Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 787 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning

  Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning
  av Asbjörn Eriksson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144135960

  Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta komp…

 • Mervärdesskatt : en introduktion

  Mervärdesskatt : en introduktion
  av Peter Melz, Eleonor Kristoffersson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177370406

  Mervärdesskatt har funnits i Sverige sedan 1969. Strax dessförinnan beslutade de dåvarande EG-länderna (numera EU) att det var just mervärdesskatt som skulle användas som gemensam allmän konsumtionsskatt. Sedan dess har mervärdesskatten fått ett sto…

 • Mervärdesskattens grunder

  Mervärdesskattens grunder
  av Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789152353912

  Mervärdesskatten påverkar oss alla, varje dag. Varje gång vi som privatpersoner köper något stöter vi på moms. Det är företagen, som är en oavlönad uppbördsman åt staten, som ska hantera skatten för varje transaktion, i varje faktura och som ska red…

 • Fastigheter - Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning

  Fastigheter - Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning
  av Peter Berg

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139019718

  Boken ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning. Boken riktar sig i första hand till dig som är företagare med fastighet(er) och till rådgivare för fastighetsföretag. I boken…

 • Aktiebolag

  Aktiebolag
  av Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789176951729

  AKTIEBOLAG är en utförlig handbok där du hittar allt du behöver veta om skatt, ekonomi och juridik för både aktiebolaget och dig som ägare.Boken är heltäckande och därför lämplig för alla som vill veta hur ett aktiebolag fungerar. Många förklarande…

 • Idrottens skatteregler : en introduktion

  Idrottens skatteregler : en introduktion
  av Jyri Backman

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789185645046

  Jyri Backman är jur kand och idrottslärare, och undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet på Enheten Idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och…

 • Skatteprocessen

  Skatteprocessen
  av Karin Almgren, Börje Leidhammar

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139019787

  I handboken "Skatteprocessen" behandlas förfarandet i skatteärenden och skattemål. Centrala frågeställningar som tas upp är uppgifts- och dokumentationsskyldighet, utredning, beslut om och betalning av skatt, tvångsåtgärder, ersättning för kostnader…

 • Corporate taxation and social responsibility

  Corporate taxation and social responsibility
  av Axel Hilling, Daniel T. Ostas, Reuven S. Avi-Yonah

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9789139114826

  The book Corporate Taxation and Social Responsibility explains the bases for the polarized positions in the debate on multinational corporate tax strategies. Based on legal theory, political philosophy, and international tax law, the authors find st…

 • Driva eget: 49 sätt att öka vinsten

  Driva eget: 49 sätt att öka vinsten
  av Mikael Carlson

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147116928

  Alla företag kan öka sin lönsamhet. Det är något som Mikael Carlson konstaterat efter att i över 30 år ha arbetat som konsult och rådgivare åt de flesta typer av företag – stora som små. I denna bok delar han med sig av sina erfarenheter i 49…

 • Sörjda av ingen - saknade av få

  Sörjda av ingen - saknade av få
  av Amanda Wollstad, Anders Ydstedt

  Pocket - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188849618

  Det är nu över tio år sedan förmögenhetsskatten avskaffades och mer än 15 år sedan arvs- och gåvoskatten togs bort. Många verkar dock ha glömt varför en enig riksdag avskaffade arvs- och gåvoskatten, och varför nästan alla länder avskaffat förmögenh…

 • Fåmansföretag & beskattning

  Fåmansföretag & beskattning
  av Mats Tjernberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176789759

  Skattereglerna för utdelning och försäljning av fåmansföretag behöver vara utformade efter avvägning mellan upprätthållande av neutralitet i skattesystemet och uppmuntrande av entreprenörskap. Boken ger inte bara en aktuell och heltäckande bild av d…

 • Ny lag om källskatt på utdelning. Ds 2020:10 :

  Ny lag om källskatt på utdelning. Ds 2020:10 :

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250525

  För att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar föreslås att det bland annat införs nya krav på den som är skattskyldig att lämna information på individnivå.

 • En ny mervärdesskattelag. SOU 2020:31 (Del 1 & 2) : Betänkande från Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:6)

  En ny mervärdesskattelag. SOU 2020:31 (Del 1 & 2) : Betänkande från Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:6)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138250587

  Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskattelagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad.

