Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vk - Odontologi

Din sökning gav 700 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Handbok för tandsköterskor : instrument, material och rutiner

  Handbok för tandsköterskor : instrument, material och rutiner
  av Christina Clasén Wibring

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410713

  Handbok för tandsköterskor – instrument, material och rutiner vänder sig till dig som blivande och yrkesverksam tandsköterska. Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutine…

 • Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner

  Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
  av Mikael Zimmerman, Klas Sjöberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410553

  Denna bok ger såväl bakgrundskunskaper som praktiska kunskaper om mikroorganismer, smittskydd, hygienrutiner och smittreningsprocesser. Här beskrivs också korrekt hantering av medicinska och kirurgiska instrument. Boken avslutas med en Snabbguide, e…

 • Endodonti

  Endodonti
  av Fredrik Frisk, Thomas Kvist

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188099235

  Endodontisk behandling har en betydande potential i att rädda tänder från att extraheras. Genom att välja lämpliga metoder och vara noggrann vid instrumentering och rotfyllning kan tanden behållas över lång tid och vara symtomfri – utan kvarst…

 • Karies : sjukdom och hål

  Karies : sjukdom och hål
  av Bengt Olof Hansson, Dan Ericson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411680

  HÅL I TÄNDERNA HAR DE FLESTA EN UPPFATTNING OM VAD DET ÄR, MEN VAD BETYDER KARIES SOM SJUKDOM?När en kariesskada upptäcks hos en patient har kariessjuk-domen, den biokemiska processen, pågått under lång tid. Vad ska man behandla, kariesskadan eller…

 • Din hälsa sitter i munnen : 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv

  Din hälsa sitter i munnen : 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv
  av Björn Klinge, Pamela Andersson

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198534726

  Munnen och vår hälsa hänger ihop mycket mer än man tidigare trott. En knappt märkbar inflammation kan till exempel skada hjärtat. Här får vi de senaste rönen om munhälsa och dess koppling till olika sjukdomar. Om vi lär oss sköta våra tänder rätt ka…

 • Odontologisk radiologi

  Odontologisk radiologi

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188099921

  Odontologisk radiologi Odontologisk radiologi utgör en grundpelare för diagnostik och behandling inom tandvården. Samtidigt innefattar röntgenundersökningen både nytta och risker. Detta ställer höga krav på kunskap om såväl grundläggande röntgenfysi…

 • Parodontit : en introduktion

  Parodontit : en introduktion
  av Anders Gustafsson, Björn Klinge

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411857

  Parodontala infektioner brukar betraktas som världens vanligaste infektioner och drabbar främst den vuxna befolkningen. I boken beskrivs sjukdomarnas uppkomst, utveckling, förekomst, profylax och behandling. Boken Parodontit tar även upp sambandet m…

 • Handbok i akuttandvård

  Handbok i akuttandvård
  av Anna Jinghede, Gunilla Johnson

  Board book - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188099914

  Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. Boken inleds med ett schema med konsultationsorsaker och förslag på diagnoser. Därefter redovisas de akuta tillstånden efter mönstret diagnostik, differentialdi…

 • Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård

  Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård
  av Karin Sjögren, Claes Virdeborn

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177412212

  Vägen till munhälsa går via ett kommunikativt förhållningssätt där man skapar goda relationer med sina patienter och därigenom hjälper dem att ta eget ansvar för sin hälsa. Med många konkreta exempel får läsaren av den här boken ta del av nyckelfakt…

 • Lokalanestesi och smärta

  Lokalanestesi och smärta
  av Annika Rosén, Fredrik Jarnbring

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789144048208

  Denna bok ger ökad kunskap om olika smärttillstånd och om de fysiologiska mekanismer som styr hur smärta upplevs samt om vikten av att alltid försöka blockera smärta.Handgripliga instruktioner om hur lokalanestesi administreras i munhålan ges både i…

 • Pedodonti

  Pedodonti
  av Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411956

  Barn- och ungdomstandvård omfattar en lång period från spädbarn till ung vuxen ålder och innefattar det primära bettet, växelbettet och det unga permanenta bettet. Förutsättningarna för att behandla ett barn förändras i takt med barnets utveckling.…

 • Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik

  Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik
  av Pia Skott, Inger Wårdh, Ulrika Lindmark, Inger Stenberg

