Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Civilrätt

  Civilrätt

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147138227

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Efter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:- allmän förmögenhetsrätt- särskilda avtalstyper- immaterialrätt- fastigh…

 • Affärsrätten i ett nötskal

  Affärsrätten i ett nötskal
  av Anders Kjellström

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144131696

  En förståelse av de grundläggande rättsregler som gäller inom marknadsekonomin är nödvändig för var och en av dess aktörer. Affärsrätten i ett nötskal behandlar kort och rakt på sak de regler som styr affärslivet i vid mening.Boken tar främst upp ci…

 • J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter
  av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147116164

  J2000 Affärsjuridik Fakta och uppgifter är avsedd för gymnasiekursen affärsjuridik. Den tar på ett roligt, intressant och strukturerat sätt upp juridikens grunder och ger rikligt med möjligheter till att öva förmågan att lösa affärsjuridiska problem…

 • Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

  Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem
  av Hans Bengtsson, Krister Svensson, Anders Urbas

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147125791

  Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem behandlar ständigt aktuella frågor om lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av exempel går boken igenom frågor som: - Vad händer om ett barn skadas eller skadar någon annan i skolan? - Vilket a…

 • Bilar på väg

  Bilar på väg
  av Hanna Albrektson

  Board book - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188279927

  "en pärla för alla sorters fordonsfantaster." Anna Matzinger, Vi Föräldrar"Med bjärta färger och ett stadslandskap som känns både sydländskt och lite nordiskt tecknas en snäll och lagom busig bildserie. Och så roliga små detaljer i bara bilderna ...…

 • Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

  Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt
  av Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139207924

  Avtal ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. Med utgångspunkt i regleringen i avtalslagen, behandlasi boken frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtalsogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkn…

 • International Human Rights Law

  International Human Rights Law

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780198767237

  Written by leading experts in the field, this compelling textbook explores the essentials of international human rights law, from foundational issues to substantive rights and systems of protection. A variety of perspectives bring this multifaceted…

 • Allmän avtalsrätt

  Allmän avtalsrätt
  av Jan Ramberg, Christina Ramberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208990

  Denna bok behandlar bl.a. avtalsrättens huvudteorier, avtals ingående och ogiltighet, fastställande av avtals innehåll, betydelsen av ändrade förhållanden och konsekvenser av avtalsbrott. Nytt i denna upplaga är bl.a. vigilansprincipen, framtids- oc…

 • Entreprenadjuridik

  Entreprenadjuridik
  av Rolf Höök

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789139204855

  Fastighets- och byggjuridik. Skildrar byggandets juridiska sida och ger en översikt av entreprenadformer och rättsliga regler med inriktning på projektering. Vidare behandlas upphandling av entreprenader beaktande reglerna om offentlig upphandling.…

 • Den svenska marknadsföringslagstiftningen

  Den svenska marknadsföringslagstiftningen
  av Carl Anders Svensson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144128597

  Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I denna artonde upplaga av Den svenska marknadsförings­lagstift…

 • Fordran och skuld

  Fordran och skuld
  av Mikael Mellqvist, Ingemar Persson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370475

  I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåller…

 • Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

  Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
  av Per Henning Grauers

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147113057

  En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla överhuvudt…

 • Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Första häftet - Särskilda avtal

  Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Första häftet - Särskilda avtal
  av Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208532

  I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avs…

 • European Union Politics

  European Union Politics
  av Michelle Cini, Nieves Pérez-Solórzano Borragán

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198806530

  European Union Politics is the most complete and most issues-led introductory textbook on the European Union. Written by an expert team of contributors, it fully equips students to understand the European Union and the topical debates which surround…

 • Barn som tvingas välja bort en förälder : föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter

  Barn som tvingas välja bort en förälder : föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
  av Anna Lytsy, Christina Bergenstein