 • The Triumph of Injustice

  The Triumph of Injustice
  av Emmanuel Saez

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781324002727

  Even as they became fabulously wealthy, the rich have seen their taxes collapse to levels last seen in the 1920s. Meanwhile working-class Americans have been asked to pay more. The Triumph of Injustice is a forensic investigation into this dramatic…

 • Taxation: A Very Short Introduction

  Taxation: A Very Short Introduction
  av Stephen Smith

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9780199683697

  Taxation is crucial to the functioning of the modern state. Tax revenues pay for public services - roads, the courts, defence, welfare assistance to the poor and elderly, and in many countries much of health care and education too. More than one thi…

 • Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering

  Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176789919

  I en värld präglad av en tilltagande globalisering har mobiliteten bland individer och företag ökat märkbart. Gränsöverskridande transaktioner är allt vanligare förekommande och har uppmärksammats särskilt i de fall där företag använt sig av avancer…

 • Tolkning och utfyllning : undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema

  Tolkning och utfyllning : undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema
  av Joel Samuelsson

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789176786918

  I den vetenskapliga diskussionen kring avtalsrättens frågeställningar figurerar en distinktion mellan tolkning och utfyllning av avtal. Det har antagits att denna distinktion är grundläggande, i systematiskt hänseende. Det har också antagits, att de…

 • Tax Havens

  Tax Havens
  av Ronen Palan

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9780801476129

  From the Cayman Islands and the Isle of Man to the Principality of Liechtenstein and the state of Delaware, tax havens offer lower tax rates, less stringent regulations and enforcement, and promises of strict secrecy to individuals and corporations…

 • Tax Havens

  Tax Havens
  av Ronen Palan

  Inbunden - 2009 - Engelska - ISBN: 9780801447358

  From the Cayman Islands and the Isle of Man to the Principality of Liechtenstein and the state of Delaware, tax havens offer lower tax rates, less stringent regulations and enforcement, and promises of strict secrecy to individuals and corporations…

 • Corporate Taxation

  Corporate Taxation
  av Adam S Feuerstein

  Häftad - 2002 - Engelska - ISBN: 9780971527300

 • Sponsring : avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

  Sponsring : avdragsrätt vid inkomstbeskattningen
  av Robert Påhlsson

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789176786833

  Under senare år har sponsring kommit att få stor betydelse både som marknadsföringsåtgärd och som alternativ finansieringskälla för kultur, idrott m.m. Det finns inga särskilda skatteregler för området. Istället har förutsättningarna för skatteavdra…

 • Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen

  Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen
  av Carl-Magnus Uggla, Christian Carneborn

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139017745

  Att tolka och tillämpa skatteflyktslagen är bland de mest utmanande uppgifter en praktiskt verksam skattejurist kan ställas inför. Det har till och med ifrågasatts om lagen alls går att förstå på ett meningsfullt sätt. Då lagen tillämpas av våra dom…

 • Fastighetsmoms

  Fastighetsmoms
  av Christina Sjöstedt Forslund

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789176951958

  FASTIGHETSMOMS är en praktisk momsvägledning för dig som kommer i kontakt med momsfrågor inom fastighetsförvaltning eller bygg- och anläggningsverksamhet. Det komplexa regelverket förklaras på ett lättfattligt sätt kryddat med tips och råd.

 • Skatteavtal : tolkning och tillämpning

  Skatteavtal : tolkning och tillämpning
  av Ann-Sophie Sallander

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147114894

  Skatteavtal beskriver hela kedjan från initiativ till färdigt skatteavtal med fokus på tolkning och tillämpning. Utgångspunkten är OECD:s modellavtal om inkomst och förmögenhet, där varje avtalsartikel kommenteras och kommentarerna varvas med illust…

 • Lösungen Zum Lehrbuch Steuerlehre 1 Rechtslage 2018: Mit Zusätzlichen Prüfungsaufgaben Und Lösungen

  Lösungen Zum Lehrbuch Steuerlehre 1 Rechtslage 2018: Mit Zusätzlichen Prüfungsaufgaben Und Lösungen
  av Manfred Bornhofen, Martin C. Bornhofen

  Inbunden - 2018 - Tyska - ISBN: 9783658216993

  Das L sungsbuch zur Steuerlehre 1 hilft Ihnen, Ihre selbst erarbeiteten L sungen zu den F llen des Lehrbuchs zu berpr fen. Um Ihnen ber die Angebote des Lehrbuchs hinaus bungsmaterial zur Verf gung zu stellen, ist die 39., berarbeitete Auflage des L…

 • Tax For Small Business

  Tax For Small Business
  av Max Newnham

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780731408344

  Don't just survive tax time -- discover how your business can thrive through tax time Operating a small business isn't easy. Each day business owners are challenged with everything from supervising staff and negotiating with suppliers to managing pa…

 • Institutional Elements of Tax Design and Reform

  Institutional Elements of Tax Design and Reform

  Häftad - 2002 - Engelska - ISBN: 9780821353943

  This is a study of the constraints on fiscal systems imposed by problems of institutions, administration and incentives in Third-World and post-socialist economies. The contributors examine instutions and their impact from different perspectives. Th…