  Board book - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177410782

  Gerodonti ger kunskap om både det friska åldrandet och de vanligaste sjukdomarna hos äldre personer samt deras påverkan på den orala hälsan. Vikten av förebyggande vård liksom kopplingen mellan god munhälsa och god livskvalitet betonas. Teori v…

 • MI Motiverande samtal i tandvården

  MI Motiverande samtal i tandvården
  av Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188099839

  Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Metoden är evidensbaserad och används på hela livsstilsområdet samt rekommenderas i Soci…

 • Handbok för tandläkare : en grundläggande orientering för din kliniska vardag

  Handbok för tandläkare : en grundläggande orientering för din kliniska vardag
  av Arthur Artlock, Mira Florin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151948676

  Handbok för tandläkare. En grundläggande orientering för din kliniska vardag är ett stöd för tandläkaren såväl vid de vanligaste behandlingarna som i mer ovanliga situationer inom allmäntandvården.Boken tar bland annat upp arbetsgångar, information…

 • Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling

  Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling
  av Tony Axell

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789188099464

  Infektion, sår eller förstadium till cancer?Förändringar i munslemhinnan omfattar ett stort antal diagnoser som kan uppträda i många olika varianter. Boken Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom – Klinisk diagnostik och behandling inleds med en g…

 • Ortodonti varför, när, hur? : Modern odontologi

  Ortodonti varför, när, hur? : Modern odontologi
  av Bengt Mohlin, Marie Follin, Catharina Hagberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177410188

  Vilken betydelse har en bettavvikelse för oral hälsa, funktion och psykosocialt välbefinnande?Boken Ortodonti beskriver bettets utveckling och i vilken utsträckning vi kan styra den, vad vi vet om samspelet mellan funktion och bettutveckling och hur…

 • Askungen

  Askungen
  av Alexander Jansson, Sofia Jensfeldt

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188613110

  Askungen drömmer om äventyr och glädje. Bort från sin faster och sina kusiner som är hemska att bo med. En dag bjuder Prinsessan in hela riket till bal, men Askungen måste stanna hemma och göra sina sysslor. Dagen efter undrar alla vem den dansande…

 • Oral medicin i teori och praktik

  Oral medicin i teori och praktik
  av Ulf Mattsson, Kerstin Bäckman

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188099860

  Många av de slemhinneförändringar man som allmänpraktiker finner på sina patienter kan omhändertas i allmäntandvård, under förutsättning att handläggningen i den diagnostiska processen är korrekt och rationell. Det är också viktigt att veta när en p…

 • Estetisk tandvård : grundbok för allmäntandläkaren

  Estetisk tandvård : grundbok för allmäntandläkaren
  av Cecilia Eichenholz Ömo, Hilda Zollitsch

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411048

  Estetisk tandvård är en grundbok som vänder sig till tandläkare och tandläkarstudenter med intresse för estetisk tandvård. Förutom ämnen som den viktiga kommunikationen med patienten tar boken upp bland annat fotografering, färglära och smile design…

 • Kost, måltid och munhälsa

  Kost, måltid och munhälsa
  av Kerstin Skagert, Annika Löf, Ingela Sellin Marklund

  Flexband - 2015 - Svenska - ISBN: 9789152324325

  Kost, måltid och munhälsa ger eleven fördjupade kunskaper och bygger vidare på Vård- och omsorgsprogrammets grundläggande kurser. Vård- och omsorgspersonal möter ofta människor som har problem med ät- och sväljsvårigheter, nedsatt munhälsa eller ett…

 • Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer

  Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer
  av Christel Larsson, Jan Ekenbäck, Martin Schittek Janda, Nikos Mattheos

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177411543

  Ett mycket stort antal patienter har i dag implantat; numera ersätts allt från enstaka tandförluster till större tand- och vävnadsförluster. Området är komplext och när det uppstår komplikationer i samband med implantat måste många aspekter vägas in…

 • Kulturella skillnader i tandvården : för dig som möter patienter

  Kulturella skillnader i tandvården : för dig som möter patienter
  av Anna Melle, Katarina Reidal

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410720

  Att ge god tandvård på lika villkor till hela befolkningen är lagstadgat och ska prägla all klinisk verksamhet. Men hur kan tandvårdspersonal tänka och agera när kulturer krockar i stället för att mötas och tandvården riskerar att bli lidande? …

 • Dental Caries

  Dental Caries

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781118935828

  First published in 2003, Dental Caries: The Disease and its Clinical Management has become the leading resource on cariology. In this highly-anticipated new edition, the editors maintain the same focus on high-level coverage of the disease aetiology…

