Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 304 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Arkitektens handbok 2020

  Arkitektens handbok 2020
  av Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144137964

  Under tolv år har nu Arkitektens handbok stegvis utökats, förfinats och fångat upp förändringar i regelverk och omvärld. Och kompletterats med nya saker som våra läsare har saknat.2020 års upplaga innehåller mer om ett projekts tidiga skeden, som ny…

 • Byggledning - Projektering

  Byggledning - Projektering
  av Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144105727

  Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och branschpraxis att ta hänsyn till. Hur ska man kunna uppfylla ekonomiska och tidsmässiga mål och samtidigt mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Den…

 • Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn

  Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn

  Spiral - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173338349

  Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen inom byggsektorn är gemensamt förhandlade av branschens aktörer.För att underlätta användningen och tillämpningen finns nu denna samlingsvolym utgåva 3 som inne…

 • Byggprocessen

  Byggprocessen
  av Uno Nordstrand

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789147015115

  Kärnan i boken är en redovisning av byggandets centrala aktiviteter: program – projektering – upphandling – byggproduktion. Dessutom innehåller boken begreppsförklaringar och en beskrivning av viktiga förutsättningar och villkor fö…

 • Byggledning : projektering - övningsbok

  Byggledning : projektering - övningsbok
  av Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144122243

  Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och branschpraxis att ta hänsyn till. Hur ska man kunna uppfylla ekonomiska och tidsmässiga mål och samtidigt mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Den…

 • Byggledning - Produktion

  Byggledning - Produktion
  av Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Mats Persson, Urban Persson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144105734

  Produktion av bygg- och anläggningsprojekt är ofta tekniskt komplext. Det krävs därför att många personer med specialistkompetens samverkar. Alla ­medverkande i produktionsprocessen behöver vissa grundläggande ­kunskaper för att uppställda tekniska,…

 • Bygg Ritningsläsning och mätningsteknik

  Bygg Ritningsläsning och mätningsteknik

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789147019137

  Bygg 360 är ett undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som har utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Materialet omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering…

 • Projektledning vid fastighetsutveckling : skapa fastighetsvärde genom kreativa och effektiva processer

  Projektledning vid fastighetsutveckling : skapa fastighetsvärde genom kreativa och effektiva processer
  av Henrik Larsson

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173339070

  Lyckad och effektiv fastighetsutveckling börjar hos den som utvecklar projekten, den som äger huvudaffären, och startar med en god projektledning. Boken tar sin utgångspunkt i projektledarens arbetsuppgifter. Projektledaren som ska leda byggherrens…

 • Stockholm - ett världsminne : stadens byggnader i ritningar 1713 - 1913

  Stockholm - ett världsminne : stadens byggnader i ritningar 1713 - 1913
  av Per Kallstenius, Lennart Ploom

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789171262523

  Stockholm är inte enbart en av världens vackraste städer – här finns också en stark tradition av planering och ordnat byggande. Sedan 1713 har varje hus som byggts i staden fått sitt bygglov baserat på ritningar som arkiverats. Nyligen utsåg U…

 • Arkitektens handbok 2019

  Arkitektens handbok 2019
  av Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144130972

  Under elva år har nu Arkitektens handbok stegvis utökats, förfinats och fångat upp förändringar i regelverk och omvärld. Och kompletterats med nya saker som våra läsare har saknat.2019 års upplaga innehåller ett nytt bildavsnitt om betongens ytbehan…

 • Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt

  Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt
  av Mats Persson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789144057736

  Allt för många bygg- och anläggningsprojekt lider av bristande ­planering. De som leder arbetet på arbetsplatsen ska uppfylla målsättningarna för leverans i tid, med gott ekonomiskt resultat och ­nöjda kunder som fått det som beställts. Arbetsplatse…

 • Entreprenadkunskap

  Entreprenadkunskap
  av Peter Olsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147085293

  VVS och Fastighet 360 är ett nytt undervisningskoncept som Liber utvecklar för VVS- och fastighetsprogrammet. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen,…

 • Att driva mindre byggprojekt : en handbok för fastighetsägare

  Att driva mindre byggprojekt : en handbok för fastighetsägare
  av Hans Severinson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789173337649

  "Att driva mindre byggprojekt"är en praktisk handbok i hur man planerar, leder och genomför mindre byggprojekt. Författaren går metodiskt igenom byggprocessens alla skeden från projektering till projektslut. Här beskrivs exempelvis hur man på ett ko…

 • Byggnadsuppmätning : historik och praktik

  Byggnadsuppmätning : historik och praktik
  av Peter Sjömar, Erik Hansen, Hans Ponnert, Ola Storsletten

