Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 3883 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Författningshandbok 2020, bok med onlinetjänst

  Författningshandbok 2020, bok med onlinetjänst
  av Camilla Heise Löwgren

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147138289

  Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. D…

 • Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola

  Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
  av Anneli Frelin

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147099986

  Hur gör de, lärarna som verkar ha "det"? Som kliver in i ett rum och något händer med stämningen. Som lyckas nå fram till alla elever, även till dem som andra misslyckas nå.Läs merAnneli Frelin har intervjuat och observerat lärare från förskolan til…

 • Blueprint B version 3.0 Kursbok

  Blueprint B version 3.0 Kursbok
  av Christer Lundfall, Ralf Nyström

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147121076

  Blueprint version 3.0 är den tredje upplagan av Blueprint-serien. Texterna är uppdaterade och ordövningarna har utvecklats. Blueprint-serien är uppskattad för sina "Blue pages" där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. I d…

 • Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik i socialt arbete

  Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik i socialt arbete
  av Tom Eide, Hilde Eide

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789147077304

  Att kommunicera är något vi alla har ägnat oss åt från de tidigaste faserna i livet. Man skulle kunna tro att kommunikation är något vi behärskar väl.Om författarnaTom Eide är koordinator för etikprogrammet vid Oslos universitet och fil.dr. i nordis…

 • Geriatrisk omvårdnad

  Geriatrisk omvårdnad
  av Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb, Hylen Ranhoff (red.)

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147112999

  Boken handlar om den äldre patienten och beskriver de principer och särdrag som kännetecknar geriatrisk omvårdnad. Den innehåller särskilda kapitel om den geriatriska patienten i hemmet, i olika former av äldreboende och på sjukhus. En av delarna be…

 • Små barns etik

  Små barns etik
  av Eva Johansson

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789147049868

  Den här boken handlar om de yngsta barnens vardagliga samspel i förskolan: deras etik, de värden och normer som de uttrycker i sin samvaro. Boken bygger på en studie av nitton barn i en småbarnsgrupp. Syftet var att få kunskap om hur barnen förhålle…

 • Hjärnan och lärandet - Kunskaper för framtidens skola

  Hjärnan och lärandet - Kunskaper för framtidens skola
  av Thomas (Red.)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147140466

  I Hjärnan och lärandet ger författarna en bred översikt över de nya kunskaper som vuxit fram inom hjärnforskningen under de senaste årtiondena. Hit hör forskningen om minne, känslor, tänkande, stress, motivation, kreativitet, hjärnhälsa och personli…

 • Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

  Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan
  av Per Sund, Louise Sund

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147122592

  I Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan beskriver författarna hur lärare kan arbeta ämnesintegrerat med frågor om hållbar utveckling. Bokens syfte är att bidra med grundläggande ämneskunskaper och tankeväckande övnin…

 • Ledarskap och organisation, Fakta och övningar

  Ledarskap och organisation, Fakta och övningar
  av Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147116454

  Passar jag som ledare? Hur kan jag som individ påverka gruppen? Vad är en konflikt? Hur är en bra chef? Dessa och många andra frågor behandlas i Ledarskap och organisation. Ledarskap och organisation kopplar samman det senaste inom ämnesområdena med…

 • Gymnasiekemi 2

  Gymnasiekemi 2
  av Artur Sonesson, Aina Tullberg, Lars Rydén, Ulf Ellervik, Ola Svahn

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147107308

  Serien Gymnasiekemi omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (de finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar som nedladdningsbara filer till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, till…

 • Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik

  Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
  av Gunnel Colnerud

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147122462

  Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag. Bokens två delar behandlar dels den etik som styr lärares professionella handlande, dels de moraliska värden och normer som lärare förmedlar till el…

 • Rum, barn och pedagoger : om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar

  Rum, barn och pedagoger : om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar
  av Sofia Eriksson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112180

  Har det någon betydelse om lekrummet är planerat med ändamålsenligt eller neutralt material? Om hallen är placerad på neder- eller övervåning, innanför eller utanför en avdelning? Och vad sker när hallen får fungera som ett möjlighetsutrymme för lek…

 • Skoljuridik

  Skoljuridik

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129690

  Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor för förskola eller skola bör känna…

