Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Dd - Kunskapsteori och vetenskapsteori

Din sökning gav 4305 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Vetenskapsteori för nybörjare

  Vetenskapsteori för nybörjare
  av Torsten Thurén

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147127788

  Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människa som tar livet på allvar!Om författarnaTorsten Thurén är docent i journ…

 • Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning

  Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  av Runa Patel, Bo Davidson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144126050

  Denna introduktionsbok i forskningsmetodik beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur man planerar, genomför och rapporterar en mindre undersökning. Oavsett om man gör en utredning, bedriver ett forsknings- eller utredningsarbete eller genomför et…

 • Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde

  Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde
  av Jonna Bornemark

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188659170

  Filosofen Jonna Bornemark fortsätter och fördjupar efter sitt populära Sommarprogram: En kritik av mätbarhetens tidsålder.Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi löser våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Våra mantran ekar i…

 • Handbok i kvalitativa metoder

  Handbok i kvalitativa metoder
  av Göran Ahrne, Svensson (red.)

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147112241

  I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder.Läs merBoken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda si…

 • En första bok om kvantitativa metoder - för psykologi och andra beteendevetenskaper

  En första bok om kvantitativa metoder - för psykologi och andra beteendevetenskaper
  av Gunne Grankvist

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144128672

  Kvantitativ forskning inom psykologi och andra beteendevetenskaper är inspirerad av ett naturvetenskapligt sätt att förstå världen. Mätningar och insamling av sifferdata sker genom att frågor eller påståenden presenteras tillsammans med svarsalterna…

 • Den kvalitativa forskningsintervjun

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  av Steinar Kvale, Svend Brinkmann

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789144101675

  Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns t…

 • Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper

  Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper
  av Carl Martin Allwood, Martin G. Erikson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144114156

  Vad är vetenskap? Vetenskapen påverkar våra liv på många olika sätt och att förstå vetenskapens förutsättningar och begränsningar är en viktig del av all högre utbildning. Denna bok presenterar olika perspektiv på vetenskap och vetenskapliga förhåll…

 • Handbok i kvalitativ analys

  Handbok i kvalitativ analys
  av Andreas Fejes

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129706

  Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får d…

 • Reflektionshandboken

  Reflektionshandboken
  av Kristin Bie

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789140666352

  Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken. Reflektionshandboken är en hjälp för lärandeorien…

 • Larmrapporten : att skilja vetenskap från trams

  Larmrapporten : att skilja vetenskap från trams
  av Emma Frans

  Pocket - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188659637

  »Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver därför ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden.« Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av »alternati…

 • Introduktion till vetenskapsteorin

  Introduktion till vetenskapsteorin
  av Lars-Göran Johansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172351141

  Boken ger en införing i vetenskapsteori utan att kräva några filosofiska förkunskaper, men knyter an till olika vetenskaper. De gemensamma dragen i olika vetenskaper betonas, men läsaren får samtidigt en bred överblick över olika former av vetenskap…

 • Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  av Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147126972

  Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Denn…

 • Vetenskapsteori för lärarstudenter -

  Vetenskapsteori för lärarstudenter -
  av Ulf Brinkkjaer, Marianne Høyen

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144134536

  Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera öv…

 • Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender

  Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender
  av Åsa Wikforss

  Pocket - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188589682

  Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsr…

 • Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender

  Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender
  av Åsa Wikforss

  Pocket - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188589309

  Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsr…

 • Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur

  Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur
  av Marcus Agnafors, Magnus Levinsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151102269

  Det här är ingen vanlig uppsatshandbok. ATT TÄNKA UPPSATS stannar inte vid en genomgång av uppsatsens olika delar, utan ger läsaren en förståelse för kärnan i det vetenskapliga skrivandet och tänkandet. Med kunskap om det vetenskapliga arbetets grun…

 • Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik

  Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik
  av Pia Mattsson, Anders Örtenblad

