Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vf - Kirurgi och anestesi

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Sår

  Sår
  av Christina Lindholm

  Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144116013

  Patienter med sår finns inom alla sektorer av hälso- och sjukvården. Sår ger lidande, och skapar stora kostnader för samhället. En aktiv sårbehandling kan lindra lidande och förkorta läkningstiden avsevärt. Detta är en nyreviderad och genomarbetad f…

 • Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

  Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar
  av Johannes Järhult, Karsten Offenbartl, Manne Andersson

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147127733

  Kirurgiboken är allt sedan den första upplagan 1992 en av de mest välkända och mest använda läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. I denna sjätte upplaga har samtliga kapitel genomgått den hittills mest omfattande revideringen av såväl text som…

 • Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna

  Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144090849

  Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna är en omfattande grundbok i ortopedi som ger en god och aktuell introduktion till detta föränderliga fält. Boken är uppdelad i tre delar. Del ett behandlar historik, epidemiolog…

 • Trädgårdsapoteket : att bruka och bereda terapeutiska örter

  Trädgårdsapoteket : att bruka och bereda terapeutiska örter
  av Marie-Louise Eklöf, Ingemar Blomqvist

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789113097206

  Örter har i alla tider använts som läkeväxter. Varken slott, kloster eller allmogen klarade sig utan en örtagård. Idag återupptäcker allt fler den urgamla kunskapen om trädgårdens välgörande inverkan på både kropp och själ. I den här boken beskriver…

 • Anestesiologisk omvårdnad

  Anestesiologisk omvårdnad

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144076591

  Den första utgåvan av boken var den första läroboken på svenska som behandlade den specifika omvårdnad som anestesisjuksköterskan utför. Boken har nu genomgått en omfattande revidering, men tonvikten ligger fortfarande på den praktiska tillämpningen…

 • Anestesi

  Anestesi

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147100545

  Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande kliniska och vetenskapliga utveckling inom skandinavisk anestesiologi och in…

 • Traumatologi

  Traumatologi

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147114238

  Traumatologi är en heltäckande lärobok inom ämnet som är anpassad till svenska förhållanden. Den är både lärobok och instruktiv handbok i primärt omhändertagande på olycksplatsen, under transporten, i akutrummet, under den primära kirurgiska behandl…

 • Kirurgiska sjukdomar

  Kirurgiska sjukdomar
  av Håkan Ahlman, Maria Albertsson, Henrik Ekberg, Pelle Gustafson, Christian Ingvar, Bodil Ivarsson, Maria Lithner, Lars Malmberg, Gerhard Malmfors, Agneta Montgomery, Carl-Henrik Nordström, Marie Omnell Persson, Bo Risberg, Stig Steen, Dagmar Westerling, Bo Wängberg, Magnus Åberg, Jonas Åkeson

  Flexband - 2012 - Svenska - ISBN: 9789144056807

  Detta är den andra, reviderade och uppdaterade utgåvan av Kirurgiska sjukdomar. Denna nya version har försetts med en webbplats där läsaren kan testa sina kunskaper i förhållande till bokens innehåll. Den omvårdnadsdel som tidigare ingick i boken ha…

 • Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad

  Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789144066219

  God och försvarbar operationssjukvård bygger på kunskap, men också på respekt för den enskilda människans liv och värdighet. Operationsavdelningen är en högteknologisk avdelning och i den miljön ska patienten bli sedd och omhändertagen. Teknik och o…

 • Sårbehandling 2019/2020 : katalog över sårprodukter

  Sårbehandling 2019/2020 : katalog över sårprodukter
  av Margareta Grauers, Christina Lindholm

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410836

  Sårbehandling 2019/2020 är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det…

 • Ortopedi i primärvård

  Ortopedi i primärvård
  av Bjarne Lindén, Bengt Hagstedt, Khalid Mohammad

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789144069173

  Patienter med besvär i rörelse- och stödjeapparaten är vanliga i primärvården. Enligt olika undersökningar utgör dessa patienter 15–20 procent av mottagningsklientelet. Som orsak till övergående eller bestående arbetsoförmåga är sådana sjukdom…

 • Akut omhändertagande av trauma - - på skadeplats och akutmottagning

  Akut omhändertagande av trauma - - på skadeplats och akutmottagning

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144127613

  Syftet med denna bok är att beskriva förutsättningarna för att ge ett gott omhändertagande i det initiala skedet efter en skadehändelse. I boken beskrivs de första timmarna från det att larmet om trafikolycka kommer in till alarmeringscentralen och…