 • Personaladministration - i praktiken Faktabok

  Personaladministration - i praktiken Faktabok
  av Yvonne Bogislaus, Ronny Andersson

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789147095087

  Personaladministration – i praktiken är ett grundläggande läromedelspaket inom HR-området som tar sin utgångspunkt i hur personalarbete bedrivs ute i företag och organisationer.Läs merUtmärkande drag- Berättelsen om den nyanställde medarbetare…

 • R2000 Redovisning 2 Faktabok

  R2000 Redovisning 2 Faktabok
  av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Göran Lückander, Ola Stålebrink

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147123803

  Processinriktad, problemorienterad och flexibel!Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande.Läs merNyheter i Upplaga 7 (2017)Fakta har genomgående uppdaterats i text och e…

 • Organisering och ledning

  Organisering och ledning
  av Magnus Forslund

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147128617

  Hur leder man en framgångsrik organisation? Går det ut på att skapa ordning och reda eller på att hantera oordning – eller kanske både och? Denna grundläggande lärobok i organisationsteori behandlar traditionella frågor om mål, strategi, struk…

 • Företagsekonomi 100 : faktabok

  Företagsekonomi 100 : faktabok
  av Per-Hugo Skärvad

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147139927

  Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hål…

 • Socialpolitiska klassiker

  Socialpolitiska klassiker
  av Håkan Johansson

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789147077403

  Har välfärdsstaten någonsin varit universell och kan dagens välfärdsstat sträva efter universella lösningar? Vilka rättigheter och skyldigheter inryms i begreppet socialt medborgarskap? Vilka olika utformningar kan välfärdsstaten ha?I den här boken…

 • Matematikens mönster

  Matematikens mönster
  av Anthony Furness, Lisa Björklund Boistrop

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147112098

  Matematikens mönster visar hur man som elev och lärare kan utforska geometri och tal genom att söka och skapa matematiska mönster. Sökandet och skapandet av matematiska mönster öppnar möjligheter att experimentera med matematiska idéer och även form…

 • Teamet - Utveckling, effektivitet och förändring i grupper

  Teamet - Utveckling, effektivitet och förändring i grupper
  av Endre Sjøvold
  (1 recension)

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789147087372

  Förändringsarbete utvecklas inte alltid på det sätt som man förväntat sig. I denna bok presenteras förklaringar och tolkningar till varför det är så. Författaren visar med illustrativa exempel att arbete i grupp, exempelvis ledningsgrupper, utbildni…

 • Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket

  Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147127740

  Personal inom hälso- och sjukvård möter människor i utsatta situationer i en verksamhet som i sig är riskfylld. Genom att sätta sig in i regelverket fullgör man inte bara sitt uppdrag, utan har också möjlighet att påverka sin egen arbetssituation oc…

 • Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

  Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
  av Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147122684

  "Det här är ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan var som helst i boken och bli både inspirerad och reflekterande inför någ…

 • Träna läkemedelsberäkning, bok med eLabb

  Träna läkemedelsberäkning, bok med eLabb
  av Beata Molin, Marie Therborn

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147112906

  Läkemedelsberäkning upplevs av många studenter som svårt, men myten att matematik handlar om talang stämmer inte. Alla studenter har de förutsättningar som krävs för att lära sig att räkna, men det är viktigt att hitta en strategi för uträkning som…

 • Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt

  Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt
  av Leif Askland, Svein Ole Sataoen

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147111558

  I Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt visar Leif Askland och Svein Ole Sataøen nya sätt att närma sig en förståelse av små barns utveckling. Författarna presenterar aktuella teorier och forskning om barns utveckling, lek, lärande och…

 • Sociologisk teori

  Sociologisk teori
  av George Ritzer, Jeffrey Stepnisky

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147114986

  Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning. Författaren George Ritzer är en av sociologins främsta auktoriteter. I denna bok har han tillsammans med Jef…

 • Geriatrikboken

  Geriatrikboken

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147113460

  Geriatrikboken beskriver de sjukdomar som ofta drabbar äldre samt hur dessa ska utredas och behandlas. Den ger ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården liksom inom all sjukvård. Boken betonar vikten av ett teambaserat arbet…