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789144053554

  Denna lilla bok ger en konkret, kortfattad och lättillgänglig introduktion till rapportskrivning och uppsatsarbete. Författarna har byggt sin framställning på frågor de fått från studenter under många års undervisning. I boken diskuterasskillnader m…

 • Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  av Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120218

  Vad kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? Denna bok handlar om vetenskapens centrala principer. Författarna visar att grunden för vetenskapen och synen på dess uppgifter i allt väsentligt är geme…

 • Forskningsmetoder för lärarstudenter

  Forskningsmetoder för lärarstudenter
  av Line Christoffersen, Asbjörn Johannessen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144101613

  Detta är en introduktion till forskningsmetoder. Boken presenterar allt från kvalitativ till kvantitativ forskningsdesign och är skriven på ett lättillgängligt sätt. Den är en idérik grundbok och kräver inga speciella förkunskaper om forskningsmetod…

 • Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning

  Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning
  av Jens Rennstam, David Wästerfors

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144094601

  Finns det ett enkelt sätt att analysera intervjuer, observationer och dokument? Svaret är nej. Analysarbete är notoriskt mångbottnat och det finns sannerligen mer än ett sätt. Men den här boken visar hur arbetet kan bli smidigare. Författarna hävdar…

 • Vad är vetenskap egentligen?

  Vad är vetenskap egentligen?
  av Alan Chalmers

  Kartonnage - 2003 - Svenska - ISBN: 9789157804259

  Nyare teorier inom vetenskapsfilosofin har rubbat den etablerade uppfattningen att vetenskapliga teorier kan rättfärdigas med att de härletts ur observationer och experiment. Utvecklingen har visat att denna syn på vetenskapen ofta är felaktig, ändå…

 • Metodologi ? för studier i, om och med förskolan

  Metodologi ? för studier i, om och med förskolan

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151103167

  Hur kan metod och teori kombineras? Vad är problemet i en problemformulering? Bör man hålla sig till en teori eller använda sig av flera olika teorier i en studie? Varför finns det inget resultat i en studie innan en analys genomförts?  Att gen…

 • Kritiskt tänkande - i teori och praktik

  Kritiskt tänkande - i teori och praktik

  Flexband - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144113333

  Kritiskt tänkande – i teori och praktik förtydligar och problematiserar den slentrianmässiga uppmaningen till kritiskt tänkande och introducerar läsaren för tre kritiska förhållningssätt till information: det analytiska, det vetenskapliga och…

 • Vetenskap, kunskap och praxis

  Vetenskap, kunskap och praxis
  av Magdalene Thomassen

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789140650702

  Vad är teorigrunden för det praktiska arbetet inom vårdyrken och socialt arbete? Vad betyder "forskningsbaserad praxis"? Vad kännetecknar forskning och vetenskap och vad är förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och andra kunskapsformer som använd…

 • Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik

  Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik
  av Lise Justesen, Nanna Mik-Meyer

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789144075464

  Detta är en kort, konkret och teoretiskt ambitiös metodbok för studenter. Boken presenterar fyra vanligt förekommande kvalitativa metoder: intervjuerfokusgrupperdeltagande observationdokumentstudier. I Kvalitativa metoder kompletterar flera pedagogi…

 • Världen som vilja och föreställning

  Världen som vilja och föreställning
  av Arthur Schopenhauer, Karl Karlander

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789173272568

  Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosof…

 • Att vara opponent

  Att vara opponent
  av Jan Trost

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144095066

  Opposition är det sista steget i uppsatsskrivandet. Trots att det är ett viktigt moment i uppsatsprocessen behandlas oppositionen inte sällan översiktligt i skrivhandböcker och annan metodlitteratur. I denna bok beskrivs på ett enkelt och handfast s…

 • Västerlandets filosofi

  Västerlandets filosofi
  av Anthony Kenny

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789172350700

 • Vad är praktisk kunskap?

  Vad är praktisk kunskap?