 • A textbook of fixed prosthodontics : the scandinavian approach

  A textbook of fixed prosthodontics : the scandinavian approach
  av Krister Nilner, Stig Karlsson, Björn L. Dahl

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9789172057968

  Fastsittande protetik i olika former används i allt större utsträckning. Patienternas önskemål om funktionellt och estetiskt tilltalande tänder gör att nya material och metoder ständigt utvecklas och kraven på kunskap hos den behandlande tandläkaren…

 • Sockerförsöket : kariesexperiment 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnes

  Sockerförsöket : kariesexperiment 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnes
  av Elin Bommenel

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789179241995

  År 1942 hade 99,99 procent av Sveriges värnpliktiga karies. Den 1938 införda folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut svenska folkets illa anfrätta tänder.Mot den bakgrunden fick Medicinalstyrelsen i uppdrag av regeringen att kl…

 • Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare

  Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare
  av Thérèse Werner

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789174346978

  Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning &ndash…

 • Tänder

  Tänder
  av Bengt-Erik Engholm

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127154285

  Arkeologerna har hittat nio tusen år gamla tänder med borrhål! Undrar om världens första tandläkare använde bedövning, och hur den första tandborsten såg ut? Vi ­tuggar och biter med tänderna, och om vi är arga visar vi dem. Men sniglar har väl inte…

 • Internet är trasigt : Silicon Valley och Demokratins kris

  Internet är trasigt : Silicon Valley och Demokratins kris
  av Martin Gelin, Karin Pettersson

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127158856

  "En rasande dokumentation av demokratins kris och nätets roll i den. En stridsskrift med strålkastarljuset på Silicon Valley." Aftonbladet "Tveklöst den viktigaste bok som har skrivits om internet på svenska." SvDSilicon Valleys drömmande visionärer…

 • Cure Tooth Decay

  Cure Tooth Decay
  av Ramiel Nagel

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780982021323

 • Functional Occlusion

  Functional Occlusion
  av Peter E. Dawson

  Inbunden - 2006 - Engelska - ISBN: 9780323033718

  This book uses an interdisciplinary approach to explain the origin of and possible solutions to many different occlusal problems. Dr. Peter E. Dawson guides the reader along the way providing balanced explanations of theory and technique. He also de…

 • Smile

  Smile
  av Raina Telgemeier

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780545132060

  Raina just wanted to be a normal girl, but one night after Girl Scouts she trips and falls severely injuring her two front teeth. What follows is a long and frustrating journey with on-again, off-again braces, surgery, embarrassing headgear and even…

 • Dental Materials

  Dental Materials
  av John M. Powers

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780323316378

  Get an in-depth understanding of the dental materials and tasks that dental professionals encounter every day with Dental Materials: Foundations and Applications, 11th Edition. Trusted for nearly 40 years, Powers and Wataha's text walks readers thro…

 • Holistic Dental Care

  Holistic Dental Care
  av Nadine Artemis

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781583947203

  A comprehensive guide to natural, do-it-yourself oral care, Holistic Dental Care introduces simple, at-home dental procedures that anyone can do. Highlighted with fifty-three full-color photos and illustrations, this book offers dental self-care str…

 • Basic Guide to Dental Instruments

  Basic Guide to Dental Instruments
  av Carmen Scheller-Sheridan

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9781444335323

  Basic Guide to Dental Instruments provides a working inventory of dental instrumentation in common use in dental surgeries. A clear photograph of each instrument is included, and described according to name, usage, any relevant features and varietie…

 • Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist

  Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist
  av Jill Gehrig

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781496384027

  Comprehensive and easy-to-understand, Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist, 5th Edition equips dental hygiene students with up-to-date, evidence-based coverage of periodontal anatomy, the periodontal disease process, and classificat…

 • Far och flyg

  Far och flyg
  av Sara Berg, Karin Frimodig

  6-9 år Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188613196

  Noomi tycker om att spela basket. Men det går ju inte om bollen är på skolans tak. Hur ska hon få ner den? Tänk om hon kunde flyga! Det här är andra boken om Noomi. Den första heter Hokus pokus: Häxa i läxa. Denna bok ingår i Olikas serie med lättlä…

 • Endodontics

  Endodontics
  av Mahmoud Torabinejad

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9781455754106

  ENDODONTICS: PRINCIPLES AND PRACTICE, 4th Edition is an essential scientific and clinical building block for understanding the etiology and treatment of teeth with pulpal and periapical diseases. You'll easily understand and learn procedures through…

 • Basic Guide to Dental Materials

  Basic Guide to Dental Materials
  av Carmen Scheller-Sheridan

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9781405167468

  The 'Basic Guide to Dental Materials' is the essential guide to dental materials for all members of the dental team. Information is provided in a clear and concise manner, breaking the topic of dental materials down to the core basics.

 • Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set

  Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9780470672488

  Now in its sixth edition, Clinical Periodontology and Implant Dentistry is the must-have resource for practitioners specialising in periodontal care and implant dentistry. The chapters have been extensively revised with 40% of the content new to thi…

 • Manual of Minor Oral Surgery for the General Dentist

  Manual of Minor Oral Surgery for the General Dentist
  av Pushkar Mehra

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781118432150

  The Manual of Minor Oral Surgery for the General Dentist, Second Edition continues the aim of providing clear and practical guidance to common surgical procedures encountered in general practice. Fully revised and updated with three additional chapt…

 • Orthodontic Retainers and Removable Appliances

  Orthodontic Retainers and Removable Appliances
  av Friedy Luther

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781444330083

  This book is a practical guide for both dental students and practitioners to designing, fitting and adjusting removable orthodontic appliances and retainers. The book offers step by step instructions with clear illustrations on the key areas of clin…

 • The Smile Stealers

  The Smile Stealers
  av Richard Barnett

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780500519110

  This achingly jawdropping book follows the evolution of dentistry throughout the world from the Bronze Age to the present day, presenting captivating and grim illustrations of the tools and techniques of dentistry through the ages. Organized chronol…

 • Handbook of Pediatric Dentistry

  Handbook of Pediatric Dentistry

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780723436959

  The new edition of this internationally recognised volume offers comprehensive guidance to the successful management of the child in the clinical dental setting. Prepared by authors of international renown, the Handbook of Pediatric Dentistry takes…

 • Smile and Sisters: The Box Set

  Smile and Sisters: The Box Set
  av Raina Telgemeier

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780545766388

  This special boxed set contains Telgemeier's #1 "New York Times"-bestselling and Eisner award-winning graphic memoir "Smile" and its companion, "Sisters". Raina wants to be a normal 12-year-old. But when she trips and falls, severely injuring her tw…

 • Textbook of Endodontology

  Textbook of Endodontology

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781119057314

  The third edition of Textbook of Endodontology provides lucid scholarship and clear discussion of endodontic principles and treatment to dental students and dental practitioners searching for current information on endodontic theories and techniques…

 • Orthodontics in the Vertical Dimension

  Orthodontics in the Vertical Dimension
  av Thomas E. Southard

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781118870211

  This case-based clinical text is an exhaustive review of orthodontic problems in the vertical dimension and evidence-based guidelines for successful diagnosis and treatment. A total of 21 cases address dental deep bites, skeletal deep bites, dental…

 • Orofacial smärta : ett multidisciplinärt omhändertagande

  Orofacial smärta : ett multidisciplinärt omhändertagande

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410614

  Smärta i ansiktsområdet ligger i gränslandet mellan odontologi och medicin. För dig som i ditt yrke möter patienter med orofacial smärta kan detta innebära en utmaning när det gäller både utredning och behandling. Denna antologi ger en samlad bild a…

 • Whole-Body Dentistry(r)

  Whole-Body Dentistry(r)
  av Mark a Breiner

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9780967844312

  You are probably familiar with the basics of dental wellness -- perhaps you had a cavity filled, a tooth extracted, or a root canal performed, and once the problem was treated you did not think about it again. But the consequences of these tradition…

 • Oral Pathology

  Oral Pathology
  av Joseph A. Regezi

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9780323297684

  Diagnose oral diseases quickly and accurately! Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations, 7th Edition presents diseases and conditions by appearance and presentation, so that you can easily identify and plan treatment for common oral and para…

 • Apical Periodontitis in Root-Filled Teeth

  Apical Periodontitis in Root-Filled Teeth

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9783319572482

  This book is a comprehensive guide to apical periodontitis in root-filled teeth that covers not only all aspects of diagnosis and management but also epidemiology, etiology, consequences, clinical decision-making, and prognosis. There is a particula…