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139021131

  Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den inter…

 • Contract Law

  Contract Law
  av John Cartwright

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781509902910

  This book gives an introduction to the English law of contract. The third edition has been fully updated to cover recent developments in case law and recent statutes such as the Consumer Rights Act 2015. However, this new edition retains the primary…

 • International Law

  International Law
  av Anders Henriksen

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198828723

  International Law provides a fresh, student-focused approach and European perspective on the central issues in public international law. Providing ideal coverage for short foundational courses, this engaging textbook introduces all the essential top…

 • J2000 Affärsjuridik, Kommentarer och lösningar

  J2000 Affärsjuridik, Kommentarer och lösningar
  av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147116171

  J2000 Affärsjuridik Fakta och uppgifter är avsedd för gymnasiekursen affärsjuridik. Den tar på ett roligt, intressant och strukturerat sätt upp juridikens grunder och ger rikligt med möjligheter till att öva förmågan att lösa affärsjuridiska problem…

 • The Book on Rental Property Investing: How to Create Wealth with Intelligent Buy and Hold Real Estate Investing

  The Book on Rental Property Investing: How to Create Wealth with Intelligent Buy and Hold Real Estate Investing
  av Brandon Turner

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9780990711797

  BiggerPockets' #1 bestseller--more than 350,000 units sold Every strategy, tool, tip, and technique you need to become a millionaire rental property investor If you're considering using real estate investing to build wealth or obtain financial fre…

 • Fakta om Astrid Lindgren

  Fakta om Astrid Lindgren
  av Nina Sahl

  9-12 år Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789175677323

  Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare, och hennes böcker älskas av unga och gamla över hela världen. I den här boken får vi veta mer om Astrids liv och även träffa Pippi, Emil och de andra från Astrid Lindgrens värld! Den här bok…

 • Kritiskt tänkande inom Europarätten

  Kritiskt tänkande inom Europarätten
  av Helene Andersson, Antonia Bakardjieva Engelbrekt, Ulf Bernitz, Claes Granmar, Björn Lundqvist, Jaan Paju

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789185333790

  Europarätten har fått ett stort genomslag och intar numera en central roll i de nationella rättsordningarna. Detta tack vare medlemsstaternas och de nationella domstolarnas övervägande acceptans av europarätten trots att den griper in, påverkar, för…

 • Barns rätt

  Barns rätt
  av Anna Singer

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370680

  Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det h…

 • EU:s grundfördrag och rättighetsstadga

  EU:s grundfördrag och rättighetsstadga
  av Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144128641

  I ett användarvänligt pocketformat presenteras här de mest centrala delarna av EU:s primärrätt:• Fördraget om Europeiska unionen (FEU)• Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)• EU:s stadga om de grundläggande rättighe…

 • Energy and Civilization

  Energy and Civilization
  av Vaclav Smil

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780262536165

  A comprehensive account of how energy has shaped society throughout history, from pre-agricultural foraging societies through today's fossil fuel-driven civilization."I wait for new Smil books the way some people wait for the next 'Star Wars' movie.…

 • European Intellectual Property Law

  European Intellectual Property Law
  av Justine Pila

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198831280

  European Intellectual Property Law offers a full account of the main areas of substantive European IP law and a discussion of their wider context and effect.The amount and reach of European law, and decision-making in the field of intellectual prope…

 • Logistikrätt : grunder och tillämpning

  Logistikrätt : grunder och tillämpning
  av Göran Stöth

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147113095

  Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.…

 • National Geographic The Photo Ark

  National Geographic The Photo Ark
  av Joel Sartore

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781426217777

  The lush and unique photography in this book represents National Geographic's Photo Ark, a major initiative and lifelong project by photographer Joel Sartore to make portraits of the world's animals-especially those that are endangered. His powerful…

 • Musikjuridik

  Musikjuridik
  av Henrik Stannow

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789170401213

  Musikjuridik handlar om upphovsrätt och musik. Den redogör i huvuddrag för det upphovsrättsliga regelsystemet, för vad som menas med olika upphovsrättsliga begrepp och för de rättigheter och det skydd som enligt lag garanteras rättighetshavarna.Musi…

