Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 25 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

  • Köprättens grunder

    Köprättens grunder
    av Peter Gerhard

    Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147113668

    Boken tar upp de rättsliga regler som behandlar köp av lös egendom och konsumentens avtal med näringsidkare om olika tjänster.Läs merVarje dag äger en mängd olika köp rum. Det kan gälla köp av en dator eller en bil eller mer komplicerade köp av hela…

  • Fordran och skuld

    Fordran och skuld
    av Mikael Mellqvist, Ingemar Persson

    Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370475

    I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåller…

  • Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom

    Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
    av Göran Millqvist

    Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208501

    Sakrättens grunder ger en sammanhängande, aktuell överblick över ett bitvis ganska osäkert rättsområde. I boken tas upp de sakrättsligatvistefrågorna kring godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samtde insolvensrättsligt färgade borgenärsskyddsfr…

  • Skuldebrevsrätten : en introduktion

    Skuldebrevsrätten : en introduktion
    av Jori Munukka, Erik Rosqvist

    Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139207252

    "Skuldebrevsrätten. En introduktion" är en lärobok i skuldebrevsrätt. Den är framför allt avsedd för studenter som antingen läser handelsrätt, ekonomi eller en introduktionskurs i juridik. I boken behandlas centrala fordringsrättsliga problem med sä…

  • Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Första häftet - Särskilda avtal

    Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Första häftet - Särskilda avtal
    av Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

    Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208532

    I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avs…

  • Kapitalmarknadsrätt

    Kapitalmarknadsrätt
    av Rebecca Söderström

    Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370697

    Kapitalmarknadsrätten innehåller regler om verksamheten på kapitalmarknaden, bland annat regler om olika slag av finansiella företag som banker, försäkringsbolag, fonder och marknadsplatser. Kapitalmarknadsrätten innehåller med få undantag inte mate…

  • Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar

    Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar
    av Dan Hanqvist

    Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139113904

    ”Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentar…

  • Lagen om skuldebrev m.m. : en kommentar

    Lagen om skuldebrev m.m. : en kommentar
    av Gösta Walin, Johnny Herre

    Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020646

    Tredje upplagan kom ut 2011. Sedan dess har Högsta domstolen tagit ställning i ett betydande antal frågor som har beröringspunkter med de lagar som kommenteras i denna framställning. Betydande ändringar har också skett i räntelagen. Liksom i tredje…

  • Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten

    Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten
    av Eric M. Runesson

    Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789139112709

    Sverige är ett av EU:s ledande innovationsländer och innovationerna väger allt tyngre i de svenska företagen. Avtal om innovationer och deras utnyttjande blir därför också allt viktigare och de avtals- och kontraktsrättsliga aspekterna på ekonomiskt…

  • Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. H.2, Allmänna ämnen

    Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. H.2, Allmänna ämnen
    av Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

    Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139206811

    I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågorpå grundval bl.a. av köplagen. Här behandlas frågeställningarsom är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper:köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annansegen…

  • Laws and Regulations in Global Financial Markets

    Laws and Regulations in Global Financial Markets
    av R. Girasa

    Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781349467006

    The major financial scandals of the past decade, which have been discussed exhaustively in corporate offices by corporate attorneys, and in accounting firms, have led to the passage of massive Congressional enactments in the United States that impac…

  • Liability of Asset Managers

    Liability of Asset Managers

    Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9780199608737

    Given the international nature of the asset management industry, lawyers representing investors, asset managers, and regulators are often confronted with asset management agreements governed by foreign law. This book provides the necessary points of…

  • Insiderinformation  : hantering och kontroll

    Insiderinformation : hantering och kontroll
    av Sigurd Elofsson, Robert Engstedt, Mattias Falck, Fredrik Ljung

    Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789139111580

    Detta är en bok för dig som behöver känna till hur insiderinformation ska hanteras.Att förfoga över insiderinformation kan jämföras med att ha tillgång till en kristallkula. Insiderinformation är nämligen information om omständigheter som ännu inte…

  • The Future of Consumer Credit Regulation

    The Future of Consumer Credit Regulation
    av Michelle Kelly-Louw

    Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138260054

    Effective regulation of consumer credit in modern society is an ever-changing challenge. As new forms of credit emerge in free societies, regulation often lags behind. This volume explores contemporary problems related to the regulation of consumer…