 • Litteraturdidaktik - Teori - Praktik - Relevans - Potential

  Litteraturdidaktik - Teori - Praktik - Relevans - Potential
  av Olle Nordberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147140824

  Att skönlitteratur är betydelsefullt för oss människor är en vanlig åsikt. Många menar också att just barn och ungdomar borde läsa mer än vad de gör. Men frågar man varför det är så kan det vara svårare att ge svar på tal.Läs merDet är liksom självk…

 • Tretton texter i politisk teori

  Tretton texter i politisk teori

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789147088591

  Hur ska samhället styras? Hur ska vår gemenskap organiseras? Dessa frågor är alltid aktuella, oavsett om det gäller dagspolitik eller eviga filosofiska dilemman.Läs merBoken innehåller originaltexter om politik och samhälle från fem sekler. Det är k…

 • R2000 Redovisning 2 Problembok

  R2000 Redovisning 2 Problembok
  av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Göran Lückander, Ola Stålebrink

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147123797

  Processinriktad, problemorienterad och flexibel!Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande.Läs merNyheter i Upplaga 7 (2017)Fakta har genomgående uppdaterats i text och e…

 • Barnhälsovård : att främja barns hälsa

  Barnhälsovård : att främja barns hälsa
  av Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147111862

  I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken ger både en teoretisk och praktisk vägledning till det förebyggande arbetet med barn i 0–5-årsåldern. En viktig utg…

 • Barndomspsykologi - Utveckling i en förändrad värld

  Barndomspsykologi - Utveckling i en förändrad värld
  av Per Larson, Dion Sommer

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789147020591

  Boken tar avstamp i barns utveckling i relation till vår tids samhälle, kultur och vardagsliv och blir en kritisk uppgörelse med en rad barn- och familjepsykologiska teorier och uppfattningar som under årtionden dominerat i vår del av världen. Dessa…

 • Nu ska vi sjunga

  Nu ska vi sjunga
  av Annie Petersson

  Inbunden - 1976 - Svenska - ISBN: 9789121026588

  Den välkända sångboken med illustrationer av Elsa Beskow. Här finner man bl.a. Alice Tegnérs och Felix Körlings mest kända och älskade visor.

 • Läsinlärning i 7 steg Arbetsbok 1

  Läsinlärning i 7 steg Arbetsbok 1
  av Maj J Örtendal

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147126682

  Sju steg för att knäcka koden!Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Nu finns även arbetsböcker i serien. Läsinlärning i 7 steg är pro…

 • Pediatrik

  Pediatrik
  av Christian Moëll, Jan Gustafsson

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112968

  Pediatrik är en barnmedicinsk lärobok som framför allt är avsedd att användas inom utbildningen av läkare. Den täcker in alla områden inom barnmedicinen och kan med fördel även användas av övrig personal inom barnsjukvården.Läs merDetta är den andra…

 • Ekonomi för chefer

  Ekonomi för chefer
  av Mikael Carlson, Jonas Bernhardsson

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147109425

  Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den innehåller just de kunskaper och arbetsmetoder som du behöver för att kunna fatta rätt beslut i varj…

 • Institutionell teori - idéer, moden, förändring

  Institutionell teori - idéer, moden, förändring
  av Ulla Eriksson-Zetterquist

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789147088737

  Institutionell teori är en teoribildning som belyser varför organisationer inte fungerar som de rationella verktyg de är tänkta att vara. Den sätter fokus på hur organisationer styrs av omgivande faktorer, invanda mönster och tillfälliga moden snara…

 • Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  av Elisabeth Doverborg, Ingrid Pramling Samulesson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147105526

  Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse vill väcka nyfikenhet på och problematisera barns tanke- och erfarenhetsvärld. Boken vill också göra läraren medveten om sitt eget sätt att tänka om och kommunicera med barn.Läs merLäroplane…

 • Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv

  Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112296

  Att ge vård och omvårdnad medför pedagogiska utmaningar i det dagliga arbetet. Dessa utmaningar kräver kunskap om bland annat lärandeprocesser, patientundervisning, rådgivning och handledning. I boken belyser författarna pedagogiska aspekter på prof…