 • Husköpets ABC

  Husköpets ABC
  av Catharina Hillerström Vagli

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789163715600

  Handbok späckad med information, råd och tips till alla som funderar på att köpa en bostad. Boken är framtagen för att ge köparen en bra grund när denne ska fatta sina beslut i bostadsaffären och en trygghet i hur själva processen ser ut. Författare…

 • Avtalsrätt I

  Avtalsrätt I
  av Axel Adlercreutz, Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789154405565

  Avtalsrätt?I innehåller tillsammans med Avtalsrätt?II (sjätte upplagan 2010) en framställning över svensk avtalsrätt med nordiska och andra internationella utblickar. I Avtalsrätt I utgör reglerna i avtalslagen utgångspunkten, det vill säga de regle…

 • The Future Earth

  The Future Earth
  av Eric Holthaus

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780062883162

  The first hopeful book about climate change, The Future Earth shows readers how to reverse the short- and long-term effects of climate change over the next three decades.The basics of climate science are easy. We know it is entirely human-caused. Wh…

 • Risk and Culture

  Risk and Culture
  av Mary Douglas

  Häftad - 1992 - Engelska - ISBN: 9780520050631

  Can we know the risks we face, now or in the future? No, we cannot; but yes, we must act as if we do. Some dangers are unknown; others are known, but not by us because no one person can know everything. Most people cannot be aware of most dangers at…

 • Medierätt : en handbok

  Medierätt : en handbok
  av Dag Wetterberg, Dag Wetterberg

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789139017783

  Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa speciellafrågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrättenvilka knyter an till medierätten.Boken kan anv…

 • The Anatomy of Corporate Law

  The Anatomy of Corporate Law
  av Reinier Kraakman

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198724315

  This is the long-awaited third edition of this highly regarded comparative overview of corporate law. This edition has been comprehensively revised and updated to reflect the profound changes in corporate law and governance practices that have taken…

 • The Anatomy of Corporate Law

  The Anatomy of Corporate Law
  av Reinier Kraakman

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198739630

  This is the long-awaited third edition of this highly regarded comparative overview of corporate law. This edition has been comprehensively revised and updated to reflect the profound changes in corporate law and governance practices that have taken…

 • Europe Recast

  Europe Recast
  av Desmond Dinan

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781137436443

  This is the fully updated 2nd edition of the leading textbook on the history and evolution of the European Union, written by a leading authority, and highly successful textbook author, in a clear, entertaining and accessible style. Dinan tells the s…

 • Efter Europa

  Efter Europa
  av Ivan Krastev

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789171735331

  "Att läsa den här boken är att möta en av dagens skarpaste europeiska hjärnor. Med en karakteristisk blandning av inlevelse och klarsyn ger oss Krastev i denna lärda essä just det vi behöver för att förstå Europas kris ... " /Timothy Snyder ”A…

 • Köp av bostadsrätt : med en introduktion till förmedlingsarbetet

  Köp av bostadsrätt : med en introduktion till förmedlingsarbetet
  av Lars Tegelberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116516

  Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet. Den är också…

 • Tree Thinking: An Introduction to Phylogenetic Biology

  Tree Thinking: An Introduction to Phylogenetic Biology
  av David A. Baum, Stacey D. Smith

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9781936221165

  Baum and Smith, both professors evolutionary biology and researchers in the field of systematics, present this highly accessible introduction to phylogenetics and its importance in modern biology.