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789186069049

  Antologin beskriver och fördjupar forskningsfältet praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande och utbildning. Medverkande är lärare, forskare och magisterstudenter vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Perspektiven i…

 • Knowledge: A Very Short Introduction

  Knowledge: A Very Short Introduction
  av Jennifer Nagel

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780199661268

  What is knowledge? How does it differ from mere belief? Do you need to be able to justify a claim in order to count as knowing it? How can we know that the outer world is real and not a dream?Questions like these are ancient ones, and the branch of…

 • Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar

  Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar
  av Henna Hasson, Ulrica von Thiele Schwarz

  Flexband - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127818187

  Idag förväntas alla använda evidensbaserade metoder. Men det är inte så lätt i praktiken och därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Fungerar de kanske till och med bättre? Författarna rede…

 • Diskursanalys som teori och metod

  Diskursanalys som teori och metod
  av Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips

  Häftad - 2000 - Svenska - ISBN: 9789144013022

  Diskursbegreppet har varit på modet i mer än tio år men innebörden är ofta oklar. En vanlig förklaring på begreppet är att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå värld…

 • Introduktion till kritiska åldersstudier

  Introduktion till kritiska åldersstudier

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144120942

  Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men kommunikationen mellan dessa fält har varit bristfällig, och ålder som begrepp har därför inte blivit tillräckligt problematiserat och teoretiserat.…

 • Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  Samhällsvetenskapernas förutsättningar
  av Harald Grimen, Nils Gilje

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789171732606

  »Det som först och främst och främst skiljer Gilje och Grimens framställning från andra liknande introduktionsböcker är att de använt sig av en problemorienterad form. Vanligtvis har nämligen liknande arbeten skrivits i en historisk, kronologisk och…

 • Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod

  Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
  av Mats Alvesson, Kaj Sköldberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144111131

  När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. En engelsk översättning,…

 • Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori

  Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
  av Søren Kjørup

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789144054124

  Människovetenskaperna ger en grundlig och lättillgänglig introduktion till humanioras vetenskapsteori i vid mening.Författaren går igenom humanioras historia och belyser en rad grund-läggande teoretiska frågor, som exempelvis:vilket förhållande råde…

 • Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender

  Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender
  av Åsa Wikforss

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188589668

  Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsresistens fr…

 • En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik

  En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik
  av Bengt Kristensson Uggla

  Flexband - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144130323

  I en tid då vetenskapen förknippas med de mest storslagna förhoppningar – och samtidigt i grunden ifrågasätts – behöver vi åter ställa de grundläggande frågorna: Vad är kunskap? Vad är vetenskap? Hur går det till när man vetenskapar? Vil…

 • Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

  Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård
  av Trisha Greenhalgh

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789144072715

  Oavsett professionstillhörighet eller akademisk nivå utgör denna bok en ständigt användbar följeslagare för alla studerande och redan yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. På ett heltäckande och pedagogiskt sätt förklarar författaren grunden fö…

 • Experimentell metodik för beteendevetare -

  Experimentell metodik för beteendevetare -
  av Anders Kjellberg, Patrik Sörqvist

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144140063

  Experimentet är den vetenskapliga metod som ger oss de bästa förutsättningarna att ta reda på orsaker till varför saker och ting händer. Alla vetenskapliga undersökningar har svagheter, så även de som är baserade på experiment. Skillnaden är att exp…

 • Vetenskapsteori : grunder och tillämpning

  Vetenskapsteori : grunder och tillämpning
  av Jesper Andreasson, Thomas Johansson

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144133713

  Vetenskapsteori kan ibland uppfattas som abstrakt och komplicerat. Samtidigt utgör den vetenskapsteoretiska reflektionen en grundförutsättning för akademiskt arbete. Vetenskapsteoretiska frågor aktualiseras i varje forskningsprocess, oavsett om skri…