 • Lokalanestesi och smärta

  Lokalanestesi och smärta
  av Annika Rosén, Fredrik Jarnbring

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789144048208

  Denna bok ger ökad kunskap om olika smärttillstånd och om de fysiologiska mekanismer som styr hur smärta upplevs samt om vikten av att alltid försöka blockera smärta.Handgripliga instruktioner om hur lokalanestesi administreras i munhålan ges både i…

 • Critical Care Nursing

  Critical Care Nursing
  av Leanne Aitken

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780729542975

 • Omvårdnad & kirurgi

  Omvårdnad & kirurgi

  Flexband - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144088860

  Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har lett fram till dessa två skräddarsydda publikationer för sjuksköterskeutbildningen. Innehållet förser läsaren med heltäckande kunskaper inom två vik…

 • En handbok om fötter : ett nytt perspektiv på kroppen

  En handbok om fötter : ett nytt perspektiv på kroppen
  av Pa Sandberg

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188489111

  Det som händer i fötterna händer i kroppen. När vi stänger in fötterna i trånga skor stänger vi in hela kroppen. När fötterna blir stela påverkas rörligheten i rygg och nacke. När höften gör ont så är det kanske inte där problemet sitter. Men det om…

 • Anestesiologi

  Anestesiologi
  av Dag Lundberg, Bengt Roth, Mads Werner

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789144069739

  Detta är den tredje omarbetade upplagan av den klassiska läroboken i anestesiologi. Syftet med boken är att med utgångspunkt i läsarens prekliniska och kliniska kunskaper förmedla den perioperativa medicinens principer. Dessa principer har generell…

 • Kirurgi

  Kirurgi

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112982

  Kirurgi är ett komplett och skräddarsytt läromedel vars innehåll är anpassat till de svenska kursmålen i kirurgi. Dess pedagogiska upplägg, sammanfattningar i faktarutor och detaljerade illustrationer gör det lätt för läsaren att ta till sig kirurgi…

 • Akut ortopedi

  Akut ortopedi
  av Lena Hultman, Johannes Järhult

  Flexband - 2010 - Svenska - ISBN: 9789147094011

  Akut ortopedi beskriver hur man handlägger patienter som kommer till akutmottagningen med skador eller sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. För varje tillstånd beskrivs kortfattat vad läsaren ska och kan göra själv, men också när det är lämpligt at…

 • Alexander's Care of the Patient in Surgery

  Alexander's Care of the Patient in Surgery
  av Jane C. Rothrock

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780323479141

  Prepare for success on your CNOR certification exam and in perioperative nursing! Alexander's Care of the Patient in Surgery, 16th Edition is the definitive resource for nurses and surgical technologists training to assist in the operating room. Ill…

 • Kirurgi - (bok + digital produkt)

  Kirurgi - (bok + digital produkt)

  Kartonnage - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144099842

  Kirurgin har under de senaste åren genomgått en omfattande utveckling vilken möjliggjorts genom ny medicinsk-teknisk utrustning, nya operations­metoder och medicinska framsteg inom kirurgin och närliggande specialiteter. I denna fjärde upplaga av Ki…

 • Akut kirurgi

  Akut kirurgi
  av Johannes Järhult, Miden Melle-Hannah

  Flexband - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147114245

  Akut kirurgi beskriver handläggningen av patienter som söker för akut kirurgisk sjukdom eller skada. För varje tillstånd får läsaren snabbt överblick över orsaker, anamnes, kliniska fynd, diagnostik, utredning och akuta behandlingsåtgärder. Här ges…

 • Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy

  Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy
  av Margaret J. Fehrenbach

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780323611077

  Get a clear picture of oral biology and the formation and study of dental structures. Illustrated Dental Embryology, Histology, & Anatomy, 5th Edition is the ideal introduction to one of the most foundational areas in the dental professions - unders…

 • Akut ortopedi

  Akut ortopedi
  av Jenny Önnerfält, Rolf Önnerfält

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789144091020

  Akut ortopedi är en handbok som är lätt att ha med sig på en akutmottagning. Boken innehåller praktisk information som sällan ges i vanliga läroböcker. Den är i första hand tänkt som hjälp för AT-läkare när de måste börja fatta egna medicinska beslu…

 • Smärta i klinisk praxis

  Smärta i klinisk praxis

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144126982

  Smärta är ett av de vanligaste symtomen inom sjukvården och många patienter lider av otillräckligt behandlad smärta. Smärtpatienter finns inom alla kliniska specialiteter, inom alla åldersgrupper och inom alla delar av samhället. Denna handbok ger g…

 • Nurse Anesthesia

  Nurse Anesthesia

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780323443920

  Gain a thorough understanding of nursing anesthesia with the most comprehensive text on the market. Written by leading expert, John Nagelhout, CRNA, PhD, FAAN, and new contributing author Sass Elisha, EdD, CRNA, Nurse Anesthesia, 6th Edition feature…

