…

 • Criticism and the Growth of Knowledge: Volume 4

  Criticism and the Growth of Knowledge: Volume 4

  Häftad - 1970 - Engelska - ISBN: 9780521096232

  Two books have been particularly influential in contemporary philosophy of science: Karl R. Popper’s Logic of Scientific Discovery, and Thomas S. Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions. Both agree upon the importance of revolutions i…

 • Cultural Boundaries of Science

  Cultural Boundaries of Science
  av Thomas F. Gieryn

  Häftad - 1999 - Engelska - ISBN: 9780226292625

  Why is science so credible? Usual answers centre on scientists' objective methods or their powerful instruments. This text argues that a better explanation for the cultural authority of science lies downstream, when scientific claims leave laborator…