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096318

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Historiskt perspektiv på byggnadsuppmätningens metoder i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom finns ett "regelverk" och råd om praktiska rutiner vid byggnadsunde…

 • Projektering av inredning : inredningsarkitekternas tekniska forum, ITF

  Projektering av inredning : inredningsarkitekternas tekniska forum, ITF
  av Martin Eiserman, Jaan Zimmerman

  Danskt band - 2015 - Svenska - ISBN: 9789173337267

  För att arbeta professionellt som inredningsarkitekt måste man, förutom att ge inredningen en konstnärlig prägel, kunna strukturera och systematisera sitt arbete så att slutresultatet både estetiskt och funktionellt stämmer med beställarens krav. De…

 • Leda byggprojekt : omfattning och redovisning

  Leda byggprojekt : omfattning och redovisning
  av Jan-Erik Ivansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173338745

  Leda byggprojekt är ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av projektledningstjänster för såväl privata som offentliga beställare.Upphandling av projektledningstjänster s…

 • Revit 2020 - Arkitektur

  Revit 2020 - Arkitektur

  Spiral - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188223692

  Som nybörjare kan du med denna bok komma igång med att arbeta med byggnadskonstruktion i Revit. Likaså har du som van användare stöd för ditt dagliga arbete genom fördjupande teoriavsnitt och rekommenderade riktlinjer. Boken behandlar grundläggande…

 • Revit 2020 - Konstruktion

  Revit 2020 - Konstruktion

  Spiral - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188223708

  Som nybörjare kan du med denna bok komma igång med att arbeta med byggnadskonstruktion i Revit. Likaså har du som van användare stöd för ditt dagliga arbete genom fördjupande teoriavsnitt och rekommenderade riktlinjer. Boken behandlar grundläggande…

 • Fastighetsautomation

  Fastighetsautomation
  av Markus Edmark

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173338363

  Arbetet inom fastighetsautomation förknippas i stor utsträckning med regulatorer, kommunikationslösningar och andra tekniska lösningar.I boken behandlas hela arbetsprocessen från upphandling av konsult och entreprenörer, utförandet i entreprenörsske…

 • Sanitetsteknik 1

  Sanitetsteknik 1
  av Rickard Andersson

  Spiral - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198152029

  Sanitetsteknik 1 vänder sig i första hand till elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Sanitetsteknik 1 såsom vattnets kretslopp, kommunala och enskilda anläggningar,…

 • Byggledning : produktion - övningsbok

  Byggledning : produktion - övningsbok
  av Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Mats Persson, Urban Persson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144105697

  Produktion av bygg- och anläggningsprojekt är ofta tekniskt komplext. Det krävs därför att många personer med specialistkompetens samverkar. Alla medverkande i produktionsprocessen behöver vissa grundläggande kunskaper för att uppställda tekniska, e…

 • Byggkonstruktörens uppdrag

  Byggkonstruktörens uppdrag

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789179170110

  Skriften utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på byggkonstruktörens redovisning av ett uppdrag.Syftet är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel och underlätta bestämningen av konsultuppdraget…

 • Entreprenadteknik

  Entreprenadteknik
  av Rickard Andersson

  Spiral - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198152005

  Entreprenadteknik vänder sig i första hand till eleverpå VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursenEntreprenadteknik såsom byggprocessen, entreprenadformer,underhållsinstruktioner,…

 • Revit 202X - Skapa familjer

  Revit 202X - Skapa familjer

  Spiral - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188223722

  En stor fördel med programvaran Revit är möjligheterna det ger för att bygga upp ett individuellt anpassat komponentbibliotek.I denna bok lär du dig hur du går tillväga med hjälp av teoriavsnitt varvat med praktiska övningar.Boken vänder sig till di…

 • Revit 2020 - Installation

  Revit 2020 - Installation

  Spiral - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188223715

  Som nybörjare kan du med denna bok komma igång med att arbeta i Revit. Likaså har du som van användare stöd för ditt dagliga arbete genom fördjupande teoriavsnitt och rekommenderade riktlinjer. Boken behandlar grundläggande principer för BIM koncept…

 • Upphandling i investeringsprojekt

  Upphandling i investeringsprojekt
  av Roland Albåge, Lars Bennhult, Roland Gunnarzon

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789173334495

  Betydande resurser engageras i projekt genom upphandling. Valet av genomförandeform (entreprenadform och ersättningsform) styr de grundläggande projektmålen, objektets utformning och funktion (omfattning), tid, kostnad samt kvalitet och miljö. ?Upph…

 • Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn

  Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn
  av John Hane, Per-Ola Bergqvist, Sture Johansson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789173335386

  Upphandlingar av entreprenader inom byggsektorn är på flera sätt väsensskilda från upphandlingar av varor och tjänster och betydligt mer komplexa att genomföra. Det har inte funnits någon skrift som behandlar specifikt entreprenadupphandling och pro…

 • Geokonsultens uppdrag : omfattning och redovisningsnivå

  Geokonsultens uppdrag : omfattning och redovisningsnivå

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789173339612

  I "Geokonsultens uppdrag" redovisas riktlinjer för omfattning och redovisningsnivå på geokonsultens arbete. Skriften ska – för såväl privata som offentliga beställare – vara ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdra…

 • Spon's Mechanical and Electrical Services Price Book 2020

  Spon's Mechanical and Electrical Services Price Book 2020

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780367271084

  Spon's Mechanical and Electrical Services Price Book 2020 continues to be the most comprehensive and best annual services engineering price book currently available, providing detailed pricing information across the full range of mechanical and elec…

 • The Big Book of Small Home Plans

  The Big Book of Small Home Plans
  av Design America Inc.

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781580117944

  Smaller homes are growing in popularity as more people decide to live simpler yet fuller lives with less square footage, less responsibility, and less stuff. Smaller homes can provide substantial savings in tax, building, heating, maintenance, and r…

 • Sanitetsteknik 2

  Sanitetsteknik 2
  av Rickard Andersson

  Spiral - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198152036

  Sanitetsteknik 2 vänder sig i första hand till eleverpå VVS- och Fastighetsprogrammet i den svenskagymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursenSanitetsteknik 2 såsom tryckhållning, avloppssystem,avloppsrör, material och korros…

 • Law of Estate Agency

  Law of Estate Agency
  av John Murdoch

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138139695

  Since its first publication in 1975, John Murdoch's Law of Estate Agency has been the leading work on this important subject. This new fifth edition offers authoritative guidance on all recent legal developments, both legislative and in the courts,…

 • Law of Estate Agency

  Law of Estate Agency
  av John Murdoch

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9780728205598

  Since its first publication in 1975, John Murdoch's Law of Estate Agency has been the leading work on this important subject. This new fifth edition offers authoritative guidance on all recent legal developments, both legislative and in the courts,…

 • Tidying Up: The Life Changing Magic behind Organizing, Decluttering, and Cleaning

  Tidying Up: The Life Changing Magic behind Organizing, Decluttering, and Cleaning
  av Ashley Andrews

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781508888840

  Clean your house, change your life In this book you will learn: * How to find the motivation you need to succeed. * How to deal with clothing * Managing all of your paperwork, including books, magazines, and more. * Ways to declutter and rid yoursel…

 • Homesteading For Beginners: Step-by-Step Guide To Homesteading Business And Growing Organic Fruits And Vegetables

  Homesteading For Beginners: Step-by-Step Guide To Homesteading Business And Growing Organic Fruits And Vegetables
  av Betty Dyer

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781979274906

  Homesteading For Beginners: Step-by-Step Guide To Homesteading Business And Growing Organic Fruits And Vegetables BOOK#1: Homesteading For Beginners - Self-Sufficiency Is New Sexy A Detailed Guide To Live Debt Free And Even Earn Money Homesteading W…

 • The Model Architect, Vol. 2

  The Model Architect, Vol. 2
  av Samuel Sloan

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9780923891862

 • An Introduction to Property Valuation

  An Introduction to Property Valuation
  av Alan Millington

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138461444

  It is now 25 years since the first edition of this book was written, and the objectives of the fifth edition remain the same as those of the first edition, that is to provide "an introduction to and general background reading for the subject of prop…

 • The Big Book Of Small House Designs

  The Big Book Of Small House Designs
  av Catherine Tredway

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9781579128876

  75 unique designs for attractive, efficient, environmentally friendly homes. Now available in paperback, this collection of 75 plans for small homes offers more than 500 usable blueprints and other illustrations for a variety of living spaces suitab…

 • Revit 2021 - Installation

  Revit 2021 - Installation

  Spiral - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188223784

  Som nybörjare kan du med denna bok komma igång med att arbeta i Revit. Likaså har du som van användare stöd för ditt dagliga arbete genom fördjupande teoriavsnitt och rekommenderade riktlinjer. Boken behandlar grundläggande principer för BIM koncept…

 • The Project Resource Manual (PRM)