 • Grunderna i operationssjukvård

  Grunderna i operationssjukvård
  av Åsa Holmgren

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144092430

  Grunderna i operationssjukvård är en praktisk och konkret lärobok som ger grundläggande kunskap i operationssjukvård. Operationssjukvården är i ständig utveckling och förändring och denna bok ger en kortfattad beskrivning av utvecklingen mot allt fl…

 • Handkirurgi

  Handkirurgi
  av Göran Lundborg, Anders Björkman

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144088372

  Den mänskliga handen kan ses som ett sinnesorgan – en hjärnans förlängning mot yttervärlden. Händernas förmåga till både finmotorik och kraftgrepp spelar en avgörande roll och en handskada kan skapa stora problem i yrkeslivet och för möjlighet…

 • Macchiariniaffären : sanningar och lögner på Karolinska

  Macchiariniaffären : sanningar och lögner på Karolinska
  av Bosse Lindquist

  Pocket - 2019 - Svenska - ISBN: 9789175039626

  För två år sedan avslöjade Bosse Lindquist och Sveriges Television kirurgen Paolo Macchiarinis plågsamma och livsfarliga experiment på människor på Karolinska sjukhuset. Men läkarna som varnade misstänkliggjordes och ingen ställdes på riktigt till s…

 • Macchiariniaffären : sanningar och lögner på Karolinska

  Macchiariniaffären : sanningar och lögner på Karolinska
  av Bosse Lindquist

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789100170806

  För två år sedan avslöjade Bosse Lindquist och Sveriges Television kirurgen Paolo Macchiarinis plågsamma och livsfarliga experiment på människor på Karolinska sjukhuset. Men läkarna som varnade misstänkliggjordes och ingen ställdes på riktigt till s…

 • Oral Microbiology

  Oral Microbiology
  av Philip D. Marsh

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780702061066

  Marsh and Martins' Oral Microbiology continues to offer the essentials of oral microbiology in an easy-to-read, readily digestible format. Commencing with a description of the healthy mouth and the properties of the resident oral microbiota, the new…

 • Ophthalmology

  Ophthalmology
  av Mark Batterbury

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780702075025

  This is a new edition of an innovative and popular introduction to ophthalmology. After an introduction to the anatomy of the eye and its examination, the major diseases of the eye and their management are described, followed by a problem-based intr…

 • Anatomy of the Brain Anatomical Chart

  Anatomy of the Brain Anatomical Chart

  Affisch - 2001 - Engelska - ISBN: 9781587790904

 • Leva med långvarig smärta : strategier för bättre livskvalitet

  Leva med långvarig smärta : strategier för bättre livskvalitet
  av Kent Revedal

  Kartonnage - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188953216

  Vad tar man sig till när smärtan inte ger med sig? När behandlingarna inte får avsedd verkan eller medicinerna inte biter. När varje dag blir en kamp för att orka leva vidare. Går det att på något vis skapa sig ett rikt liv trots smärta? Ja, det går…

 • Axeln : funktionsanalys och fysioterapi

  Axeln : funktionsanalys och fysioterapi
  av Ann-Christin Gunnarsson Holzhausen, Ingrid Hultenheim Klintberg

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144115627

  Axeln – funktionsanalys och fysioterapi ger på ett snabbt och enkelt sätt en grundlig vägledning i hur patienter med axelskador kan undersökas och behandlas. Den ger också en beskrivning av den friska axelns funktion, olika funktionsnedsättnin…

 • Skönhetsfabriken : följ med på en läkares resa under kniven

  Skönhetsfabriken : följ med på en läkares resa under kniven
  av Linnéa Johansson

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188959034

  Ett ansiktslyft är billigare än en vanlig köksrenovering. För vissa kan ett ansiktslyft dessutom vara en effektivare behandling mot illabefinnande än både KBT och stämningshöjande piller. Tänk bara så uppiggande det vore att slippa möta det där slit…

 • Akupunktur kinesisk läkekonst. D. 2

  Akupunktur kinesisk läkekonst. D. 2
  av Reijo Pöyhönen

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789197674614

  Akupunktur – Kinesisk läkekonst del II, är den andra delen i en serie av tre delar, som omfattar punktgrupper och 400 specifika akupunkturpunkter, med detaljerade beskrivningar av punkternas lokalisation, indikationer, funktioner, översättning…

 • Top Knife

  Top Knife
  av Asher Hirshberg

  Häftad - 2004 - Engelska - ISBN: 9781903378229

  This book will help you take a badly wounded patient to the operating room, organize yourself and your team, do battle with some vicious injuries and come out with the best possible result. It is a practical guide to operative trauma surgery for res…