 • Skilj dig ordentligt! : separationshandboken

  Skilj dig ordentligt! : separationshandboken
  av Pia Sehm

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187343773

  Erfarenheter och goda råd för alla som står inför eller mitt i en skilsmässa INNEHÅLL:Efter 19 års förhållande var det plötsligt över. Tre barn tillsammans och halva mitt liv igemenskap med en och samma person skulle förvandlas till vad då?Mitt i kr…

 • Fel i bostadsrätt : ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt

  Fel i bostadsrätt : ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt
  av Fredrik Aldmo

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139116127

  Problem vid försäljning av bostadsrätter är vanliga. Denna bok ger vägledning vid de rättsliga tvister som kan uppkomma när någon köper eller säljer en bostadsrätt. Här redogörs för de vanligaste avtalsvillkoren och kontraktsbrotten i samband med bo…

 • The Real Book of Real Estate

  The Real Book of Real Estate
  av Robert T. Kiyosaki

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781612680798

  In a world where too many financial advisors do not follow their own advice, here is a book written by experts who practice what they teach and who will teach you to thrive, not merely survive, during turbulent economic times. This is the real deal.…

 • Bouppteckning och arvskifte : praktisk handbok

  Bouppteckning och arvskifte : praktisk handbok
  av Anna Molin, Ulf Bokelund Svensson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176951583

  BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE visar steg för steg hur du upprättar en korrekt bouppteckning och hur ett slutligt arvskifte genomförs.Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett dödsfall, exempelvis frågor om arvsordning, dödsbo…

 • Wasted

  Wasted
  av Katie Treggiden

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9789493039384

 • Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist

  Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist
  av Kate Raworth

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781603587969

  A Financial Times "Best Book of 2017: Economics" 800-CEO-Read "Best Business Book of 2017: Current Events & Public Affairs" Economics is the mother tongue of public policy. It dominates our decision-making for the future, guides multi-billion-dollar…

 • The Tech Contracts Handbook: Cloud Computing Agreements, Software Licenses, and Other It Contracts for Lawyers and Businesspeople

  The Tech Contracts Handbook: Cloud Computing Agreements, Software Licenses, and Other It Contracts for Lawyers and Businesspeople
  av David W. Tollen

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781634251785

  This handbook is a user-friendly reference manual and training guide on software licenses and other IT agreements, along with cloud computing issues. This handbook is for both lawyers and businesspeople, including contract managers, procurement offi…

 • Hur jag lärde mig förstå världen

  Hur jag lärde mig förstå världen
  av Hans Rosling, Fanny Härgestam

  MP3 på CD - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188711342

  "Det här är en bok som innehåller ytterst få siffror. Istället handlar den om möten med människor som öppnat mina ögon." - Hans RoslingDet var fakta som hjälpte honom att förklara hur världen fungerar. Men det var nyfikenhet och engagemang som gjord…

 • Routledge Handbook of Sustainable Real Estate

  Routledge Handbook of Sustainable Real Estate

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781138655096

  With the built environment contributing almost half of global greenhouse emissions, there is a pressing need for the property and real estate discipline to thoroughly investigate sustainability concerns. The Routledge Handbook of Sustainable Real Es…

 • The Housing Boom and Bust

  The Housing Boom and Bust
  av Thomas Sowell

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780465019861

  Scary headlines and scarier statistics tell the story of a financial crisis on a scale not seen in decades,certainly not within the lifetime of most Americans. Moreover, this is a worldwide financial crisis. Financial institutions on both sides of t…

 • International Real Estate Economics

  International Real Estate Economics
  av P. Tiwari

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780230507586

  As the real estate market becomes increasingly international, it is essential to understand how specific national markets operate and relate to one another. The authors identify the similarities and differences observed across European, Asian and Am…

 • International Real Estate Economics

  International Real Estate Economics
  av P. Tiwari

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9780230507593

  As the real estate market becomes increasingly international, it is essential to understand how specific national markets operate and relate to one another. The authors identify the similarities and differences observed across European, Asian and Am…

 • The Confusion Test in European Trade Mark Law

  The Confusion Test in European Trade Mark Law
  av Ilanah Fhima

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780199674336

  Historically, likelihood of confusion has been the core infringement test for trade mark law, and it remains the most frequently applied test in infringement actions by far. However, there are noticeable differences in how it is applied by the Court…