 • Elkrafthandboken. Elkraftsystem 1

  Elkrafthandboken. Elkraftsystem 1
  av Karl Axel Jacobsson, Stig Lidström, Carl Öhlén

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147114368

  Elkrafthandboken är ett verk i tre delar som behandlar elproduktion, distribution, elanvändning, mätteknik och elmaskiner. Den är ett referensverk inom det elkrafttekniska området och ett lämpligt utbildningsmaterial på högskolenivå och annan högre…

 • Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor

  Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
  av Marcus Herz

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147112562

  Vart är det sociala arbetet på väg? Har vi tappat bort det förebyggande arbetet till förmån för utredning och riskminimering, där hjälpsökande klientifieras och blir patienter?Den här boken lyfter fram det som är grunden i det sociala arbetet &ndash…

 • Socialpsykologi : teorier och tillämpning

  Socialpsykologi : teorier och tillämpning
  av Björn Nilsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147111923

  Den här boken ger en översiktlig bild av ett antal forskningsområden och teorier inom socialpsykologi. Syftet är att förmedla en grundläggande introduktion till socialpsykologin som ämne och hur man kan använda sig av de lärdomar som ämnet rymmer.Lä…

 • The Toyota Way - Lean för världsklass

  The Toyota Way - Lean för världsklass
  av Jeffrey k. Liker

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789147089024

  Den internationella bestsellern om Lean Production nu på svenska! Toyota har de senaste åren blivit sinnesbilden för hur man framgångsrikt kan tillämpa det nu så heta Lean-konceptet, dvs att arbeta resurssnålt i produktion och administration. Förfat…

 • Systemkunskap

  Systemkunskap
  av Jörgen Björklund, Peter Ohlsson
  (1 recension)

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147085583

  VVS och Fastighet 360 är ett nytt undervisningskoncept som Liber utvecklar för VVS- och fastighetsprogrammet. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen,…

 • Koncernredovisning

  Koncernredovisning
  av Jörgen Carlsson, Niklas Sandell

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147113514

  Den tredje upplagan har uppdaterats med förändringar i tillämplig lagstiftning, allmänna råd och redovisningsstandarder. Framför allt påverkar förändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 ”Årsredovisning och koncernredovisning&#…

 • Anläggningsarbete

  Anläggningsarbete
  av Michael Åhström

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147125647

  Bygg 360 är ett undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som har utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Materialet omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering…

 • Palliativ medicin och vård

  Palliativ medicin och vård

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147105380

  Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. Dess syfte är att förbättra vården för de döende och deras familjer.Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som bygger p…

 • Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

  Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan
  av Karin Alnervik, Per Alnervik

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147122622

  Den här boken handlar om hur man kan utveckla en förskola där delaktighet och kollegialt lärande i olika former är drivkrafter för en kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten.Läs merFörfattarna tar med läsaren på en spännande resa där utgångspu…

 • Kreativa lärprocesser : estetik och undervisning i förskolan

  Kreativa lärprocesser : estetik och undervisning i förskolan
  av Sara Hvit Lindstrand, Karin Alnervik

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147131150

  Boken genomsyras av arbetet på förskolorna HallonEtt och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. Läsaren får ta del av flera inspirerande processer i en utbildning där nyfikna och kreativa barn, förskollärare och vårdnadshavare möts i omsorgsfull…

 • Linjär algebra : grundkurs

  Linjär algebra : grundkurs
  av Rikard Bøgvad, Paul Vaderlind

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112449

  Linjär algebra Grundkurs erbjuder det kompletta materialet till den första kursen i linjär algebra vid universitet och tekniska högskolor. Boken behandlar matriser, determinanter, teorin för linjära ekvationssystem, vektorer, koordinatsystem, skalär…

 • Rörelseapparatens anatomi

  Rörelseapparatens anatomi
  av Finn Bojsen-Møller
  (1 recension)

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789147048847

  Anatomin som ämne har under senare år genomgått en förändring så att den mera deskriptiva och detaljrika inlärningen ersatts med kliniska och funktionella kopplingar. Boken beskriver rörelseapparatens anatomi, såväl makroskopiskt som mikroskopiskt.…