 • Illustrated Anatomy of the Head and Neck

  Illustrated Anatomy of the Head and Neck
  av Margaret J. Fehrenbach

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780323396349

  Known for its top-notch artwork and readable writing style, Illustrated Anatomy of the Head and Neck, 5th Edition, provides dental assisting and dental hygiene students with complete coverage of head and neck anatomy, plus detailed discussions of th…

 • Perioperativ vård : att förena teori och praxis

  Perioperativ vård : att förena teori och praxis
  av Lillemor Lindwall, Iréne von Post

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789144047416

  Detta är en bok om det perioperativa vårdandet och hur en vårdteori kan berika anestesi- och operationssjuksköterskors vårdarbete. Genom att föra ideal från en perioperativ vårdteori närmare en perioperativ praxis kan vårdandet utvecklas.Boken bygge…

 • Smärta och smärtbehandling

  Smärta och smärtbehandling

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789147084135

  Smärta och smärtbehandling är en heltäckande grundbok. Den beskriver smärta i vid bemärkelse: smärtfysiologi, smärtanalys, problem vid speciella diagnoser, psykologiska aspekter och mycket annat. Denna andra genomarbetade upplaga spänner över både f…

 • Förebygg och behandla Hallux Valgus själv : en enkel och naturlig metod för smärtfria fötter

  Förebygg och behandla Hallux Valgus själv : en enkel och naturlig metod för smärtfria fötter
  av Per Nyberg, Carina Nyberg

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198169317

  Allt fler människor drabbas av smärtsamma fotrelaterade problem, och en av de vanligaste åkommorna när det gäller fötterna är Hallux Valgus. Uppskattningsvis drabbas förr eller senare ungefär 25 % av alla människor av denna smärtsamma fotåkomma, men…

 • Cure Tooth Decay

  Cure Tooth Decay
  av Ramiel Nagel

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780982021323

 • The Spark in the Machine

  The Spark in the Machine
  av Daniel Keown

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781848191969

  Why can salamanders grow new legs, and young children grow new finger tips, but adult humans can't regenerate? What is the electricity that flows through the human body? Is it the same thing that the Chinese call Qi? If so, what does Chinese medicin…

 • Grundläggande akupunktur

  Grundläggande akupunktur
  av Christer Carlsson

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789144047966

  Akupunktur, instick i kroppen med tunna, vassa och solida nålar, är en flertusenårig kinesisk behandlingsmetod mot smärta och en del sjukdomssymtom. Sedan 1984 är metoden accepterad att använda inom den officiella sjukvården i Sverige mot långvarig…

 • Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1

  Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1
  av Mads U. Werner

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147112876

  Akut och cancerrelaterad smärta - smärtmedicin (Vol. 1) är ett nytt gediget verk med ett omfattande referensmaterial baserat på den senaste evidensen och klinisk praxis och kan läsas som fördjupningslitteratur eller uppslagsverk. Boken kan användas…

 • Fotkirurgi

  Fotkirurgi

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789147052042

  Intresset för fotkirurgi har vuxit kraftigt det senaste decenniet. En bättre förståelse för biomekanikens betydelse för olika sjukdomstillstånd i foten och nya operationsmetoder har gjort det möjligt att vara mer framgångsrik i behandlingen. Boken l…

 • Ortopedi

  Ortopedi
  av Urban Lindgren, Olle Svensson

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147105397

  Under senare år har behandlingen av sjukdomar och skador i rörelseapparaten fortsatt att utvecklas i snabb takt. Ny metodik, bättre operationsinstrument och en enorm utveckling inom radiologi och farmakologi har givit möjligheter till effektivare be…

 • Akut kirurgi : med traumatologi

  Akut kirurgi : med traumatologi

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144075570

  Akut kirurgi utgör en stor del av den kirurgiska verksamheten och spänner från att ta hand om patienter på akutmottagningen till akuta operationer av patienter med livshotande skador, inre blödningar eller infektioner. När nu andra utökade upplagan…

 • Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar

  Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144092447

  Smärtbehandling till barn och ungdomar utgör ett kunskapsområde som började utforskas på 1980-talet. De senaste decennierna har ett starkt ökande antal forskningsstudier inom ämnet publicerats. Kliniskt har tillämpningen av aktuell kunskap släpat ef…

 • Akut buk : diagnostik och behandling av akut buksmärta

  Akut buk : diagnostik och behandling av akut buksmärta
  av Lars-Erik Hansson

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144051444

  Akut buk kommer nu ut i sin andra utökade upplaga och borde ha förutsättningar att bli ett standardverk för de inom sjukvården som handlägger patienter med akut buksmärta. Boken ger en solid redovisning av ämnesområdet och saknar inte bara direkta s…