 • Narrativ teori och metod : med livsberätteslen i fokus

  Narrativ teori och metod : med livsberätteslen i fokus
  av Anna Johansson

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789144035000

  Under de senaste årtiondena har vi kunnat se framväxten av ett tvärdisciplinärt forskningsfält som benämns narrativa studier eller berättelseforskning. Vad innebär det egentligen att kunskap är narrativ? Vad är en berättelse? Hur utför man en narrat…

 • Kvalitativ forskning från start till mål

  Kvalitativ forskning från start till mål
  av Robert K Yin

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144078304

  Kvalitativ metod är ett begrepp som rymmer en mosaik av metoder för kvalitativ forskning. Den här boken är en praktisk vägledning för alla som planerar för eller arbetar med en kvalitativ studie. Boken presenterar metoder för att bedriva kvalitativ…

 • What is this thing called Knowledge?

  What is this thing called Knowledge?
  av Duncan Pritchard

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781138225800

  What is knowledge? Where does it come from? What kinds of knowledge are there? Can we know anything at all? What is the practical relevance of learning about epistemology?This lucid and engaging introduction grapples with these central questions in…

 • What is this thing called Knowledge?

  What is this thing called Knowledge?
  av Duncan Pritchard

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781138225794

  What is knowledge? Where does it come from? What kinds of knowledge are there? Can we know anything at all? What is the practical relevance of learning about epistemology?This lucid and engaging introduction grapples with these central questions in…

 • Storytelling with Data

  Storytelling with Data
  av Cole Nussbaumer Knaflic

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781119002253

  Don't simply show your data tell a story with it! Storytelling with Data teaches you the fundamentals of data visualization and how to communicate effectively with data. You'll discover the power of storytelling and the way to make data a pivotal po…

 • Vetenskaplig metod

  Vetenskaplig metod
  av Rolf Ejvegård

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789144054742

  Denna grundläggande handledning i författandet av vetenskapliga examensarbeten, uppsatser och rapporter föreligger nu i en fjärde omarbetad version.Boken presenterar vanligt förekommande vetenskapliga forskningsmetoder och tekniker. Författaren redo…

 • Problemformulering

  Problemformulering
  av Johan Alvehus

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144119281

  Vad är egentligen ett forskningsproblem? Och hur formulerar man ett sådant? Trots att problemformuleringen är en av de mest centrala delarna av en uppsats, så ägnas den förhållandevis liten uppmärksamhet i metodlitteraturen. I den här boken presente…

 • Hermeneutik som metod : en historisk introduktion

  Hermeneutik som metod : en historisk introduktion
  av Nils Gilje

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789171735942

  Hermeneutik handlar om tolkning. Hermeneutiska frågor börjar med en upplevelse av att vi inte förstår eller kanske missförstår. Om allt vore klart och begripligt skulle det inte finnas något behov av hermeneutik. Det hermeneutiska tolkningsarbetet s…

 • Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier

  Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier
  av Ylva Backman, Teodor Gardelli, Viktor Gardelli, Anders Persson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789144074702

  I princip alla vetenskapliga studier vid universitet och högskola kräver kunskaper och färdigheter inom kritiskt tänkande, etik, kunskapsteori, vetenskapsteori, metodteori och vetenskapligt skrivande. Denna bok ger en introduktion till dessa områden…

 • Introduktion till forskningsmetodik

  Introduktion till forskningsmetodik

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144110622

  Boken ger både studenter och nyblivna forskare de redskap som behövs för att skapa goda forskningsvanor och för att undvika olika fallgropar. Författaren tar upp en rad forskningsteman, allt från val av undersökningstema, problemformulering, littera…

 • Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp

  Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp
  av Joakim Molander

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789144026909

  Vad är vetenskap? Det vill säga, vad är det som gör att en viss teori eller ett visst sätt att förhålla sig till kunskap kallas för vetenskap? Det är vetenskapsteorins grundläggande frågor och b…