  The Project Resource Manual (PRM)
  av The Construction Specifications Institute

  Övrigt - 2004 - Engelska - ISBN: 9780071370042

  Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product. First published in 1967, the CSI Manual of Practice has be…

 • Specifying Buildings

  Specifying Buildings
  av Stephen Emmitt

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780750684507

  Selecting the best materials, techniques and systems for each project and then specifying them correctly to meet all the requirements of quality, time, value, constructability, maintenance and durability is a fundamental aspect of architectural desi…

 • Specifying Buildings

  Specifying Buildings
  av Stephen Emmitt

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138408753

  Selecting the best materials, techniques and systems for each project and then specifying them correctly to meet all the requirements of quality, time, value, constructability, maintenance and durability is a fundamental aspect of architectural desi…

 • Technical Due Diligence and Building Surveying for Commercial Property

  Technical Due Diligence and Building Surveying for Commercial Property
  av Adrian Tagg

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781138745179

  Technical Due Diligence and Building Surveying for Commercial Property is the first book to introduce the process of technical due diligence (TDD) and examine the role of the building surveyor within the commercial property sector. The book outlines…

 • Technical Due Diligence and Building Surveying for Commercial Property

  Technical Due Diligence and Building Surveying for Commercial Property
  av Adrian Tagg

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781138745186

  Technical Due Diligence and Building Surveying for Commercial Property is the first book to introduce the process of technical due diligence (TDD) and examine the role of the building surveyor within the commercial property sector. The book outlines…

 • Tiny Homes: Build your Tiny Home, Live Off Grid in your Tiny house today, become a minamilist and travel in your micro shelter! Wi

  Tiny Homes: Build your Tiny Home, Live Off Grid in your Tiny house today, become a minamilist and travel in your micro shelter! Wi
  av Jim Gears

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781973981220

  Learn How To Build and Live in a Tiny Home Do you want to Live in a Tiny Home, Build your own and become a minamilist? Learn What a Tiny House is and the benefits you can have by living in one. With Floor plans You Will Learn The Following: The Ba…

 • Specifying Minor Works

  Specifying Minor Works

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9780415583510

  Efficient maintenance of a property requires a reliable assessment for defects or inadequacies and a systematic method for dealing with them. This book provides the information you'll need for both.Throughout the specification process, all manner of…

 • Willis's Elements of Quantity Surveying

  Willis's Elements of Quantity Surveying
  av Sandra Lee

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781118499207

  The measurement of building elements is a core subject for quantity surveying students. Responding to the recently published second volume of the New Rules of Measurement (NRM2) by the Royal Institution of Chartered Surveyors, the 12th edition of Wi…

 • The RIBA Job Book

  The RIBA Job Book
  av Nigel Ostime

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781859464960

  The RIBA Job Book is the Royal Institute of British Architects' long-established and recognised standard reference for running construction projects. This major new update fully reflects the new RIBA Plan of Work 2013 and contemporary working practi…

 • Statutory Valuations

  Statutory Valuations
  av Carolyn Manville Baum

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9780728205048

  The fourth edition of Statutory Valuations has been completely revised and expanded and draws on the expertise of several new authors. The text reflects the effect of the considerable statutory changes over the ten years since the last edition. Ther…

 • Spon's Irish Construction Price Book

  Spon's Irish Construction Price Book

  Inbunden - 2008 - Engelska - ISBN: 9780415456371

  This new edition of Spon's Irish Construction Price Book, edited by Franklin + Andrews, is the only complete, tailored and up-to-date source of cost data for the Irish construction industry. This price book is an essential aid to profitable contract…

 • First Home: Budget, Design, Estimate, and Secure Your Best Price

  First Home: Budget, Design, Estimate, and Secure Your Best Price
  av Jobe David Leonard

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781496032171

 • Estimating and Tendering for Construction Work

  Estimating and Tendering for Construction Work
  av Martin Brook

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138687165

  Estimators need to understand the consequences of entering into a contract, often defined by complex conditions and documents, as well as to appreciate the technical requirements of the project. Estimating and Tendering for Construction Work, 5th ed…

 • Estimating and Tendering for Construction Work

  Estimating and Tendering for Construction Work
  av Martin Brook

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138838062

  Estimators need to understand the consequences of entering into a contract, often defined by complex conditions and documents, as well as to appreciate the technical requirements of the project. Estimating and Tendering for Construction Work, 5th ed…

 • Conventional Home: Budget, Design, Estimate, and Secure Your Best Price

  Conventional Home: Budget, Design, Estimate, and Secure Your Best Price
  av Jobe David Leonard

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781496032638