  • The Future of Consumer Credit Regulation

    The Future of Consumer Credit Regulation
    av Michelle Kelly-Louw

    Inbunden - 2008 - Engelska - ISBN: 9780754674177

    Effective regulation of consumer credit in modern society is an ever-changing challenge. As new forms of credit emerge in free societies, regulation often lags behind. This volume explores contemporary problems related to the regulation of consumer…

  • Aktiemarknadsbolagets informationsgivning

    Aktiemarknadsbolagets informationsgivning
    av Elif Härkönen

    Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172234307

    En otydlig reglering av aktiemarknadsbolagens informationsgivning eller bristfälliga sanktioner vid överträdelser av reglerna skadar förtroendet för den svenska värdepappersmarknaden, vilket i förlängningen leder till ökade kostnader för aktiebolag…

  • Leistungserschwerungen Im Schuldvertrag

    Leistungserschwerungen Im Schuldvertrag
    av Theo Rauh

    Häftad - 1992 - Tyska - ISBN: 9783631449578

    Leistungserschwerungen sind nach Vertragsschluss auftretende Umstande, die fur einen der Vertragspartner die Leistung ausserordentlich erschweren, ohne dass die Erfullung unmoglich wurde. Als derartige Umstande konnen Gesetzesverscharfungen, Krieg,…

  • Re-Imagining Offshore Finance

    Re-Imagining Offshore Finance
    av Christopher M. Bruner

    Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780190466879

    Small jurisdictions have become significant players in cross-border corporate and financial services. Their nature, legal status, and market roles, however, remain under-theorized. Lacking a sufficiently nuanced framework to describe their functions…

  • Laws and Regulations in Global Financial Markets

    Laws and Regulations in Global Financial Markets
    av R. Girasa

    Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9781137346520

    The major financial scandals of the past decade, which have been discussed exhaustively in corporate offices by corporate attorneys, and in accounting firms, have led to the passage of massive Congressional enactments in the United States that impac…

  • Sakrätten, Norden och europeiseringen - Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism

    Sakrätten, Norden och europeiseringen - Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism
    av Johan Sandstedt

    Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172235175

    Europeiseringen och internationaliseringen berör allt fler rättsområden. Sakrätten har länge varit orörd. De senaste årens akademiska diskussioner om en europeisk civillagbok (Draft Common Frame of Reference (DCFR)) har visat att vi i Norden har en…

  • Internationella köplagen (CISG )  : en kommentar

    Internationella köplagen (CISG ) : en kommentar
    av Johnny Herre, Jan Ramberg

    Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139019626

    FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från mo…

  • Policing the Markets

    Policing the Markets
    av James W. Williams

    Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780415720182

    Set against the backdrop of the recurring waves of financial scandal and crisis to hit Canada, the US, the UK, and Europe over the last decade, this book examines the struggles of securities enforcement agencies to police the financial markets. Whil…

  • Kjøpsrett

    Kjøpsrett
    av Roald Martinussen, Roald Martinussen

    Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202345068

    Kjøpsrett er en innføring i sentrale kjøpsrettslige emner. Både reglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er behandlet.Forfatteren har lagt vekt på å få tydelig frem hovedprinsippene reglene bygger på, og å gi hjelp til å løse de spørsmålene som s…

  • Letters of Credit

    Letters of Credit
    av Ebenezer Adodo

    Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9780199674077

    This book examines the legal nature and requirements of compliance in letter of credit transactions in Anglo-American jurisdictions, as well as the associated contract choice of law issues. It gives an authoritative exposition of the mechanics of th…

  • Credit, Consumers and the Law

    Credit, Consumers and the Law

    Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781472452344

    Consumer law, particularly consumer credit law, is characterised by increasingly complex regulation in Western economies. Reacting to the Global Financial Crisis, governments in the UK, the EU, Australia, New Zealand and the United States have adopt…

  • CISG : en kommentar

    CISG : en kommentar
    av Jon Kihlman

    Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176105252

    Ungefär 80 procent av all internationell handel med varor sker mellan parter från de 83 stater som har tillträtt FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Omfattningen är i sig ett argument för att ytterligare stater ska…