 • Ruckstellungen

  Ruckstellungen
  av Ingeborg Haas

  Häftad - 2011 - Tyska - ISBN: 9783834922731

 • Research & Experimentation Tax Credit

  Research & Experimentation Tax Credit

  Inbunden - 2011 - Engelska - ISBN: 9781613242896

  The research tax credit is designed to boost business investment in what might be described as basic or applied research by reducing the after-tax cost of that research above a base amount. Although many analysts and lawmakers support the use of a t…

 • Steigerung Der Objektivitat Interner Revisoren

  Steigerung Der Objektivitat Interner Revisoren
  av Christoph Schmidt

  Häftad - 2016 - Tyska - ISBN: 9783658152352

  Christoph Schmidt untersucht, wie eine ausreichende Objektivitat Interner Revisoren nach nationalen und internationalen Berufsstandards erreicht werden kann. Die Objektivitat ist neben der organisatorischen Unabhangigkeit eine elementare Voraussetzu…

 • Consumption Tax Policy and the Taxation of Capital Income

  Consumption Tax Policy and the Taxation of Capital Income
  av Raymond G. Batina

  Inbunden - 2000 - Engelska - ISBN: 9780198297901

  The purpose of this book is to introduce the substantial literature on consumption tax policy and the taxation of capital income, the early literature on optimal tax theory in dynamic overlapping generations models, the more recent literature on opt…

 • Recht in Der Unternehmenspraxis

  Recht in Der Unternehmenspraxis
  av Alexander Schneider

  Häftad - 2004 - Tyska - ISBN: 9783409125895

  Der erfahrene Rechtsberater behandelt juristisch relevante Grundlagen im Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht und beschreibt die typischen Fehlerquellen bei der Gestaltung von Vertragen anhand konkreter Beispiele.

 • Welfare Effects of Value-Added Tax Harmonization in Europe

  Welfare Effects of Value-Added Tax Harmonization in Europe
  av Hans Fehr

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9783642794957

  This book uses a computable general equilibrium framework to eval uate recent value-added tax reform proposals in the European Union from a welfare point of view. After the publication of the "White Paper" (1985) on the completion of the internal Eu…

 • Grundlagen Der Steuerlehre

  Grundlagen Der Steuerlehre

  Häftad - 2007 - Tyska - ISBN: 9783834900357

  Das Buch umfasst in komprimierter Weise das gesamte fur ein wirtschaftswissenschaftliches Studium benotigte steuerliche Grundwissen - aktuell - unter Berucksichtigung der neuesten Rechtsanderungen. Eine allgemeine Einfuhrung setzt sich mit Grundfra…

 • Green Taxation in Question

  Green Taxation in Question
  av C. Daugbjerg

  Inbunden - 2001 - Engelska - ISBN: 9780333776490

  Environmental economists have in general paid little or no attention to the political context within which green taxation would be introduced. In order to understand the real-life politics of green taxation, it is necessary to establish which politi…

 • Managing Complex, High Risk Projects

  Managing Complex, High Risk Projects
  av Franck Marle

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781447167853

  Maximizing reader insights into project management and handling complexity-driven risks, this book explores propagation effects, non-linear consequences, loops, and the emergence of positive properties that may occur over the course of a project. Th…

 • Taxation in the European Community

  Taxation in the European Community
  av Graham Bannock

  Inbunden - 1990 - Engelska - ISBN: 9781853961137

  This important study on the implications of taxation on small and medium-sized companies in the European Union is in two parts.The first reviews, from the business viewpoint, the general structure of tax systems in the EU and their contributions to…

 • The Great Tax Wars

  The Great Tax Wars
  av Steven R. Weisman

  Häftad - 2004 - Engelska - ISBN: 9780743243810

  A major work of history, "The Great Tax Wars" is the gripping, epic story of six decades of often violent conflict over wealth, power, and fairness that gave America the income tax. It's the story of a tumultuous period of radical change, from Abrah…

 • Holding Und Beteiligung

  Holding Und Beteiligung
  av Alexander Kirchner

  Häftad - 2008 - Tyska - ISBN: 9783834908070

  Organschafts- und Holdingstrukturen sind aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr wegzud- ken. Nicht nur auf der Ebene von Grosskonzernen, sondern auch im Bereich der mittelst- dischen Familienunternehmen finden sich derartige Strukturen heute vielfach.…

 • Land Value Taxation in Britain

  Land Value Taxation in Britain
  av Owen Connellan

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781558441576

 • The FairTax Book: Saying Goodbye to the Income Tax and the IRS

  The FairTax Book: Saying Goodbye to the Income Tax and the IRS
  av Neal Boortz, John Linder

  Häftad - 2006 - Engelska - ISBN: 9780060875497

  Reviews the inequalities of the current federal income tax structure and presents reasons why replacing it with a flat rate retail sales tax would result in a more fair and accountable taxation system and spur economic growth. Reprint. 75,000 first…

 • Tax Policy in the Real World

  Tax Policy in the Real World

  Inbunden - 1999 - Engelska - ISBN: 9780521641371

  Leading economists and scholars discuss and debate current tax policy issues in non-technical language, illustrating how the principles of tax analysis can be applied to real-world issues. Among the topics addressed are the practical feasibility of…

 • Tax Policy in the Real World

  Tax Policy in the Real World

  Häftad - 1999 - Engelska - ISBN: 9780521646444

  Leading economists and scholars discuss and debate current tax policy issues in non-technical language, illustrating how the principles of tax analysis can be applied to real-world issues. Among the topics addressed are the practical feasibility of…

 • Die UEbertragung Von Familienvermoegen

  Die UEbertragung Von Familienvermoegen

  Häftad - 2018 - Tyska - ISBN: 9783658209223

  Zu unterschiedlichen Zeitpunkten und aus verschiedenen Anl ssen stellen sich, insbesondere aufgrund aktueller wirtschaftlicher und steuerlicher Entwicklungen, f r viele Privatpersonen teils sehr komplexe Fragen ihrer Verm gensnachfolge. Die bertragu…

 • Business Taxation in Ontario

  Business Taxation in Ontario
  av Allan M. Maslove

  Pocket - 1993 - Engelska - ISBN: 9780802071934

 • Charakterisierung, Analyse Und Beeinflussung Der Konzernsteuerquote

  Charakterisierung, Analyse Und Beeinflussung Der Konzernsteuerquote

  Häftad - 2006 - Tyska - ISBN: 9783835005341

  Urs Dempfle charakterisiert die Konzernsteuerquote umfassend und grundlegend in technischer und funktionaler Hinsicht. Im Mittelpunkt seiner Untersuchung steht die Betrachtung und Optimierung der berleitungsrechnung als Kommunikations- und Erl uteru…

 • Fair Taxation in a Changing World

  Fair Taxation in a Changing World
  av Not Available (NA)

  Pocket - 1994 - Engelska - ISBN: 9780802075727

 • Race and Regionalism in the Politics of Taxation in Brazil and South Africa

  Race and Regionalism in the Politics of Taxation in Brazil and South Africa
  av Evan S. Lieberman

  Inbunden - 2003 - Engelska - ISBN: 9780521816786

  Nationally-specific definitions of citizenship proved decisive for the development of the Tax State in Brazil and South Africa in the twentieth century. Although both countries had been divided along racial and regional lines in the late nineteenth…

 • Race and Regionalism in the Politics of Taxation in Brazil and South Africa

  Race and Regionalism in the Politics of Taxation in Brazil and South Africa
  av Evan S. Lieberman

  Häftad - 2003 - Engelska - ISBN: 9780521016988

  Nationally-specific definitions of citizenship proved decisive for the development of the Tax State in Brazil and South Africa in the twentieth century. Although both countries had been divided along racial and regional lines in the late nineteenth…

 • Government, Imperialism and Nationalism in China

  Government, Imperialism and Nationalism in China
  av Chihyun Chang

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9780415531429

  The Chinese Maritime Customs Service, which was led by British staff, is often seen as one of the key agents of Western imperialism in China, the customs revenue being one of the major sources of Chinese government income but a source much of which…

 • United States Taxation of Foreign Trusts

  United States Taxation of Foreign Trusts
  av Charles M. Bruce

  Inbunden - 2000 - Engelska - ISBN: 9789041193827

  The US tax and reporting rules applicable to foreign trusts - principally embodied as Subchapter J of the Internal Revenue Code of 1986, as amended - are notoriously complex. Now, with this volume, anyone who has to deal with these rules can find th…

 • Anzeigepflichten Fur Steuergestaltungen in Deutschland

  Anzeigepflichten Fur Steuergestaltungen in Deutschland
  av Christine Osterloh-Konrad

  Inbunden - 2017 - Tyska - ISBN: 9783662537602

 • The Tithe Surveys of England and Wales

  The Tithe Surveys of England and Wales
  av Roger J. P. Kain

  Häftad - 2006 - Engelska - ISBN: 9780521024310

  The rural landscape of England and Wales in the mid-nineteenth century is minutely depicted in the large-scale plans and schedules drawn for the Tithe Commissioners. Among other features shown on the maps are field boundaries and rights of way, whil…